ULTIMUL ULTIMATUM – PARTEA A IV-A, versuri de Adrian Botez

1-CÂND  MĂ VOI STINGE – ÎN DURERI CUMPLITE 

Când mă voi stinge – în dureri cumplite : trezi-se-va AMURGUL..

Cu Mâna lui Însângerată – trage-va CLOPOTE – în BURGUL

Ce-a sufocat – batjocorit – a torturat o VIAȚĂ :

În loc de FOR-ÎNȚELEPCIUNI – gâdilă –  -n PIAȚĂ – o PAIAȚĂ…

…Vă iert din SCÂRBĂ – iar nu din LAVĂ CREȘTINEASCĂ :

Vomit pe SCUFA de CĂLĂI : ați devenit – cu toți – O MASCĂ !

…”DINCOLO” plec – să nu mai văd o COLONIE DE GORILE

Să nu mai CÂNT  – TRUVER : VIPEREI SURDE și STERILE…

…Plec – liniștit în RĂSTIGNIREA-mi – și mă retrag în CER-AZILE…

N-oi da – de FERICIRE – în Lumile-Infinite – NICĂIERI 

Dar nici n-oi trece – iar – pe sub  CAUDINE FURCI : ASTĂZI – și MÂINE – IERI…

SINGUR – TRUVER – voi construi – din CÂNTEC – un mai puțin BARBAR AMURG :

Înființa-mă-voi – ACOLO – pe PORTATIV : CHIRURG  și TAUMATURG…

…HRISTOS își trage – -nfrigurat – pe INSPIRATE MÂINI – ALTE MĂNUȘI DE…DRAMATURG !

***

2-IAR ! – …NOAPTE PESTE NOAPTE – ȘI – NICIODATA – ZI !

Iar ! – …NOAPTE peste NOAPTE – și – niciodată – ZI !

COCOȘII cânt’ din inerție – iar nu c-ar mai trezi…

SATAN-”BEZNA LUMINII” – deghizat ”DUMNEZEU

Se tot trufește – -n fața-mi – de parcă nu-l știu eu…

O – DUMNEZEU-HRISTOASE – înhață-l pe ARHANGHEL

Pe LUCIFER (”AUREOLĂ-N COARNE” !) : fă-l doar ce-a fost : O CANDEL’ !

…Până și CÂINII latră – și  vor a fi – iar : LUPI 

Când văd că îl îngădui… – …pe DEZERTOR… și-l pupi !

…Știu – TU dai ULTIMATUM – acestei LUMI BETEGE

Care-i neliniștită : vrea DOMN – pe DRAC să-l lege !

În loc de ULTIMATUM – și de APOCALIPSĂ

Vezi că – la TREAPTA-A DOUA – ai o CUMPLITĂ LIPSĂ :

Din RÂNDURI-RÂNDUIALĂ-ȚI  ieșì SFRUNTAT  SUPUS

Și vrea ca…AL SĂU NUME ! – să-l lege de…”APUS” !

***

3-CHINUITE FLORI – SUB ZĂPADĂ

                                        7 Aprilie 2023

Chinuite FLORI – sub ZĂPADĂ…

Nu mai stă DUMNEZEU – să vă vadă :

Are grijă numai de GRĂDINA Lui :

Grădinile noastre – nu-s ale nimănui…

…O fi devenit – DUMNEZEU – AMERICAN ?

L-or fi mituit – ”ĂIA” – cu…”DIGITAL BAN” 

De nu-și mai face – decât pentru El – PLAN ?

O fi fost ”cumpărat” de ”CELESTA MÀFIE

(”OPUS  DEI” – ”REGINA CRIMEI” – de la VATICAN… ?)

Să transforme Lumea noastră – în STÀFIE ?

…Tot ce-i posibil – în VREMURI-DE-LEGARE-CU-RÀFIE !

…Când te pândește –  ”DIN PLIN” ! – până și NEVASTA-ți… ”SERÀFIE” !

…Se chircesc – biete RĂSTIGNITE (FĂR’ DE DORIRE !)

FLORILE-ORFANE – care – în PRIMĂVARA NOASTRĂ DE IARNĂ

Nu mai sporesc – OARBE ! – nicio-NFLORIRE !

…Mor atât de SFIOASE – atât de lipsite de orice-ndurerată  LARMĂ…

…Mai bine înfige CUȚITUL FRIGULUI – în mine !

Că-s antrenat – ”PE CINSTE” ! – să nu m-atingă vreun BINE !

Lasă FLORILE – ÎNFLORIRII ! – …adică : ROSTULUI LOR !

E SINGURA TA MINUNE ! – …după care  – cu-ADEVĂRAT ! – …mi-e DOR !

***

4-ACUM E PREZENTUL : O CUPĂ CU ZÂNE PARNASE

Mă deșir – ca  ȚESĂTURĂ – Veche – -Mpuțită și Roasă…

Mă deșir : LUCRU Netrebnic – Nimicnicie – Lipsă de Dorinți – DUREROASĂ…

În locul meu – rămâne AER CURAT și LUMINĂ

În locul meu – a început MISTICA NUNTĂ – dintre un CRIN și o CRINĂ !

Se sărută  – ca Frații-ntre ei – SFÂNT-ZEFIRII

În BRAZDELE MINȚII – -nfloresc – GLORIOS – TRANDAFIRII…

E-o NUNTĂ A PLINEI TĂCERI  –  pe PĂMÂNT ca și-n LUNĂ…

Călări – vin EROII – să se-nchege – din nou – în VATRA STĂBUNĂ !

CEASURILE se dau înapoi – speriate – în fața MINUNII :

Doar NUNTA mai are MIERE și VAD – spre VEȘNICUL FOC AL CUNUNII !

Doar NUNTA mai are puterea să stea – sub VEȘNICUL FOC AL CUNUNII !

…Dați TRUVERULUI – din POTIRUL RUBINULUI ! – …să nu-și uite-EPOPEEA și BUNII !

…CRIST nu mai scrie : SERAFIC – GRĂIEȘTE – către GLOATE NĂUCE : 

CUVÂNTUL-TRUVER nu-i ULTIMATUM –             e-MBRĂȚIȘAREA DIVINĂ : e CRUCE !

Va veni – apoi – PAJURA – să descânte  – GALACTIC – ALTARE…

Vor veni PĂSĂRI MII – cu CÂNTURI DE VÂNTURI – cu CÂNTECE RARE…

…Vin – curioase – năbădăioase – de pe MUNȚI – Mii PÂRAIE

Să vadă cum – în locul GUNOIULUI – s-a ivit PĂLĂLAIE !

…ZMEII se pocăiesc – sub ȚĂRÂNI ! – …INOROGI SACERDOȚI

Navighează către VATRA-ARMONIE : BRAVI MATELOȚI !

…Da : MĂRILE s-au făcut – iară – MUNȚI : VAL SMARALD

Și la NUNTĂ-aduc VÂNTUL BLÂND – VÂNTUL CALD…

E-atâta LINIȘTE : CÂINII-NDÂRJIȚI s-au făcut CĂPRIOARE

TIGRII ling sare – fredonând PĂSĂRI – pe CĂI CĂLĂTOARE…

…S-a pus NOUA LUME pe TRAI și pe FIRE :

Toate SCULPTURILE AERULUI vor să ARDĂ – RESPIRE :

TRECUT – VIITOR : Putreziciuni VIERMĂNOASE !

ACUM e PREZENTUL : O CUPĂ CU ZÂNE PARNASE !

*** 

5-CE-AI CU MINE – MĂI FEMEIE ? (rubaiyat)

Ce-ai cu mine – măi FEMEIE ?

N-am aflat a Vieții CHEIE

Dar găsit-am o CĂRARE :

Duce DINCOLO DE ZARE !

***

6-NU MAI AM PRAG – CĂCI NU MAI IES DIN CASĂ (rubaiyat)

Nu mai am PRAG – căci nu mai ies din CASĂ :

Aflu-NĂUNTRU – -ESENȚA ! – tot ce-mi pasă !

Voi vă porniți – iar – CARAVANA VANĂ

Dar știți – în GÂND : nu-ți cuceri COROANĂ !

***

7-FIINȚA MEA S-A FOST TOPIT – SFIOASĂ – ÎN  IZVOARE (rubaiyat)

Ființa mea s-a fost topit – sfioasă – în  IZVOARE…

Nu-ntreabă  nimeni – -n Lume : nici de mine – nici de FLOARE !

Să nu-ntrebați nimic – căci – dacă-AICI – am NUME 

Când DUMNEZEU mă va chema – m-oi transforma în BRUME !

***

8-AM ASCULTAT PRIVIGHETOAREA – ȘI TOTUL AM UITAT (rubaiyat)

Am ascultat PRIVIGHETOAREA – și totul am uitat :

Și că sunt OM… –  …chiar ÎNVĂȚAT ! – …ba – chiar uitai că-s ÎMPĂRAT !

Cântați – PRIVIGHETORI : nu numai mie – ci și MORȚII :

S-o sprijini – vrăjită – de un GARD… – …și-mi va uita numărul PORȚII !

***

9-BATE VÂNTUL ÎN GRĂDINĂ

Bate VÂNTUL în GRĂDINĂ

Sufletul meu nu suspină :

Dacă Lumea m-a uitat  

Înseamn’…că nu-s ”însemnat” !

Eu de ce-aș trage de ea

Și să rag – ca o VIȚEA 

Când pot să citesc în STELE

Cum îmi merg trebile mele ?

M-a uitat Lumea-Năpastă !

Ce să-ți spun ! – …îmi crapă-o COASTĂ !

Și din COASTĂ – cum se știe

Iese EVA cea NURLIE !

…Ce câștigai – ce pierdui ?

Ia ! – în INIMĂ – un CUI

A ieșit din locul lui

Și s-a pripășit în TALPĂ :

Călcai strâmb…în LUMEA CALPĂ !

***

10-S-A PORNIT VÂNTUL – PE MARE

S-a pornit VÂNTUL – pe MARE !

Se suie VALUL – pe ZARE !

CORĂBII își uit’ CĂRARE…

…Ce-i UITAREA ? – e URMAREA

Unui VIS – ce-ndeamn’ CĂUTAREA !

…Căci de-o Viață rătăcim

Pân’ de BRUME ne răcim :

Nu vedem – nu ne aflăm :

Dăm vina pe ce-apucăm !

…CĂUTARE de DRUM și CÂNT

Spre Lumi Alte – fără VÂNT

Deci – fără de RĂTĂCIRE

Printre FRICĂ și UIMIRE !

DRUMUL ÎNSUȘI e CĂUTARE !

Și CĂUTARE – și AFLARE !

UITAREA de DRUMUL GREU :

AFLARE DE DUMNEZEU !

***

11-LOHENGRIN : ÎNFRĂȚIREA – SFÂNTA CRUCE !

Îmi pictez SIGURĂTATEA : o COCIOABĂ ÎN PĂDURE…

Se strâng FIARELE-MBLÂNZITE – de un Sunet de ARMURE :

CAVALER-FĂRĂ-DE-NUME –  pe LAC iese : MÂNDRE LEBEZI

Degrabă  se înhămară – la LUNTREA-i – cu ARIPI REPEZI…

CAVALERUL e-o POVESTE ? – NU ! – DUH  e : demult se  FRÂNGE 

Amintind MENIRI UMANE – amintind PORUNCI ADÂNCE :

Mângâie FIARE-NFOCATE – după SÂNGE și iar SÂNGE

Mângâie FIARE  – -ntre OCHII – FURIOȘI  de PÂNZI FLĂMÂNDE…

…Până când – din HĂUL FOAMEI – iscă FIRI NOI – TREMURÂNDE

Și – cu PALMA – CAVALERUL – simte GÂND de CRIMI cum fuge

Simte DORUL DE LUMINĂ  – în loc de DOR DE-A DISTRUGE !

În loc de TRĂSNET CU LEGE VECHE  – cari spre VICTIME se duce

Simte-n FRUNȚILE  ORBITE –   frigând CANDELI  :  ÎNFRĂȚIREA – SFÂNTA CRUCE !

***

12-CE SUNT MAI MULT – DECÂT UN SIMPLU  – DEȘART OM ?

Ce sunt mai mult – decât un SIMPLU  – DEȘART OM ?

Nu sunt decât uimirea unui STRÂMT BINOM…

Nu m-am născut cu PREJMI DE ÎNGERI… – …STEA ÎN FRUNTE…

Bine-ar fi fost – născut – să-am MINȚILE CĂRUNTE…

Și-abia îmbătrânind – tresalte-n DUHU-mi – SFÂNTĂ – TINEREȚEA !

GREȘALE-aș fi SCĂZUT… – …NINGÂND – și-abia apoi – FĂLIND   MÂNDREȚEA…

Dar DUMNEZEU așa ne-a vrut – STÂNGACI – și-abia – pe urmă – ÎNȚELEPȚI…

Îi era frică să nu descoperim – CURÂND – că ZEII NU SUNT DREPȚI !

***

13-DUCĂ-SE ORBI – DUCĂ-SE TINERI – ÎN PĂDURE 

Ducă-se ORBI – ducă-se TINERI – în PĂDURE :

Vedea-vor ce-am văzut și eu : SECURI OBSCURE !

Loviți  – BARBAR ! – vor fi  – de orice vor atinge :

Găsi-vor CRUCI-DE-RĂSTIGNIT – și MULT-MULT  SÂNGE !

Vor încerca  – făloși – s-o facă pe TRUVERII

Acum – când IERNILE-au ucis tot BALUL VERII !

…Când vor ‘cerca să cânte – născocind NOI RIME

Dintre-ncâlcite – STRUNELE LĂUTEI – ieși-vor ȘERPI DE CRIME !

***

14-NU MĂ URMAȚI – NĂPRASNICE -VII TOAMNE ! (rubaiyat)

Nu mă urmați – năprasnice  – VII TOAMNE !

Nu la BAL merg – și nici  – măcar – la DOAMNE !

Sunt programat la ”FRUMUSEȚEA MORȚII” :

O firmă care-i scoate OMULUI FUDUL – TOȚI COLȚII !

***

15-NU E LUME – NU-I NĂCAZ ! (rubaiyat)

Nu e Lume – nu-i NĂCAZ !

Logic – ca un ieftin PRAZ !

…Știe și NĂCAZUL asta :

De-aia-aduse-n loc  – NĂPASTA !

***

16-VINE GER DE PRIMĂVARĂ ! (rubaiyat)

Vine GER de PRIMĂVARĂ !

Uitai COPIII pe-afară…

Lasă-i – se călesc la GER !

…Și-i mult mai frumos – în CER !

***

17-STRIGĂ – MOARTE – STRIGĂ TARE

Strigă – MOARTE – strigă TARE

Cum ne numim – FIECARE !

Că – de când n-am scris vreun VERS

Am uitat VORBĂ și MERS !

Strigă – MOARTE – rost de DRUM

Altfel – CASELE – doar SCRUM !

Strigă  – și  – apoi – ascultă :

TURMA multă – LARMĂ MULTĂ…

…Încep BĂTRÂNII să moară

(Ca la MOARĂ ! – …ca la MOARĂ !)

Căci COPIII sunt la DOMNUL

De mult – de când ”PANDEMII” și…”HORNUL” !

Muriți – OAMENI – SUGHIȚAȚI

Că de-àia vă zicem ”FRAȚI” !

…Mor OAMENI – ”pe capete

AMURGUL să scapete…

…Dar – deodată – o TĂCERE :

Zice ”UNUL” de…- -NVIERE !

Ce l-o fi-apucat – ”PE DOS” ?

…MOARTEA câștigase – ”GROS” !

***

18-JOCUL CU MOARTEA

Umilită și-ndârjită 

BABA mă pune pe PLITĂ !

Crapă – hai – CHELE de DRAC

Că mi-ai făcut ROSTUL – PRAF !

Eu sunt VESTITA ISPITĂ !

Și tu strigi – la PIEȚI – prin SITĂ :

”VITĂ de vânzare ! – vreți ?

Ori o dau la…<<CÂNTĂREȚI>> ?”

Ce <<CÂNTĂREȚI>> – DERBEDEU ?

Eram – colo – TU și EU !

Mă ocărăști – dar și eu

Aflu AC – de DOSUL TĂU !

Pârpălește-te pe FOC :

Să nu-ți bați de alții JOC !

Cât mă ostenii cu TURMA…

Și-acum – tu – vii și-i ștergi URMA !

DA ! – îndur până și FOCUL !

Nu trădez eu – OM și LOCUL

Căci lui CRIST îi sunt dator

Nu-unei BABE de DECOR

Care face de…<<AMOR>>

Cu ULCICĂ și ULCIOR !

…Dacă eu te-am PĂCĂLIT

Și PRADA ți-am risipit… :

NU DEGEABA AM TRĂIT !

***

19-SINGURĂTATE (rubaiyat)

Pe unde-ai intrat – DURERE ? – pe sub UȘĂ ?  – prin TAVAN ?

Nu te străduì stâta : sunt ACELAȘI : AN de AN !

SINGUR – și cu ZGURĂ-n GURĂ – mă înjur

Cu OBIECTELE din preajmă-mi – dârze LUCRURI – dimprejur…

***

20-VOCEA-I SPUNE  (rubaiyat)

VOCEA-i spune : ”FĂ PE MORTUL !” – …și de-a binelea-a murit…

Cu MOARTEA nu faci PARIURI – că – îndat’ – te-a și găbjit !

Nu ești CRIMINAL – e bine… – …dar păzește-ți GURA – -n VIAȚĂ :

Altfel – MOARTEA-ți ia CUVÂNTUL – și îl vinde – FLEICĂ ! – -n PIAȚĂ !

*** 

21-ÎN TOATE – INSTALATU-S-A…BEMOLUL (rubaiyat)

SINGURĂTATEA răsună – ca o GOARNĂ – -n CASA mea…

Diriguiesc IMPERII – de pe CANAPEA…

E PRAF și-i FRIG – în STEPELE din HOLURI :

În toate – instalatu-s-a…BEMOLUL !

***

22-GÂNDESC – MEREU – LA LUME – DAR LUMII – DE MINE – NICI CĂ-I PASĂ (rubaiyat)

Gândesc – mereu – la LUME – dar LUMII – de mine – nici că-i pasă :

Eu am slăbit – treptat – din HĂȚURI – ea horcăie – de GRASĂ !

Parc-am trecut – cândva – DOI PELERINI – unul pe lângă altul…

Mergeam – oricum – spre MOARTE – dar nu spre…”PREAÎNALTUL” !

***

23-FĂR’  VREO  ZEITATE  LARĂ (rubaiyat)

SFINTE GUIȚĂRI – și RĂGET : dovada că-n ASTĂ Lume

ULTIMUL dintre-ULTIMATURI… – …încă – se crede că-s GLUME…

Dar atâta ÎNTUNERIC… – …GLASUL-SÂNGE… – …URLĂ FIARĂ :

Nimeni n-a băgat de seamă – că-i tot IARNĂ ! – …făr’ vreo ZEITATE LARĂ ?!

***

24-MULTE-MULTE DOINE-NTR-UNA !  – …BALADE – CÂT ȚINE LUNA !

PATRU DOAGE – peste GURĂ – țin loc de AMARA CRUCE…

Sunt STRĂIN – la mine-n CASĂ ! – și STRĂNUL mă tot duce…

E o MASCĂ – fără CARNE – da-i curg PICURII DE SÂNGE

Și pe STRAIE – și pe MÂNURI : CALEA – undeva – SE FRÂNGE…

Vin CĂLĂI – din PATRU-APUSURI : în fărâme ne sparg CASA

Iau – din POLIȚA STRĂBUNĂ – tot ce-a îmbrăcat MIREASA

Când – pe timpuri – HĂT ! – în MUNTE ! – …mai știai ce-i aia NUNTĂ :

Acum toate se corcir’ – se-amestecară :  CARNEA –numai – se frământă…

Unde-i DUHUL ? – unde-i CRISTUL ? – l-om fi prăpădit – prin CRÂȘME…

Se cutremură PĂMÂNTUL – de atâtea MISTICI CLISME :

BANUL – BANUL și iar BANUL ! – ne orbește-nnebunește 

Iară NEBUNIA LUMII – cu cât se sfărâmă – CREȘTE !

Curând – ori că ne luăm ZBORUL – spre MĂNOASE-NCHIPUIRI

Ori vom clădi BALAMUCURI – pentru…”DREGĂTORI DE FIRI” !

Că n-ajunserăm în HALUL : ”Seamănă CARTOFI – și-așteaptă…<<MUNȚII ROȘII DE CĂPȘUNI>>

Dacă cei ce ne dau SFATURI – și NE GĂDILĂ LA TĂLPI – ar fi fost și ”OAMENI-STRUNI” !

Auzirăți – de ani buni – vre un CÂNTEC-DE-ISPRAVĂ ? – …ați zărit TRUVERI – în PRUNI ?

Doar MĂSCĂRI și FLEGME NEGRE – curg din BLESTEMATE GURI !

S-a făcut – TOTUL – MOCIRLĂ ! – …unde-i loc de ARMONIE ?

Dați de veste BRESLEI SFINTE – de TRUVERI : ”Hai ! –  veniți – degrab’ – cu MORȚII – într-o ALTĂ GALAXIE !

Fără BANI și fără BOARFE – ascultând DOINA – pe STRUNE

Învia-vom ! – …CRISTUL-FRATE va croi – din nou – MINUNE ! 

…Dacă GÂSCA are OUĂ – se va sparge COAJA MORȚII

Soarta noast’ de CATASTROFE – se va rândui în STROFE

Și – cu VOIE – fără VOIE – schimba-vom – în STELE – SORȚII !

…Fără CÒFE – doar cu PĂLMI

Fără BÂRFE și SUDĂLMI

Vom aduce – iar – IZVORUL

Să ne potolească DORUL !

SUFLETULUI  fie-OGLINDĂ

Prin cari VOIVOZI se perindă

Iar pe cei și PROȘTI – și RĂI

Îi vom face…PIȚĂRĂI !

STELE-or învăța COLINDE

De la cei FĂRĂ MERINDE

STELE-or plânge – suspina

Când o DOINĂ le-oi cânta !

…DOR – în locul de DOLARI

Și-n locul de MERCENARI !

Noi vom cânta tot COLINZI

Cât TIGRII suspine – BLÂNZI !

DORUL de LUMINĂ SFÂNTĂ

Unde CRIST și NATUL – CÂNTĂ !

ARMONIE – SORĂ-A SORȚII

Fața CEALALTĂ a MORȚII !

Ni-i aduce – iar – CREDINȚĂ

Din IAZ-CERUL SPRE FIINȚĂ !

Ni-i scula din ADORMIRE

Fieștecare-om fi – iar – MIRE !

Ni-i aduce – ‘NAPOI – LĂI

Să fim OAMENI – nu CĂLĂI

Nu MĂCELARI SÂNGEROȘI :

OAMENI – cu DOR DE STRĂMOȘI…

Și ni-i spune – iar – pe NUME

Căci nu vom mai fi doar SPUME !

Ci  RUDE  lui FĂT-FRUMOS 

CRISTUL nost’ – ARMONIOS !

***

25-CÂNTEC DE LEAGĂN

Nu te vrea Lumea – COPILĂ !

N-ai nevoie de-a ei MILĂ !

Hai – fă nani – -n CRÂNG NĂTÂNG :

Uite – NORII – sus – se frâng

Și pe-o RAZĂ de LUMINĂ

Pogoară – la tine – -o ZÂNĂ !

Hai – fă nani – COPILAȘ

Pe ARIPI de FLUTURAȘ !

…Lumea-i rea – tu ești un ÎNGER !

Lasă STIHUL să îmi sânger :

Din TRUVER ÎNSÂNGERAT

Uite : mi-s – iar – ÎMPĂRAT !

ÎMPĂRAT ÎNMIRESMAT

Pe CAL ALB încălecat

Și dus – degrab’ – către CRIST 

Către CRIST – SUPREM ARTIST !

Căci – prin CRIST – SÂNGE-i LUMINĂ

Intrată-n PALAT DE-ALBINĂ !

MIEREA-ți dă ÎNȚELEPCIUNE

Și PUTERI să faci MINUNE !

Hai – fă nani – FATĂ DRAGĂ :

LEBEDE – la ȚĂRMURI – tragă

Și – cu CIOCU’ – -ncep să țeasă 

FIR DE AUR și MĂTASĂ :

IATĂ-TE ÎMPĂRĂTEASĂ 

Cu HLAMIDĂ și CUNUNĂ !

…TRUVERI – STRUNĂ după STRUNĂ

Descânt’ IZVOARE și LUNĂ

Descânt’ DOAMNA MĂTRĂGUNĂ 

Ca tu – cu ÀRIPI – să sui

Pân’ la CERUL CRISTULUI

Unde stă un CERB-CU-RAMURI

Între care-s LEAGĂN – FLAMURI !

…Ne vestesc c-ai adormit :

CALUL ALB – din MĂRI venit

Din JAR-LEGĂMÂNT FOCOS

Aduce pe FĂT-FRUMOS 

Să-ți fie FRATE-DE-STEA

S-alunge pe ZÂNA REA

Să te vegheze – NOPȚI TREI

Din SOMN să alunge ZMEI 

Și să facă – orice ASTRU

Să aibă câte-un SIHASTRU

Care – -n ZBOR-DE-RUGĂCIUNE

Cu CRIST – la STÂNE – se-adune !

…În sfârșit – ai adormit

Somnul greu – ZBOR spre ZENIT !

În CER ai călătorit

FRAȚII – -n jur – ți-au și venit :

MAGII te-au firitisit

ZEII-N CERURI – ți-au zâmbit

ZÂNELE dansează LINIȘTI

Prin PĂDURI și peste MIRIȘTI…

…Dormi – COPILĂ – SOMN de NOIMĂ

Te-nalță cu ȘOIM și ȘOIMĂ…

…Aud – prin VÂRSTE – cum vin

VÂNTURI MARI și-NCRÂNCENATE

…Cu SPINI te-or corona – -n CETATE…

…ARHANGHELI ÎNVÂLVORAȚI

FII AI FOCULUI – JUCAȚI !

COPILUL s-aib’ COPILĂRIE :

FATA mea – de COLILIE

Voi – ÎNȚELEPCIUNI-DOMNÌI

Tăiați TIMP : FELÌI-FELÌI !

Vremea o întârziați

COPILA-mi – încă – -o cruțați !

***

26-CUM SĂ MAI TRAGI ÎNVĂȚĂMINTE – CÂND VIAȚA-I AȘA SCURTĂ ?

Cum să mai tragi învățăminte – când viața-i așa scurtă ?

Că doar GREȘELILE nu-s PROASTE : nu vin EGAL – la HURTĂ !

…Nefăcut bine ? – nefăcut rămâne ! – …și vezi : te-așteaptă s-altoiești – MORMANE DE TULPINE !

Ce-ai făcut rău ? – NEGRU DULĂU tânjește și te-așteaptă… – …iar tu : ”SĂ TRĂIEȘTI BINE !

Degeaba tot privești în urmă – nu ai cum repara :

Ce-a fost – s-a dus ! – cu tot cu RĂU ori BINE – la DEBARÀ !

Vrednic n-ai fost – într-un cutare TIMP  – din VEȘNICIE  – și ți-e RUȘINE – …ție ?

Dar făptuiește  – nu te-opri : poate-i fi MÂNDRU – totuși – de-o altă ARMONIE !

N-ai zeci de VIEȚI ! – …vezi ce-a rămas din VIAȚA ta :

TRĂIEȘTE ! – …-ACOLO SUS – să ai ce ”raporta” !

De stai – mereu – cu BARBA-N PALMĂ –  noilor tale FAPTE le pierzi ”RÂNDUL”:

BLOCAT EȘTI ÎNTRE LUMI : STRIGOI te faci…și să nu crezi c-ăi mai trăi…”CUVÂNTUL” !

***

27-DESCHID  FEREASTRA – NOAPTEA 

Deschid  FEREASTRA – NOAPTEA : e-o Altă Lume-AFARĂ – pestriță și-n surdină

Cu VOCI DE VATĂ – ȚIPETE-AVORTATE : ACTORII DE DUZINA…

Nu doar că – GÂND SINUCIGAȘ – vă plouă ZOAIE : URDOAREA SUFLETULUI vostru o mai moaie…

Dar abia-AFARĂ – -i SUFOCARE… – …e HANUL-DE-STRIGOAIE…

…O – Lumea-mi : VISUL LUI DON QUIJOTE – TRILURI DE BASM – Frăția mea  cu HOFFMANN – CALDE VRĂJITORÌI…

…MELCUL din mine nu se-ndură să vă dea drumu-n casă : ce-mi arătați ? – GROTEȘTI MENAJERÌI ?

Ființa mea – de MARMURĂ ZEIASCĂ – s-ar spurca – -ar muri – -n BAZINELE-DE-MORȚI… : CAVOU și COȚCĂRÌI !

Nu sunt de-un NEAM cu NIMENI : venii  – CUMPLIT ! – din ALTE GALAXII :

Cu STRĂMOȘI HÂTRI – RĂZBOINICI-CAVALERI ! – …și stăpânind – ca ÎMPĂRAȚI ! – ȚĂRI și MOȘÌI ! 

Căci VISUL meu – LUMINĂ ! – VEȘNIC e VIU 

Și cântă-mi – din MII BIBLIOTECI – ȘOLTICUL DE SCATIU !

LICOAREA DIN POVESTE ! – …îmi fùrnică pe PIELE !

…Dincolo de FEREASTRĂ – e doar o CUȘCĂ… – …și- aia – cu VERGÈLE !

…Pricep – acum – DUREREA – SPAIMA NEFIINȚEI : Lumea – la voi – e LAGĂR-PENTRU-MINTE

CARCERĂ PENTRU DUH POETIC – NEANTUL PENTRU VISE : CUȘCĂ DE NECUVINTE !

…Deci – nu sunați la UȘA-mi : e-n ZADAR ! – ba-i chiar PERICULOS !

Căci v-ar izbi – în FAȚĂ – cu MII DE MĂDULARE  LUMINOASE – UN SOARE-MONSTRU FABULOS : 

ACESTA-i FĂT-FRUMOS !

Voi nu ați ști să-l MÂNGÂIAȚI – IUBIȚI – fără de PREȚ :

Veniți din VALEA MORȚII : TENTACULE-NGHEȚATE – și-un VENINOS DISPREȚ…

…Cum să-nțelegeți – PLEBÈI AI PLEAVEI ! – NESIMȚITORI – cu CRĂCI în loc de NERVI ! – și fără CRISTICI MIEI

Pe SFINȚI – MARTIRI – BRAVII MATROZI : EROII mei ? 

…Când BOARFA VOASTRĂ – OARBĂ și LEPROASĂ – v-a împuțit CAVOUL 

Când vă uitați – prelung – la mine – ca la o NOUĂ POARTĂ – BOUL ?

…Bag CAPUL înapoi… – …FEREASTRA  – singură – se-nchide : re-intru – precum un REGE – în HRISTOS-TABLOUL !

***

28-TRECE PELERIN – SPRE ZARE

Trece PELERIN – spre Zare

Șoptind – cu înfrigurare :

SORĂ PASĂRE –  mă iartă

Că n-am ținut LUNA  – DREAPTĂ !

NEBUNIA s-a vărsat

MĂRI DE LAPTE s-au umflat :

DOUĂ OMENIRI de-au fost

Și-ncă vărsai fără ROST…”

Jelea PELERIN STÂNGACI

Dar PĂSĂRILE nu sunt RACI :

Nu-i vorbeau – îl ocoleau

Ca pe-o CIUMĂ îl huleau

Și tot mai sus se-nălțau…

…Din CRUCI DE CER – PÀJURA

Îl privea ca pe-o TARLÀ :

Vărsași – nu zic – MĂTRĂGÙNA…

Dar când cosiși tu – pe MARE

Tăiași RĂDĂCINI DE SOARE !

Lăsași PĂMÂNTUL – NĂUC

În BEZNE – și…-ntr-un PAPUC :

NUMAI BUN DE BALAMUC !

…De parcă-a dormit sub NUC !

…OAMENI – puși la TREBI CEREȘTI :

Mai bine-ți tai CAPU-N CLEȘTI !

PAJURA – -n ZĂDUF – grăià

PELERIN ‘geaba plângea…

…Blestem cu SEMINȚI DE OM :

Sfătuiești  – dar ele…DORM !

***

29-PE UN LAC PLUTEȘTE-UN DRAC

Pe un LAC plutește-un DRAC

Muncind PEȘTI s-aducă RAC :

Să îi ieie CLEȘTILE

S-apuce – iar CEȘTILE

Să le umple și descânte

LUMEA – iar – să o încânte 

Cu LICORI scurse din LUNĂ

Și din DOAMNA MĂTRĂGUNĂ ! 

…Ca să facă LUMEA BUNĂ !

…Pân’ și DRACUL – fără STRUNI

Trudește să fim mai  BUNI !

Și DRACUL vrea ARMONIE

Nu doar OAMENI-CU-SCUFIE !

…Mai PROASTĂ FIARĂ – ca OMUL

Nu putea să iște DOMNUL !

…BLESTEMATĂ – -a ȘASEA ZI !

Numai BELELE scornì !

***

30-NU STRICĂ SĂ TE MAI OPREȘTI – ȘI SĂ FII ÎNȚELEPT (rubaiyat)

Nu strică să te mai oprești – și să fii ÎNȚELEPT

Să nu vânezi ”CAI PE PEREȚI” – căutând pe ”OMUL DREPT”…

…În această NEBUNIE – ia o COFĂ – plină cu-APĂ DE IZVOR :

Caută-te pe tine însuți – în RECEA OGLINDĂ-A APEI : începe să ”TACI CU VISE”… – …fără Lumea LOR !

*** 

31-A ȚIPAT – ÎN SOMN – OCEANUL 

A țipat – în Somn – OCEANUL : ȚĂRMUL se trezește :

Știu VULCANII ce urmează : FOC se vestejește…

Degeaba-ți trimiți HERALZII – să-i mai întârzie :

FOCUL – APA – însă – -s STÌHII – nu…o MAGAZIE !

…Ăsta-i ÎNCEPUTUL – OAME ! – …rage-APOCALIPSA !

De-ai iubit – bine-ai făcut : acum – nu-i simți lipsa…

CERUL cade în FĂRÂME – CIOBURI de NĂDEJDE :

BRADUL fuse STÂLPUL LUMII : acum…e GĂTEJE !

…Am crezut că suntem ZEI AI ETERNITĂȚII !

Dar pierdurăm – toți – CREDINȚA – deci : CHEIA CETAȚII !

Suntem – doar – FRĂȚÂNI CU VIERMII – TÂRÂTORI AI CĂRNII :

Suntem VATRĂ DE DUHOARE : gonim UNICORNII !

…Ce urmează –  -n CĂRȚI DE STELE ? – …PAGINI ALBE – RUPTE…

Spre noi – vin MONȘTRII GALACTICI – din SCÂRNI să se-nfrupte…

…A țipat – în Somn – OCEANUL : ies – alai – KRAKENII !

OMUL n-a știut FRĂȚIA : acum – în VEDENII

CAEACATIȚI se suiră – pe TRON și pe NAVĂ :

Cu TENTACULE ENORME – cu OCHI VERZI-OTRAVĂ

Ele vor domni – în COSMOS : PAZNICII DE TEMPLU …

…Nu mai am cui – în ETERURI – să mai dau exemplu…

…Doar de-ai fi iubit FRĂȚIA – OAME VIERMĂNOS

Îți păstrai ÎMPĂRĂȚIA : FRATE CU HRISTOS !

…Acum – nici LEBĂDA OARBĂ nu-ți mai este de folos :

A zburat spre CONSTELAȚII… – …nu s-a mai întors…

***

32-ACCEPTĂ VIAȚA – ACCEPTĂ MOARTEA : SUNT FETELE FRUMOASE

Acceptă VIAȚA – acceptă MOARTEA : sunt FETELE FRUMOASE…

Nu le iubești – alungi și VISE… – …iar ele sunt GELOASE..

Nici RĂNILE – pe CRUCE – n-au fost mai DUREROASE

Decât trăind cu Gândul TRĂDĂRII TICĂLOASE…

De-aceea VIAȚA nu ți-a dat NIMIC – iar MOARTEA… –  …se codește :

SUFLET SECAT – n-ai întrebat : ”OAR’ UNA MĂ IUBEȘTE ?

…Și vei pleca – ducând POVERI – de care nici nu știi :

Te însoțesc – PĂSĂRI DE NOAPTE – scăpând din COLIVII…

…Și vei pleca : NU VEI AJUNGE ! – căci GELOZIA ceartă :

Să nu ai parte nici de STELE – dar nici CUIE ! – …RĂNI DE SOARTĂ… !

…N-ai fost – nu ești – căci VIAȚA nu te iartă…

…Nu vei muri – nu te trudi : căci MOARTEA nu-ți dă POARTĂ…

***

33-A TRECUT – PE SUS – UN DUH

A trecut – pe sus – un DUH – și-a șoptit  ceva :

N-am înțeles – ori nici n-am vrut : FÂNTÂNĂ el era…

Eu ce să caut – în OGLINDIREA DE CURAT- FÂNTÂNĂ

Când nici n-am SOARTĂ – n-am IUBIRE… – …ci o VIAȚĂ SPÂNĂ ? 

…Mă grăbesc s-ajung la CASĂ – în ea să mă-nchid :

Așa fac întotdeauna : SCAP DOAR DEZERTÂND…

Da – e FRONTUL – pretutindeni – unde-un CIOT se mișcă :

NOROCUL mi-l joc – flegmatic – pe un JOC DE RIȘCĂ…

GLOANȚE-GÂNDURI tot mă-ncearcă : îmi vor numai BINE !

Dar eu sunt o LIGHIOANĂ – fără SÂNGE-N VINE !

Și nici OCHI nu se mai poartă : TRAGEȚI ÎN SUSPINE !

Nu mă căutați pe MINE – asta să fiți SIGURI !

În vâltoarea LUPTEI VIEȚII – podidiți de FRIGURI…

Poate voi fi fost vreodată… – …dar – AZI – refuz PÂINE !

Aș dori să ZBOR – spre VALURI – să-mi ascund MINCIUNA

Precum c-aș fi OM-CU-SUFLET : AER-VID-EU-DE ACUMA… – …noi suntem TOTUNA !

***

34-DESPRE  SFÂNTA NĂSCARE

                   14 Aprilie 2023 – Vinerea NEAGRĂ

Iisusul IUBIRII – ÎNȚELEGERII – IERTĂRII…

…Iar eu – MUDAR de toată MĂREȚIA  MĂRII !

Murdar de tot ce e ASCUNS SUB APE

Și refuzând ”COMOARA” să-și arate…

Deasupra VALULUI – CERUL adulmecă : puțină-i e NĂDEJDEA

Măcar să bănuiască  – obscur și vag – pe unde-i IESLEA :

N-a fost la BETHLEHEM – SFÂNTĂ NĂSCAREA

Ci între GROAZELE și NĂZĂRIRI – din MAREA !

Dar CRIST și-a înfruntat –  de MONȘTRI – -al Său ALAI

A înfruntat TĂCEREA DE CAVOU (…nu-i niciun RAI !)

Și s-a-ntrupat – din SUMBRE GELATINE – MUTE CRIME – PEȘTI

Ca să-ți grăiască   – prin ADEVĂRUL din OGLINDE :  CINE EȘTI !

(…Și să te-aline – prin FLĂCĂRI DE POVEȘTI !

…Cu MAGI – cu SCĂRI DE ÎNGERI – și cu VEȘTI…)

Cu DEGETU-i de FOC – sfidând FUNEBRUL APEI

NĂVOD ți-a pus în MÂNĂ –  LEGEA SAPEI :

Să CAUȚI – să SCORMONEȘTI – să AFLI – să te-NGRIJOREZI…

…Dar să rămâi – DE-A PURURI ! – STRĂJER DE PÂNDĂ ! – …PENTRU TOT CE VEZI !

…De RĂSTIGNIT – se răstignește MENIREA-ți cea uitată :

Din SÂNGE te-ai născut – în BEZNE te întorci – îndată !

Ca OEDIP – ți-ai smuls OCHII – cu înverșunare :

Cum să nu fii schimbat – APOCALIPTIC – de la STRAJĂ

Când tu refuzi – cu CRIST-IUBIREA – să faci ADUNARE

Și râzi – NEBUN – la DEZVELIREA SFÂNTĂ-a LUMII-VRAJĂ ?

***

35-”BLESTEMATA BROASCĂ” (rubaiyat)

Au trecut și VÂNT – și APE : a rămas NĂMOLUL…

DUMNEZEU stătea pe gânduri : își uitase ROLUL…

…Când – deodată – sare BROASCA – din SCÂRNELE HUMII :

Fă-l pe OM ! – și – cu el – CRIMA ! – …asta-i BEZNA LUMII !

***

36-DE CE E NEVOIE DE SFÂRȘITUL LUMII (rubaiyat)

INOROGII – din PĂDURE – LEBĂDA – plutind pe APE

De SFÂRȘITU-i JALNIC – Lumea au venit – grabnic –  să scape…

Iese un ”MUJIC” pe PRISPĂ : ”Ce-i atâta HĂRMĂLAIE ?

Tu – în GRAJD – tu – la POIATĂ ! – …de sunteți voi de vreo treabă – vă dau niște ZOAIE !

***

37-LUNA PLINĂ – SUS – PE MUNTE

LUNA PLINĂ – sus – pe MUNTE

Pe HRISTOS veni s-asculte !

GLOATA OAMENILOR – însă

S-a simțit foarte…”atinsă” :

Chiar să ne frecăm în COATE

Cu tot felul de UMFLATE 

LIGHIOANE și SPURCATE ?

Noi suntem OAMENI – nu CIOATE

Nu IEPURI – și nu GUNOI !

CRIST grăiește pentru NOI !

…Privirea Lui CRIST s-adumbră :

Și grăiește-așa – din UMBRĂ :

OAMENI fără socoteală !

Nu veneați – azi – cu SMINTEALĂ

Dacă EU nu vă iscam 

Ca și pe LUNĂ… – …pe RAM !

Dar când v-am făcut –  gândeam :

<<Făuresc a LUMII-OGLINDĂ :

Pe cei ce vor ști să-ntindă

MÂINI DE FRAȚI ! – …și-n IERNI – și-n VERI !>>

…AZI îmi pare rău de IERI :

Nu de OAMENI ducea lipsă

Lumea  – ci de o ECLIPSĂ :

Pân’ și VIERMII au BUN-SIMȚ

Topind CARNEA – ivind ZIMȚ !

Voi – OAMENI – mi-ți fi folos

Când  Lumea-oi face-o MOLOZ  :

Voi veți fi DECOR-CADAVRE

FRAȚI cu cei din ȘANȚ : cu JAVRE !

***

38-PE O PLAJĂ A LUMII

Sărbătoare ? – nu : pentru mine – NU EXISTĂ SĂRBĂTOARE…

Doar AȘTEPTARE : o PLAJĂ CU SCOICI – răzgâiată de MARE…

Privesc AMURGUL – însângerând  – c-o PRIVIRE – MII VALURI…

Privesc în mine – scrutând ORBIREA : nu aflu MALURI…

CUVINTELE s-au sinucis – cu PUMNAL DE-ARMONIE !

A rămas Lumea – de CÂNT-TRUVER – cu totul PUSTIE…

CAI NEGRI târăsc – printre DUNE – CADAVRUL LUI DUMNEZEU…

Din toată Lumea – n-a mai rămas NIMENI : doar ECLIPSA… – …și – poate – eu…

…A fost ZIUA ZÂNELOR – BALUL ALBINELOR : a trecut…

ROSTUL meu – de-acu-nainte  – și pentru PURURI : NECUNOSCUT !

…S-a iscat – din NISIPURI – CĂLUGĂRUL NEGRU : tămâiază NEANTUL !

Nu iese TRIDENTUL – din VALUL SPETIT  –   s-aducă FURTUNII – CĂLUGĂR ALB : VIEȚII-AMANTUL !

***

39-INCONGRUENȚE

Ca s-audă OMENIREA – ULTIMATUMUL lui CRIST

(…Alcătuitul ULTIMATUM – numai – și-ntotdeauna  ! – din GAZELE DE ȘIST !)

Tre’ să-și pună ”doape-n NARE” – și-APARAT AUDITIV !

Altfel – poa să zbiere DOMNUL – precum LEUL ÎN PUSTIE :

Nu s-alege cu-”ASCULTATUL” ! – …și-o mai ia și-n…”PĂLĂRIE” !

Căci L-a uitat OMENIREA – de când nu s-a pogorât

Și-a lăsat – în loc – să lucre – numai pe…”ĂLA URÂT” !

…Păi – la cine să se ROAGE – bietul OM (să-i zicem : ”PETRE” !)

Și în cine să arunce – huiduind – NUMAI CU PIETRE ?!

***

40-RECUPERARE

Se bat – DUMNEZEU cu DRACUL :

Eu stau dedesubt – cu SACUL !

Ce-o cădea – din ei – BUCATĂ

O și vâr în SAC – DEODATĂ !

VIAȚA toată mi-ați FURAT :

Acum – am – și eu – de LUAT !

Nu știu ce… –  …dar – orice-ar fi

Pun pe MASĂ – la COPII !

…Bucată de DUMNEZEU

Nu cred să facă vreun LEU…

Dar BUCATĂ DE SATANĂ !

…O umple – de CIORBĂ – -o CANĂ !

***

41-EVITAREA CIOCNIRII (rubaiyat) 

                   16 Aprilie 2023 – Paștele Ortodox

Decât să-i dai o PALMĂ – celui care – înfuriat – TE-A-NJURAT

Mai bine-l întrebi – ZÂMBITOR : ”CE NUMĂR PORȚI LA PANTOF ?” – ..și v-ați RELAXAT !

A ! – că el a belit OCHII CÂT CEPELE ! – …că te-a crezut ZĂRGHIT ?!

Ce importanță are ? – când nu vă-ncăierarăți – ca ORBII ?!  – …când nu v-ați CIOCNIT ?!

***

42-APROAPE O ILUZIE (rubaiyat)

Din când în când – înghit SIBERII DE ZĂPADĂ

Și-arăt mai ALB și mai CUMPLIT decât o SPADĂ !

…Dar – drept să-ți spun – nici nu mă prea găsești

Cu PREȚURILE astea – NEBUNEȘTI !

***

43-PUNCT  FĂRĂ VIRGULĂ ( rubaiyat)

Ajuns-a Lumea – la PUNCTUL FĂRĂ VIRGULĂ :

Trebuie să respecți – măcar din când în când – O REGULĂ !

Altfel – FRAZA se termină – n-ai apucat nimic să spui

Și-n loc de CARTE – ai parte de : SÂNGE – NEFIINȚĂ – CUI !

***

44-ÎN AȘTEPTAREA CĂLĂREȚILOR (rubaiyat)

Așa este și va fi : FRIG în SUFLET – FRIG în LUME

Pân’ și STRUNELE îngheață – TRUVERII nu-s puși pe GLUME…

…Se  zburlește DUMNEZEU ! – parcă și-aud  CĂLĂREȚII

PATRU : de ALB – NEGRU – VERDE – ROȘU… – …pe-așa vreme – le spun : ”BIEȚII” !

***

45-E ZI DE PAȘTE…(rubaiyat)

E Zi de PAȘTE… – …n-auzi – pe STRADĂ – măcar pe UNUL – șoptind : ”HRISTOS A ÎNVIAT !

…Tot PANDEMIA : unii pe alții – închiși stând – PURURI ! – …s-au fost uitat…

…Beau în TĂCERE…apoi – se-njură… – …se iau la-ncăierat…

…HRISTOASE-DOAMNE ! – oare ATUNCI – te-ai răstignit – ca să fii – ASTĂZI ! – …fluierat ?

***

46-TIMPUL (rubaiyat)

Nu-l vezi – e veșnic PELERIN : cu tine și prin tine – NEABĂTUT – el merge către POARTĂ !

Unii îl ocărăsc – că-i prea GRĂBIT – alți’ – că DE-ABIA SE MAI TÂRĂȘTE… –  …SLUGĂ-I LA SOARTĂ :

El împlinește ce-are de-mplinit – n-ascultă nici CETĂȚI – nici FIRE : PORUNCA-i mai de SUS !

…E TIMPUL : DEȘERT – OM – MUNTE – ori PALATE – într-una le muncește : le-aduce UȘII-IISUS !

***

47-DIN SUMBRUL MUNTE CAIN

Din Sumbrul Munte

CAIN – curg – senine – spre

Zări – Cleștar de

Limpezi : MINUNILE

IZVOARE – MÂNTUITOARE

Stelele devin CAI DE

BASM – înfocați – cu Capetele în

FERESTRE : RAZELE lor – PĂSĂRI

MĂIESTRE !

***

                                        Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.