Actorul fără speranță

120927-590x393 (1)aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos … fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

Epistola către Efeseni,  2.12

 

În 19.12.1996 a murit la Paris actorul italian Marcello Mastroianni. El şi-a dovedit capacităţile sale actoriceşti în peste 150 de filme şi multe turnee de teatru. Mastroianni a obţinut în 50 de ani de muncă neobosită ceea ce mulţi doar visează: a fost onorat şi omagiat, a fost unul din marii scenei. Dar moartea a venit şi la el: s-a îmbolnăvit de cancer. Înainte de moartea sa a spus: „Orice prelungire a vieţii m-ar îmbărbăta. Ideea de a dispărea mă irită foarte mult, pentru că nu am nicio credinţă care m-ar putea ajuta. Deşi am dispărut deja pe jumătate, aş mai rămâne un pic. Da, mi-ar plăcea să mai rămân puţin mai mult“.

Acest bărbat renumit a plecat în veşnicie fără nicio mângâiere, fără niciun Salvator. El a obţinut totul în această lume, dar a pierdut totul cu privire la lumea de dincolo, pentru că nu L-a cunoscut pe Isus Hristos ca Domnul şi Salvatorul său. El nu a crezut în Fiul lui Dumnezeu, singurul care putea să-i şteargă vina: „Pentru că nu am nicio credinţă care m-ar putea ajuta“.

Sfârşitul acestui om renumit este un îndemn pentru fiecare, care trăieşte încă fără Dumnezeu şi fără speranţă, de a nu mai ezita, ci de a primi prin credinţă pe Isus Hristos şi harul Său.

Despre cine este Isus, cât de necesar este El pentru oricine, apostolul Ioan sumarizează aceasta întro frază: “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan, 20:31)

Iar despre puterea Evangheliei lui Isus, apostolul Pavel le scrie celor de la Roma: “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;  deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“” (Epistola catre Romani, 1:16-17)

Este o vorba populara, un proverb: “Cum îți așterni, așa dormi.” Nimeni nu poate să decidă în locul tău, Dumnezeu te-a creat liber – conștiința ta, care e busola vieții, te dirijează cum voiește ea – tu vei alege de partea cui ești. E ca într-o căsătorie, pe viață: te legi prin legământul credinței cu Dumnezeu sau alegi să asculți de poftele firii și-l alegi pe Mamona (diavolul, tatăl minciunii, amăgitorul), iar sfârșitul vieții tale va fi fără nici o speranță (ci un “foc” mistuitor îți va chinui sufletul o veșnicie întreagă).

Domnul Isus spune “Veniți la Mine, Eu vă voi da odihnă sufletelor voastre; căci nemeni nu merge la Tatăl din cer decât prin Mine. Și,  pe cel ce vine la Mine, nu-l voi respinge afară.(Matei, 11.28; Ioan, 14:6; Ioan, 6:37)

_______________________

Meditație – Sămânța bună, primită prin Email

FOTO: https://www.google.com/search?q=bible+verses+about Ephesians+2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.