STÂRPITURI ŞI STÂRPIRE – AMESTECĂTURI ŞI NELINIŞTI HUMANOIDE

Adrian BotezSe pare că lumea terestră (începând cu cea europeană, că tot suntem noi “europocentrişti”, nu?), a intrat sub zodia “amestecăturilor şi neliniştilor” (“nelinişti” şi “amestecături” pe care, în parte, ni le fabricăm singuri, ca urmare a unor ideologii aberante şi monstruoase, sinucigaşe – dar, în “altă” parte, există şi “nelinişti” şi “amestecături” istorice, izvorâte din aberaţii mult mai vechi şi “cu bătaie mai lungă”, întru “sinucidere terestroidă”, decât oripilantele mode sexuale contemporane! – …sau, mă rog, CU TOATELE, aceste “nelinişti” şi “amestecături” ale stârpiciunilor/stârpiturilor umanoid-hominide, întru stârpirea Terrei, se iau de mână, înHora Morţii!).

Am văzut, cu toţii, “amestecăturile” din finala din 10 Mai 2014 a Eurovision-ului. Am văzut, mai exact, cum liota dezgustătoare a stârpiciunilor pământului (gay şi lesbiene – “amestecaţii satanici”), a transmis (prin acea oripilantă arătare ambulantă şi câştigătoare de bâlci europoid, transsexualul numit/ă Conchita Wurst) un mesaj “de solidaritate şi victorie”, al “elitelor” (?!), teratologice şi thanatice, ale Terrei: ”Nu ştiu dacă Putin se uită, însă, dacă da, cred că am spus-o deja foarte clar. Suntem de neoprit!” Cică acest mesaj i l-ar fi trasmis “homofobului” Vladimir Putin (un bărbat absolut normal şi care, prin comportamentul său, dă mesaje de cu totul alt tip decât iazma cea cu Satan… “conchitadinică”! – …dar, cum vom vedea mai jos, până şi bărbatul frust, numit Vladimir Putin – ne transmite, în felul său, mesaje  nu lipsite de “amestecătură/amestecături” şi de “nelinişti” – care nu-s prea departe de a-i transforma pe umanoizi, în hominizi!). Noi zicem că, de fapt, iazma aceea transsexuală (ieşită, parcă, din străfundurile beznelor fierbinţi ale iadului!), ne-a avertizat pe noi, toţi, cei care nu avem şi nici nu vrem să ne creăm, exhibiţionist, probleme golemice şi suicidare, pe Terra – şi anume, că “viitorul este şi va fi al gay-lor”. Această liotă de leproşi morali bate nu doar toate recordurile, în materie de creare a dezgustului, dar bate şi recorduri galactice, în materie de imbecilitate: cum să fiţi “de neoprit” (adică, s-ar traduce: “învingători absoluţi”, nu?), când Dumnezeu, deja, cu mii de ani înaintea Revelaţiei Hristice, v-a transformat, la Sodoma şi Gomora, în vapori de pucioasă, nefericiţilor, care vă transformaţi lepra morală şi fizică (în fond, bună a fi deplânsă, dar trebuind a fi făcute şieforturi de lecuire, cu voinţă şi, mai cu seamă, întru bună-credinţă!), în stindard “de glorificare / întru elogiu”, al obrazniciei şi al orbirii sinucigaşe, precum şi terracide? Cum să fiţi “de neoprit”, când însuşi statutul vostru sexual se traduce prin OPRIREA (DEFINITIVĂ – vreţi voi!) A VIEŢII PE TERRA?! Că doar nu ne veţi zice că, “ia, acum o clipă”, aţi descoperit misterul magmatic al transfigurării excrementelor şi al virtualismului “gâdilăturilor-fără-de-saţ”, în…”oameni noi”, care să “navigheze”,întru vremuri noi ale vieţii, pe Terra!

Destul, însă! Totul trebuie să aibă şi are o limită! Până şi acestor idioţi masonici ai Europei şi ai lumii  (care îl sanctifică pe…Marchizul de Sade şi a sa ideologie dementă!) trebuie să le pună cineva palma în piept: gata cu joaca voastră macabră, de virtualizare şi spurcare, până şi a omului, până şi a trăirilor sale interioare celor mai luminoase şi gingaşe, întru Duhul Sfânt al Creaţiei Dumnezeieşti! Pentru că, în definitiv, veţi constata, şi singuri, că până şi masonii au nevoie de “saţ-şi-rod-al-sexului” (încă n-am auzit, nici măcar despre “înţelepţii” criminali terracizi masonici, că s-ar putea ivi / naşte, la nivel de rect! – …deşi, dacă este să simţim corect şi să ne gândim mai profund, parcă toată ideologia masonică are ceva din parfumul inconfundabil al acelei…“staţii finale/punct terminus” a / al tractului digestiv uman!) – ca să se reproducă, în alţi masoni nenorociţi…şi tot aşa! Altfel, până şi voi, tembelo-masonii care le protejaţi şi încurajaţi, pe toate smârdorile pământului, în împotrivirea lor faţă de Hristos-Dumnezeu –  veţi dispărea, de parcă nici n-aţi fi fost, vreodată (…ca un vis urât al umanoizilor [gata să devină, împotriva Lui Dumnezeu-Hristos…hominizi!], de pe Terra!). Şi asta v-o spunem nu de dragi ce ne sunteţi (şi nici întru plânsoarea / boceala dispariţiei voastre, de pe faţa Pământului!), ci, doar, pentru a ne sfârşi, aici, demonstraţia noastră…”homofobă”, cum îi ziceţi voi, pretenţios şi teribil de ştiinţific. De fapt, DEMONSTRAŢIA IMPOSIBILITĂŢII VIEŢII, ÎNAFARA RESPECTULUI  DEPLIN AL LEGILOR DUMNEZEIEŞTI!

…Dar “amestecăturile şi neliniştile” umanităţii, de la început de veac XXI, nu se opresc în… rectul gay-lor – ci depăşesc, cu mult, “amestecăturile” şi “neliniştile” aberant-sexuale. Există, din păcate, şi aberaţii ale istorio-geografiei, pe care acţiunile “geniilor pustii” (“stârpicioase” şi suicidare, cât şi gay-ii!) le tot actualizează, pe Terra, din veac în veac.

Umanoizilor de pe Terra nu le sunt de ajuns nici “revoluţia sexuală” a gay-lor, nici o istorie întreagă, de crime împotriva lui Hristos-Dumnezeu şi nici două războaie mondiale, complet aberante, în realitatea lor sinucigaşo-terracidă… Iată că Rusia secolului XXI, ca şi toate statele rămase cu gândul şi simţirea în jarul potenţialităţii lor ucigaş-imperialiste (şi nu ne referim doar la SUA, ci şi la ţările UE!), rup cicatrici imemoriale şi redeschid, fără niciun  răgaz, răni considerate trecute –  scot, din sipetele demenţei, vechile pricini de suicid terestru.

Rusia lui Putin rezonează, cu o precizie penibilă, la Rusia Kieveană[1], la Rusia lui Ivan cel Groaznic[2] (1530-1584) şi a lui Petru cel Mare (carele, de mare ce era, la Stănileşti-pe-Prut-1711, s-a ascuns, ca o muiere, în mijlocul oştirii sale, când a fost convocat, cuviincios, la tratative, de către turci…a se vedea cronica hatmanului Ion Neculce!), “carele vroia (n.n.: în vestitul său Testament!) Rusia întinsă de la Pacific până la Atlantic”….inclusiv la URSS-ul lui Lenin şi Stalin! Rusia lui Putin vrea, ca şi SUA ale lui Obama, “ţări şi mări calde”. Deocamdată, SUA au pus mâna pe “căldura” Irakului şi Afghanistanului – şi s-au cam…fript. Rusia putinistă a pus mâna pe ţinutul “Hoardei de Aur”, Crimeea-cea-caldă (cu “Sevastopolul-cel-măreţ”!) – sub pretextul (care cam seamănă, pe undeva, cu triumfalismul aberant al “amestecăturilor” gay-lor!) precum că tătarii ar fi fost şi ar mai fi…nazişti! – …ce o fi având “sula cu subprefectura”,  şi al doilea război mondial, cu bietele rămăşiţe tătărăşti, atât de bleg de blânde, numai Bunul Dumnezeu mai poate dezlega şarada asta!) –  …şi, încă, îi este bine. De de? Pentru că şi “vecinii” europeni / europoizi tânjesc după redeschiderea rănilor istorice. Ce, parcă Poloniei nu i-ar surâde să se răzbune, azi, pe urmaşii hatmanului cazac Bogdan Hmielniţki, de pe la 1650[3], care i-au trecut, vorba ceea, “prin foc şi sabie”…?! Şi ce credeţi, că ungurii au, neapărat, nevoie de invitaţie specială, ca să-şi joace ceardaşul, pe cadavrul Ucrainei “celei artificiale” – “marcă” otomană, fătată de Duca-Vodă, pe la 1680, din fudulia lui de a fi ŞI hatman al Ucrainei?!Şi, în definitiv,  de ce s-ar opri, ei, membrii “celei mai nobile rase” (rasa hunilor lui Attila!), la rămăşiţele căzăceşti? Ce, parcă au nevoie, neapărat, “hunoizii / attiloizii” de azi, de “precedentul Kosovo”, ca să se înfrupte din mult prea viul (şi cât de mănosul!) trup al Ardealului Valah?! Şi Anglia, Franţa, şi Germania (care nu uită că ruşii se cheamă…”ruşi”, de la “rusi”/VIKINGI/VAREGI, care va să zică de la Rurik[4] şi de la oamenii lui…germanici![5])…parcă nu de asta au tăcut şi tac, când se iveşte un prilej (prin oricât de depărtată preajmă! – din Indochina-Pacific şi până în …Ucraina!) de reactivare a vulturoşeniei hoitare, din adâncul stomacului lor nesăţios, de eterne duhuri hrăpăreţ-imperialiste?!

…Noi, valahii, rămânem, însă (pentru că suntem părinţii tuturor europenilor, prin strămoşii noştri, dacii!), la vorba cea cuminte a bătrânului şi a-de-toate-păţitului vel-logofăt, din veacul al XVII-lea, Miron Costin, când a fost de s-a întâlnit cu marele vizir Ahmed Köpröli (care, după cucerirea Cameniţei, îl întreabă pe marele logofăt dacă moldovenilor „pare-le lor bine că au luat împărăția Camenița, au ba?”) : “Suntem noi, moldovenii, bucuroşi să să lăţască în toate părţile, cât de mult,, IAR PESTE ŢARA NOASTRĂ NU NE PARE BINE SĂ SĂ LĂŢASCĂ”. Să nu se “lăţască” peste noi nici SUA, nici RUSIA – NIMENI!!! Pentru că numai Dumnezeu şi noi suntem singurii stăpâni (DE LA FACEREA LUMII, ŞI PÂNĂ LA DES-FACEREA EI!), ai acestor plaiuri sfinte – GRĂDINA MAICII DOMNULUI – RAIUL PE PĂMÂNT!!!

În traducere: voi cu ale voastre, conform firii de “hultani”, pe care o aveţi (de la cel rău…), iară noi, cu ale noastre…cu “sărăcia, şi nevoile, şi neamul” (care NEAM o fi având el oarece nelinişti, văzând, pe lume, atâtea otrăvuri şi crime şi violuri ale Duhului şi pârjoluri ale CAVALERILOR APOCALIPSEI…mai bine, de ne-văzut! – …dar n-are, Neamul ăsta valahicesc, şi “amestecături” prea multe, fiind el un NEAM DE CIOBANI, de cei cu pletele-n ochi –  ai naibii de virili, dar cu frică de Dumnezeu şi cu dor nestins, de Lumină Lină! – …vedeţi, domniile voastre: aşa cum la alţii nu se sting, în veac, pârjolurile sinucigaşe ale lăcomiei şi patimile cele sataniceşti, ale lui…”de-a-ndosulea”, tot aşa, la noi, la pârliţii de valahi ortodocşi, în veci nu se stinge văpaia cea curată a DORULUI!). Pentru că, decât să arzi de vii sute de mii şi milioane de oameni şi să faci să plângă tot atâtea  văduve ori mame, soţii şi surori şi să azvârli, goi şi flămânzi, în stradă, pe nenumăraţi  copii orfani,  străini, îngroziţi şi disperaţi –  mai bine îţi vezi de firea şi, mai cu seamă, de Misiunea de Duh a Neamului tău cel Valah: Candelă NESTINSĂ a Lumii…după ce vântul şi furtuna nebuniei împăraţilor şi clovnilor lumii apuse/apusene vor stinge, în toate celelalte neamuri ale Terrei, Candela Duhului…!

…Pentru că (aşa cum spune şi Eminescu, pe la 1879), de la noi, umilii şi umiliţii de valahi, vor veni să-şi aprindă, iarăşi, toţi foştii îmbuibaţi şi toate fostele popoare trufaşe ale Terrei, feştilele duhului lor stins (din atâtea “nelinişti” aţâţate şi de atâtea “amestecături”… reamenajate)    – precum în ograda bisericuţei noastre din sat, la Paşte, ori precum înCrezul cel constantiniano-hristic: “lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”!

prof. dr. Adrian Botez

______________________________________________________

Note

[1] –Rusia Kieveană sau Rutenia Kieveană a fost cel mai timpuriu stat al slavilor estici, dominat de orașulKiev, aproximativ din anul 880, până la mijlocul secolului al XII-lea. Din punct de vedere istoriografic, Rusia Kieveană este considerat statul predecesor a trei națiuni slave răsăritene din zilele noastre: BELARUS,UCRAINA și RUSIA.

[2] –A fost primul cneaz moscovit care s-a intitulat „ţar”!

[3] –BOGDAN HMELNIŢKI a fost liderul rebeliunii împotriva magnaților polono-lituanieni (1648–1654), care a dus la apariția statului căzăcesc. El a încheiat în 1654 tratatul de la Pereiaslav cu Țaratul Rusiei, care avea să ducă, în cele din urmă, la pierderea independenţei Ucrainei, în faţa Imperiului Rus.

[4] –Dinastia Rurik a fost dinastia domnitoare în Rusia Kieveană (din 862), în cnezatele succesoare ale acesteia, Cnezatul Galiției-Volînia (din 1199), Vladimir-SuzdalMarele Cnezat al Moscovei, ca şi al Țaratului Rusiei (1168 – 1598). În conformitate cu prima cronică slavă Cronica vremurilor trecute – dinastia a fost fondată în anul 862, de Rurik, legendarul domnitor al Novgorodului. Apartenența la tribul varegilor, cunoscuți şi ca “rusii”, este încă subiect de dispută, între istorici. Originea tribului rusilor este neclară, deşi au putut fi remarcate influențe scandinave şi slave. Rurik și fraţii săi au fondat un stat, pe care istoricii aveau să-l numească, mai târziu, „RUSIA KIEVEANĂ”. Pe la mijlocul secolului al XII-lea, Rusia Kieveanăs-a dezintegrat în mai multe cnezate independente, fiecare având, ca monarhi, membri ai dinastiei Rurik.

[5] –Rusii sau Varagii Rus’ – au fost un popor medieval de origine scandinavă, care a dominat, din punct de vedere militar, un vast spaţiu din Europa de Est, constituindu-se într-o elită nobiliară războinică, ce conducea o populaţie cu origini variate (finiceslavicebalticeturciceiranice etc.). Rădăcina rus’ a supravieţuit în numele națiunilor moderne belaruseruse şi rutene –  precum şi în numele finlandez şi eston, pentru SUEDIA (RUOTSI, respectiv ROOTSI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.