Seminar despre gândire și caracter

.

 Meditații

de

George Danciu

  .

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Ieremia, 29

 • Cel dintâi gând i-a aparținut lui Dumnezeu.
 • Omul se hrănește cu gânduri.
 • Sufletul, în ultimă instanță, e umbra fidelă a caracterului.
 • Credința în Jertfa lui Isus Hristos, depusă pe Crucea de pe Dealul Căpățânii, îți poate schimba caracterul și destinația veșniciei.
 • Fiecare crede ceea ce dorește, însă nu înseamnă automat că are și credință.
 • Gândirea superioară înseamnă a gândi în mod repetat, revenind la acel gând.
 • Gândurile, pline de credință, eliberează omul.
 • Deseori, gândirea ne pune în stare de alertă și de luptă cu noi înșine. Iar câștigarea bătăliei și biruința, pacea și liniștea interioară, depind de felul cum răspundem războaielor sufletești care ne animă viața.
 • A gândi  înseamnă câteodată, a căuta și nod în papură, altora.
 • Cei care nu se gândesc la moarte, n-au cum să înțeleagă  viața de acum.
 • Cum gândești azi, așa vei trăi mâine.
 • Pentru a avea un suflet curat, trebuie să ai gândurile curate.
 • Un gând încolțit, poate aduce roade, bune sau rele.
 • Duhul sfânt lucrează la modelarea unui  caracter duhovnicesc.
 • Împreună, educația și conștiința  lucrează la modelarea caracterului.
 • Mă încred doar în Cineva de caracter.
 • Caracterul  e dependent de conștiință.
 • Dumnezeu, dintr-o privire,  ne cântărește caracterul.
 • Caracterul creștin se vede atunci când și alții, prin tine, îl vor găsi mai ușor pe Dumnezeu.
 • Cine are un caracter creștin,  influiențează lumea, dar el nu se lasă influiențat de ea.
 • Meșteșugul  modelării  sufletului îi aparține lui Dumnezeu.
 • Doar omul,  însuși,  își poate ruina caracterul.
 • Carcaterul depinde de felul  cum gândește și cum acționează fiecare.
 • Caracterul omului e ascuns înăuntrul lui; omul înțelept se va purta în simplitate, cu grijă și sfială, astfel încât comoara neprețuită a caracterului său să sporească, conservat într-o inimă curată și ocrotită de-un duh blând si linistit.
 • Caracterul este singura carte de vizită care te însoțește peste tot și e ușor de citit atunci când e expusă intemperiilor vieții.
 • Toate împreună, gândurile și cuvintele, sentimentele și visele, faptele și  obiceiurile,  îți  formează caracterul.
 • Un lider, cu caracter,  e acela care știe să ia vina asupra lui.
 • Ceea ce transmiți altora, nu e altceva decât caracterul tău.
 • A avea caracter christic-duhovnicesc, înseamnă a acționa aidoma lui Isus.
 • Caracterul se vede mai bine de aproape și în vâltoarea vieții.
 • Iubirea de semeni lucrează la modelarea duhovnicească a caracterului. Un caracter desăvârșit se arată doar printr-o iubire desăvârșită, iar Cel care le-a  demonstrat cu prisosință este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
 • Nimic nu e mai important decât caracterul.
 • Caracterul, e însuși sufletul nostru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.