“APOCALIPSA – CA UN AUTOBUZ ÎNDELUNG AȘTEPTAT” – recenzia domnului KOSTA VIANU, la volumul ”AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT”, de Adrian Botez

APOCALIPSA – CA UN AUTOBUZ ÎNDELUNG AȘTEPTAT… [1]

Printr-un fericit joc al întâmplării, am regăsit, în mica bibliotecă injghebată la locuința mea de vară, o carte-miracol, trimisă mie de bunul Adrian Botez, prin anul 2019  – an în care e și apărută, la editura râmniceană RAFET– un volum de poezii mai aparte : ”Autobuzul întârziat”.

Continue reading ““APOCALIPSA – CA UN AUTOBUZ ÎNDELUNG AȘTEPTAT” – recenzia domnului KOSTA VIANU, la volumul ”AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT”, de Adrian Botez”

STINS…(poeme și prozopoeme…ieșite din vreme)” – PARTEA A III-A – de Adrian Botez

TRUVERUL SACERDOT

s-a stins – în Vârf de Munți – COPITA :

nu mai e Valul – nici Ispita !

cui să mai strigi : ”Mai este-o Poartă !”…?!

Sferele Oarbe nu dau Soartă…

…Sferele Oarbe trăiesc MISTIC

în Vârf de Munte…nu turistic :

Munte de Foc și de Pucioasă :

PREFAȚĂ  Sorții-cea-cu-Coasă… 

Continue reading “STINS…(poeme și prozopoeme…ieșite din vreme)” – PARTEA A III-A – de Adrian Botez”

DIALOG – ADRIAN BOTEZ și BEN TODICĂ

DIALOG IN CRUCE

CRUCEA este granița unde DUMNEZEU CONFRUNTĂ OMUL

– Stimate și dragă MAESTRE (și Frate întru Duh), BEN TODICĂ –

 ...„EL – CEL PUTERNIC”… nu poate fi decât Dumnezeu… sau un Zeu…

Dacă v-ați închipuit că EU aș fi puternic, MĂREȚE MAESTRU BEN TODICĂ! – …din păcate, v-ați înșelat (din prea multă bunăvoință și din mult-plină CĂLDURĂ FRĂȚEASCĂ!): eu voiam, de copil, să fiu așa de puternic, încât să SCHIMB LUMEA, CU TOTUL – S-O FAC DREAPTĂ CA PLOPUL, ORI CA FUSUL!!! – …SĂ-I LECUIESC PE TOȚI CEI AFLAȚI (…ca și mine…) ÎN ADÂNCĂ ȘI NEMERITATĂ SUFERINȚĂ!

Continue reading “DIALOG – ADRIAN BOTEZ și BEN TODICĂ”

STINS… (poeme și prozopoeme…ieșite din vreme) de Adrian Botez

PARTEA A II-A

7-DEZVĂLUIREA CĂDERII ÎNCEPUTURILOR

Balaurii înoată prin Valur’le de Piatră

mânați de Focul Sacru – dintru Zeiasca Vatră :

totu-i Ocean de Flăcări – dar Tainicu-i Adânc

ascunde TIMP și VIAȚĂ  : MUGURI – ce-acuma plâng

pe care-n Viitoruri – însă – Stihiile nu-i frâng !

…așa e Începutul : FOC – GROAZĂ și SPĂIMARE !

doar  ORBUL moșmondește   –   în MISTICA LUCRARE !

…Balaurii îngheață – și PARA doar sticlește:

deschide  – de-acum – Ochii – și intră în POVESTE !

din Fierberi de Oglindă – Făurărìi de Iad

acum se încleștează : FORME – CULORI și VAD…

ce-a fost – cândva – Balaur – se-ncântă în COPAC

ZVÂRCOL – Titanul Veșnic : domesticit în VEAC…

din CĂRȚILE DE LAVE – cad STROFE DE IZVOR

din ROATA DE OTRĂVURI : închipui’ OM    – PRIDVOR…

din tot ce-a ars spre CERURI : MĂRGĂRITAR-PĂMÂNT

se îmblânzește-n COLBURI – în DRUMURI și în CÂNT…

la MIJLOC DE ZAVISTII și FULGERE DE FIER

stă LEBĂDA-CETATE : ÎNCORONAT TRUVER…

Continue reading “STINS… (poeme și prozopoeme…ieșite din vreme) de Adrian Botez”

Recenzia domnului CONSTANTIN STANCU, la volumul ”VEZI OMENIREA CARE PIERE ?”, de Adrian Botez

O PUNTE DE LUMINĂ ȘI POEZIE, ÎNTRE ÎNCEPUT ȘI SFÂRȘIT

În cartea Vezi omenirea care piere?, apărută la Editura Rafet, Rm. Sărat (în anul 2021) – scriitorul Adrian Botez ne provoacă, prin această întrebare, adresată direct, celor care citesc și sunt interesați de evoluția (sau involuția?) omului, de vremurile de pe urmă. Este o carte cu o anumită dimensiune misionară, Poetul punându-se pe poziția celui care vede evenimentele și prezice un final omului, ca specie – iar societății, ca organizare a ființelor vii, după un model, cât de cât, coerent. Versurile sunt calibrate ca fiind Poezie, eseu, analiză socială, dinamică istorică. Autorul își asumă riscurile acestui demers, abordează tema de pe poziții elevate, trece prin viziunea joasă, mundană, apelează la sonet, vers liber, rubaiyat, limbajul are influențe spirituale evidente etc. 

Continue reading “Recenzia domnului CONSTANTIN STANCU, la volumul ”VEZI OMENIREA CARE PIERE ?”, de Adrian Botez”

IONEL NECULA – despre volumul TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme), de Adrian Botez

 ADRIAN BOTEZ – ”CAVALERUL FĂRĂ LEGE”, AL PROZODIEI ROMÂNEȘTI 

      Nu este prima dată când bunul meu prieten, scriitorul Adrian Botez, mă surprinde cu isprăvile sale literare, ieșite din tipicul obișnuit și greu de integrat într-un cadru exegetic omologat. Îl cunosc bine, de mulți ani – și-i urmăresc, cu consecvență, prolificitatea prestațiilor sale beletristice. Frecvența aparițiilor  sale, în vitrina cu noutăți literare, este așa de fluidică, încât depășește, cu mult, ritmica și bugetul de timp,  ce le-am consacrat lecturii cărților,  cu care confrații mă onorează. 

      Ultima carte pe care Adrian Botez mi-a trimis-o – TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme)Editura Rafet, Rm  Sărat, 2022 –  este la fel de ciudată, ca și altele, primite anterior. Este o culegere cu de toate : versuri, prozopoeme, haiku-uri  –  structurate, însă, în  patru diviziuni distincte.

Continue reading “IONEL NECULA – despre volumul TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme), de Adrian Botez”

STINS – poeme de Adrian Botez

STINS

s-au dus… –  …la Blajini – pe Apa Sâmbetei – s-au dus

Părinți – Învățători – Prieteni și Dușmani – au apus…

am  rămas SINGUR – PALMIER ÎN PUSTIE :

Văzduhul – Apa – Focul – luptă-ndârjit – să mă ție…

de ce  – Orbilor – de ce – STIHII NEBUNE

din Patru Vânturi Rele – vreți a cârpi-un CĂRBUNE ?

…stins sunt ! – …lăsați-mă stins – până ce un PELERIN

mă va hrăni cu MINUNI  : din CĂRBUNE – ‘nălța-va un CRIN !

Continue reading “STINS – poeme de Adrian Botez”

Adrian Botez: TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme)” – PARTEA A IV-A

TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme)

-partea a IV-a-

                                                               

SPRE TĂRÂMURI-MINUNI

voi  călători – fără grabă  – curând – spre TĂRÂMURI-MINUNI

voi conversa – doar în treacăt – cu VOIEVOZI și STRĂBUNI…

mă voi extazia – cuviincios – în fața MARILOR REALIZĂRI

din aceste-ALTE LUMI : PROASPĂT ZUGRĂVITE – lipsite de-Agasantele Zări !

Îi voi da ”BUNĂ ZIUA” – chiar și NOAPTEA ! – cu real respect – Lui DUMNEZEU…

…asta – până când voi ”prinde cheag” și voi fi ”la căutare” – și eu :

apoi – voi rămâne – STRICT ! –  LA NIVEL DIPLOMATIC –  cu-orice  DIVINITATE :

nu de alta : să nu-și bage NASUL – după ce-oi isprăvi de DURAT – pe-ndelete – ”NEDEEA CETATE” !

CAVALER și TRUVER – înarmat – până-n dinți – pentru-orice SURPRIZĂ

voi lua CERURILE-OSTENITE – ”ANGRO”  ! – în ANTREPRIZĂ :

NOU MANOLE – voi construi – tot mai multe TĂRÂMURI  –  DE NOAPTE și ZI :

să aibă – -orice BIET DUH CĂLĂTOR – unde dormi peste noapte – ori – chiar – LOCUI !

voi înmulți – astfel – șansele de-a părăsi LUMEA TRECUTĂ – fără regrete

oricine-a simțit-o ca pe-o ”TEMNIȚĂ” – ori ”CA PE-UN PERETE” !

voi achiziționa ZÂNE – INOROGI – SALAMANDRE – SIRENE

ca s-aibă – BIET  DUH  EMIGRAT ! – LA CE SE-NCĂLZI – DE CINE SE-NDRĂGOSTI… – …CU VISURI MIRENE…!

…cumpărați – din timp – LOC DE VECI – BORDELURI – TĂRÂMURI și SCENE

pe care să vă jucați – fără-ntrerupere ! – MEREU ! – ACELAȘI  ”TEATRU-INSTRUCTIVO-NEINVENTIV”  !  –  …VENIT DE PRETUTINDENI ! – …voi…”ACTORI CU MIGRENE” !

…să nu cumva să vă pierdeți NĂRAVUL  – ORICUM și de-ORIUNDE ADUS  !

altfel – veți trece  – pe veci ”INGRATVINOVAȚI” ! – …DIN APUS ÎN APUS…

Continue reading “Adrian Botez: TĂRÂMURI (poeme și prozopoeme…boeme)” – PARTEA A IV-A”

Adrian Botez: EMINESCU, CREANGĂ ȘI TRADIȚIA KOG-A-ION-ică (secvențe)

PRELIMINARII

a – Cuvânt către cititor: Despre singurul furt binecuvântat de Dumnezeu…

            Această lucrare, ce-o ai sub ochi, cititorule  –  nu vrea să ţi-l fure pe Marele Vrăjitor, care te-a introdus, pe când tu erai copil, în minunatul castel al Magiei Albe a Râsului: RÂSUL DEMIURGIC  –  indus, magic, de entitatea spirituală cu numele ION CREANGĂ.

Continue reading “Adrian Botez: EMINESCU, CREANGĂ ȘI TRADIȚIA KOG-A-ION-ică (secvențe)”