VAVILA POPOVICI: RĂMÂNE CUM AM STABILIT!?

„Orgoliul este beția puterii care te face să-ți pierzi capul.”

– Victor Hugo

Dicționarul definește Orgoliul ca fiind „părere foarte bună, adesea exagerată și nejustificată, despre sine însuși, despre valoarea și importanța sa socială”.

Orgoliul se află în noi ca o forţă a răului. El stă undeva ascuns în sufletul nostru și deabia așteaptă să i se deschidă o ușiță prin care să poată ieși afară. Iubirea îl încurcă, nu-i dă voie să iasă, fiindcă iubirea nu recunoaște orgoliul şi ura.

Continue reading “VAVILA POPOVICI: RĂMÂNE CUM AM STABILIT!?”

VAVILA POPOVICI: FILOZOFIE, RELIGIE, ȘTIINȚĂ și Politică – (40) – Henri-Louis Bergson

   FILOZOFIE, RELIGIE, ȘTIINȚĂ și Politică – (40) – Henri-Loius Bergson

„O oră nu este doar o oră, este o vază plină de mirosuri, sunete, proiecte, climat”. – Bergson

   Herni-Louis BERGSON (18591941) a fost scriitor și filozof francez de etnie evreiască, ale cărui idei au pătruns și în literatură, prin intermediul operei lui Proust, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1927. Bergson a fost inițiatorul unui curent filozofic, intuiționism, care în opinia multor istorici ai filozofiei este cea mai mare filozofie pe care a avut-o Franța de la Descartes, iar Europa de la Kant încoace, sau că, filozofia gânditorului francez este ultima mare sinteză apărută în decursul istoriei moderne a gândirii.

Continue reading “VAVILA POPOVICI: FILOZOFIE, RELIGIE, ȘTIINȚĂ și Politică – (40) – Henri-Louis Bergson”

VAVILA POPOVICI: DESPRE CONFLICTE

„Răul și binele stau în intenționalitate și conflict.” – Petre Țuțea

   Mai sunt câteva ore până la trecerea pragului acestui an. Ultimele scrisori și ultimele evenimente citite. Mai am la dispoziție timp pentru a-mi așterne gândurile despre cele aflate, fiindcă nu este numai iubire între noi oamenii, ci și conflicte.

   Conflict înseamnă opoziție, dezacord sau incompatibilitate între două sau mai multe părți. Conflictul poate avea o amploare diferită, poate ajunge până la violență, iar când acesta este între state, se poate ajunge la război.

Continue reading “VAVILA POPOVICI: DESPRE CONFLICTE”

Vavila Popovici: ORDINEA – LEGE A PROGRESULUI

„Adevărata operă de artă este doar o umbră a perfecțiunii divine.” – Michelangelo Buonarroti  

Ordinea este forma de care depinde frumuseţea lumii, frumusețea fiecăruia dintre noi. Ordinea înseamnă echilibru, ea fiind și prima lege a universului.

   Un om ordonat nu se zăpăcește în dezordinea din jurul lui, ci își ordonează lucrurile și gândurile, dobândește un echilibru interior, influențând pozitiv exteriorul.

Continue reading “Vavila Popovici: ORDINEA – LEGE A PROGRESULUI”

VAVILA POPOVICI:  „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau!”

     Istoria și literatura sunt surori. Fiecare s-a preocupat și se ocupă de viața, destinele noastre, dar o redă în alt mod. Se poate spune că literatura vine în completarea istoriei, și amândouă prezintă interes, adevăr și frumusețe. Am să încep cu o poveste românească, și am să termin cu una actuală – americană. 

Continue reading “VAVILA POPOVICI:  „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau!””

VAVILA POPOVICI: FILOZOFIA, ȘTIINȚA, RELIGIA și POLITICA (38) – Friedrich Wilhelm Nietzsche

„Trebuie să-ți dorești să fii puternic. Altfel, nu vei ajunge așa niciodată.” – Nietzsche

   Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) este unul dintre cei mai importanți filozofi europeni din secolul al XIX-lea, care a exercitat o influență puternică, adesea controversată, asupra gândirii filozofice a generațiilor ce i-au urmat.

   În primele decenii ale secolului al XX-lea, în filozofie au avut o largă circulație lucrările lui Nietzsche și Kierkegaard, concepții care afirmă primordialitatea vieții, a existenței, ce sunt opuse rațiunii, intelectului și, respectiv, esenței. S-a dezvoltat un adevărat cult al vieții, înțeles ca expresie a unei voințe oarbe, a jocului instinctelor. Conștiința a fost interpretată ca semn al neputinței omului.

Continue reading “VAVILA POPOVICI: FILOZOFIA, ȘTIINȚA, RELIGIA și POLITICA (38) – Friedrich Wilhelm Nietzsche”

VAVILA POPOVICI: LIPSA DE SCRUPULE

„Valoarea ta stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai.” – Thomas Edison

   Un om lipsit de scrupul este cel care se comportă sau acționează fără a ține seamă de niciun considerent moral în atingerea unui scop.

   Dicționarul explică și expresia „a călca sau a trece peste cadavre“: „a lupta pentru atingerea unui scop rău în mod crud, neomenos, fără a ține seamă de nimic; a fi lipsit de scrupule”, ca atare aceste două expresii sunt asemănătoare. De multe ori am văzut, sau ne-am lovit în viața noastră de oameni care având un interes propriu, nu țin cont de nimeni și de nimic, și fac tot posibilul pentru a-și atinge scopul. Ei acționează rapid, nu se uită nici în dreapta, nici în stânga, acționează de parcă ar fi ghidați de cineva, cineva care nu are nici un Dumnezeu în sufletul lui, nici un regret. De multe ori, de teamă, te dai în lături din calea lor, ca nu cumva să fii și tu, cel care asiști naiv la acțiunea lui, pentru a nu fii și tu călcat. 

Continue reading “VAVILA POPOVICI: LIPSA DE SCRUPULE”

Vasile Filip: Recenzie la Vol. “Vraja anotimpului iubirii” de Vavila Popovici

Vârsta poeziei – Dăinuirea

Dăinuirea! Acesta este țelul visător / înșelător al omului, indiferent de câtă gândire îi mobilează creierul și câtă simțire emană inima lui. Numai că nu tot omul pricepe care ar putea fi mobilul / dinamica ce poate împlini această nemărginită visare / dorință. Doar cei interesați nu doar în plan teoretic de pătrunderea tainelor, că sunt mai multe, mai cu seamă cercetătorii, dar nu numai ei, au formulat opinii ce merită a fi luate în seamă, nu în exclusivitate ca lecturi plăcute și utile, ci îndeosebi ca orientări în hățișul chestiunii.

Continue reading “Vasile Filip: Recenzie la Vol. “Vraja anotimpului iubirii” de Vavila Popovici”

Liviu Martin: Cronică la “Vraja Anotimpului Iubirii” de Vavila Popovici

Să vorbești și să scrii despre vrajă și despre iubire, în lumea de astăzi, pare o nesăbuință, pentru unii chiar un semn de sminteală. Atât de mult ne-am îndepărtat de condiția noastră umană și, mai ales, de Grația Divină. Scriitoarea Vavila Popovici o face, totuși, cu regularitate de exercițiu fizic sau de practică spirituală. O face pentru că simte câtă negură s-a adunat deasupra noastră și pentru că este convinsă că numai iubirea o poate destrăma. O face și pentru că are nevoie să comunice, la nivel profund, cu românii ei din țară. Or, comunicarea profundă, autentică se realizează – atunci când nu ai alături un suflet care să-ți semene – prin rugăciune și prin poezie.

Continue reading “Liviu Martin: Cronică la “Vraja Anotimpului Iubirii” de Vavila Popovici”

Vavila Popovici: MALEABILITATE, DUPLICITATE, FERMITATE

„Există în lume trei lucruri care nu merită nici o milă: ipocrizia, frauda și tirania.”

 – Frederick William Robertson

   Și dacă divinul englez Frederick W. Robertson făcea această afirmație în secolul al XIX-lea, în secolul care a urmat și secolul care a început acum, aceste metehne în loc să fie remediate, au cunoscut o și mai mare creștere. Sunt printre noi din ce în ce mai mulți ipocriți, necinstiți, și indivizi cu comportament tiranic. 

Continue reading “Vavila Popovici: MALEABILITATE, DUPLICITATE, FERMITATE”

Vavila Popovici: FILOZOFIA, RELIGIA, ȘTIINȚA și POLITICA (36) – Émile Boutroux.

  „Omul de știință este un filozof sărac.” – Albert Einstein

   Idealismul este o orientare fundamentală în filozofie care se opune materialismului prin soluția pe care o dă raportul între spirit și materie sub aspectul primordialității. Astfel, idealiștii consideră primordial spiritul, materia fiind factorul secund dependent de spirit. 

   De fapt „întreg universul este un cuptor în care materia devine energie, adică se îndreaptă spre o lume spiritualizată. Transformarea materiei în lumină este proorocia fundamentală a viitorului, iar Biblia o spune clar în Facere și în Apocalipsă”, ne aduce la cunoștință Pr. I. V. Istrati, în lucrarea sa „Particula lui Dumnezeu și teoria unificată a universului”.

Citiți și: Trump a fost TRĂDAT din interior, tocmai de Șeful Statului Major, la îndemnul Purtătoarei de cuvânt a Camerei Reprezentanților, după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. UNELTIRE cu China comunistă

Carlson avertizează: Dacă autoritățile te pot obliga să faci o injecție, ce nu te pot obliga să faci? Care este principiul limitativ în cazul lor?

   Cei mai de seamă idealiști au fost: Platon (427-348 î. Hr.), Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Arthur Schopenhauer (1788-1860). 

Continue reading “Vavila Popovici: FILOZOFIA, RELIGIA, ȘTIINȚA și POLITICA (36) – Émile Boutroux.”

Vasile Filip: Cronică la «Cugetări / Reflections» de Vavila Popovici

Comorile din cuvinte

,,La început a fost cuvîntul”. Iar cuvântul a fost darul suprem cu care Dumnezeu și-a aureolat Marea Creație – Universul și Omul. Iar omul, deopotrivă înzestrat cu minte și inimă, a înțeles misiunea ce i-a fost încredințată. Și s-a aplecat asupra cuvântului precum o mamă asupra pruncului din leagăn… “Cuvinte din bătrâni”, ,,Povestea vorbei”, ,,O samă de cuvinte”, ,,Cuvinte potrivite”, ,,Odă Limbei Române” și o sumedenie de alte trimiteri către această inepuizabilă comoară, care este și cea mai de preț moștenire, nu numai după părerea lui Ienăchiță Văcărescu: ,,Urmașilor mei Văcărești, / Las vouă moștenire, / Creșterea limbii românești, / Ș-a patriei cinstire”. De unde se poate trage concluzia / învățătura că, împreună cu vatra străbună, cu credința, cu tradițiile, cu întreaga spiritualitate, limba maternă participă la împlinirea certificatului de naștere a (al) neamului românilor (,,Limba noastră-i o comoară”).

Continue reading “Vasile Filip: Cronică la «Cugetări / Reflections» de Vavila Popovici”

Vavila Popovici: PIERDEREA RĂBDĂRII

„Răbdarea noastră va realiza mai mult decât forța noastră.” – Edmund Burke

   Răbdarea este un dar divin, iar manifestarea ei este o modalitate de a ne arăta iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Răbdarea este strâns legată și de alte calități creștine importante. De exemplu, este strâns legată de perseverență, care ne ajută să suportăm o situație dificilă păstrându-ne o atitudine demnă. Având răbdare, rămânem fermi și integri în orice împrejurare și suportăm răul fără a încerca să răspundem cu aceeași monedă. În plus, Biblia arată că răbdarea presupune și „să fim dispuși să așteptăm”

Continue reading “Vavila Popovici: PIERDEREA RĂBDĂRII”