Întoarceți-vă la adevăratele valori!

Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

EZRA, 7.10

Când scriu acest titlu-îndemn îmi amintesc de parabola Fiului risipitor, povestea simbol, scoasă din realitatea vieții si folosită de Mântuitorul Isus pentru a identifica dimensiunea tragediei plecării fiului din casa tatălui său.

Poporul Israel, prin neascultarea de Dumnezeu, – de Cel care îi purtase de grijă ca un Tată bun și care i-a scos din robia Egiptului prin mari semne și minuni,  trecându-i prin Marea Roșie ca pe uscat și i-a așezat  într-un loc unde  să trăiască în pace, slăvindu-L pe Dumnezeu -,  aplecânduli-se inima către idolatrie și păcat, au fost părăsiți de Dumnezeu și duși  în Babilon, în robie,  de către Nebucadențar. Atunci a fost dărâmat și Templul Domnului construit de împăratul Solomon.

Îndepărtarea omului de adevăratele valori, nu se face într-o zi. Ea se face în decursul mai multor ani,  de-a lungul mai multor generații de oameni. Însă, omul,  nu-și vede întotdeauna starea deplorabilă în care se află și  el crede că-i merge bine.

*

EZRA –  omul prin care Dumnezeu ridică națiunea Israel

Evreii, ca și fiul risipitor, cu timpul, după zeci de ani de robie, și-au venit în fire mișcați de Duhul Domnului… Și au dorit să se întoarcă la Ierusalim și să reconstruiască Templul Sfânt și să se închine din nou Dumnezeului celui viu, sfânt  și adevărat.

Ezra nu era doar un cărturar iscusit în Legea lui Moise, el era și un preot al Domnului. Principala lui pasiune și preocupare era legată de Dumnezeu. Ezra nu doar că acumulează cunoștințe, îl cunoaște pe Dumnezeu și viața veșnică, dar are  și o vie dorință de a-L face de cunoscut în toată măreția și splendoarea Sa și generațiilor de evrei care nu-L cunosc.

În Babilon se afla o civilizație însemnată,  o mare bibliotecă, acolo alfabetul evreiesc a fost revoluționat, iar cu ocazia trezirii spirituale, împăratul de la Babilon el însuși se raportează  la Ezra și la Dumnezeu și, împreună cu cei șapte sfetnici ai săi, comunică din adevăratele valori  Marelui Imperiu.

Dar, în aceste vremi, de acum, Uniunea Europeană a eliminat din uzanță însăși ideea valorilor iudeo-creștine, introducând tradiționalismul european, iar rezultate negative n-au întârziat să apară.

Ezra, împreună cu cca 50.000 de evrei,  se întoarce la Ierusalim să-și redefinească standardele și valorile care să-i conducă viața și pe aceea a  poporului evreu.

Omul, este înclinat să așeze în viziunea sa, ca valori,  nu pe acelea stabilite de Dumnezeu, ci altele, precum  individul, cultura, bunăstarea, confortul, desfătarea sinelui prin depravare…; ba mai mult,  hula la adresa cuvântului lui Dumnezeu pare a fi mai degrabă norma, decât lipsa acesteia. Au înlocuit cuvântul Scripturii cu idei și standarde imorale, și astfel au ales o rețetă perfectă pentru un faliment sigur, al familiei, al bisericilor, al țărilor și popoarelor care îmbrățișează astfel de ideologii de viață.

*

Unde începe trezirea spirituală?

A. În cazul fiului risipitor, trezirea  nu i- s-a produs în casa tatălui, căci aici  nu-i lipsea nimic, însă  se simtea plictisit și neîmplinit deoarece nu avea pasiune pentru desăvârșirea caracterului său. Și a plecat de acasă, neîmpăcat. Dar căzând tot mai jos în mocirla imoralității și a lipsurilor, vine o zi când își vine în fire, atunci  când cântarul conștiinței îl pune în față adevărului. Acela că este un păcătos imoral, dezgustător de murdar, și care l-a ofensat pe tatăl și deci  trebuie să se întoarcă și să-i ceară iertare. Apoi să înceapă o nouă viață împreună și  în părtășie cu  tatăl, dar cu o nouă atitudine.

B. Poporul Israel, Ezra și ceilalți evrei, nu s-au trezit la o nouă viață spirituală în Ierusalim, ci atunci când încă se aflau în exil, în robie, în suferință și în lipsuri.

C. Biserica Catolică a avut o mare trezire spirituală adusă prin Martin Luther. Luther,  citind “Epistola lui Pavel către Romani“,  și-a construit o teologie care mai târziu avea să constituie baza reformei care a zguduit din temelii Biserica romano-catolică. Trei principii de bază constituiau principalele elemente în sistemul său teologic: SOLA FIDE sau îndreptățirea prin credință, SOLA SCRIPTURA sau ideea că Scriptura este singura autoritate pentru păcătoșii care caută mântuirea, și SOLA GRATIA, adică numai harul ca bază a îndreptățirii. Prin urmare, Luther a redefinit conceptul biblic al mântuirii, ajungând la convingerea că numai credința în Christos poate îndreptăți pe cineva în fața lui Dumnezeu.  Scânteia care a aprins flacăra REFORMEI s-a constituit în afișarea a 95 de teze pe ușa Bisericii din Wittenberg, teze prin care Luther contesta faptul că Papa ar fi autoritatea supremă în domeniul  credinței și al moralei; după care  fost excomunicat. ( vezi AICI)

D1923, pentru Biserica Ortodoxă din România,  a fost anul unor mari  treziri spirituale. Trei preoți otodocși, excepționali, s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt  pentru o nouă viață și o relație plină de pasiune față de Cuvânt și față de Domnul Isus:  Dumitru Cornilescu, Tudor Popescu și Iosif Trifa.

Tragedia a fost că biserica ortodoxă nu s-a lăsat regenerată  prin lucrarea acestora. Dumitru Cornilescu a fost nevoit să părăsească preoția și România, pentru totdeauna, stabilindu-se în Elveția între ani 1923-1975.  Tudor Popescu a fost îndepărtat din ortodoxie și a lucrat ca preot evanghelic între anii 1923-1963,  iar preotul Iosif Trifa a fost persecutat constant  de mitropolitul Sibiului, Nicolae Bălan, deoarece el a înființat Oastea Domnului, în 1923,  și a condus publicații de creștinism autentic,  Revista Lumina, fiind caterisit în ultimii ani de viață, între 1935-1938.

Cei trei preoți au publicat multe lucrări  spirituale importante pentru poporul român. Dumitru Cornilescu e cel care a tradus Biblia, în frumoasa limbă românească, cunoscută în lume ca Biblia Cornilescu, tipărită în mari tiraje din 1924 și până în prezent, fiind supranumit Un Luther al României.

*

Când vine trezirea spirituală?

Dacă căutăm să vedem ce anume l-a trezit pe Ezra, pe Martin Luther, pe Dumitru Cornilescu, pe Tudor Popescu sau pe Iosif Trifa, ce vom afla? Nimic altcea decât citirea Cuvântului lui Dumnezeu –  Biblia!

Cu toții s-au lăsați cuceriți de cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu toții au fost pasionați de Cuvântul Domnului lor. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt i-a determinat la o nouă viață, la o nouă atitudine față de Dumnezeu. Și, în consecință, s-au dedicat din toată inima lor în a-L asculta,  a umbla și a  trăi prin credința în Domnul lor.

Dacă proorocilor,  Domnul le vorbea în mod direct, prin Duhul Sfânt, apoi ei vorbeau poporului: “Așa vorbește Domnul...”,  acum cărturarilor și tuturor celor care doresc să se apropie de El, li se descoperă din Cuvânt, prin citire și adâncire, relevând  ceea ce dorește Dumnezeu să le transmită,  mustrarea, învățătura și îndemnul inimii, călăuzindu-i prin Duhul Sfânt.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei, 3.16-17)

 SOLUȚIA: Întoarcerea la adevăratele valori

Se stie că Biblia e cea mai publicată și citită carte din întrega lume; însă aceasta nu e ‘deajuns.

Vedem că “Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

La fel au făcut și preoții de care am vorbit (Luther, Cornilescu, Popescu și Trifa). Atunci când s-au aplecat asupra Cuvântului,  și ei au căutat să împlinească voia lui Dumnezeu, prin citire, ascultare și credință, și viața lor s-a schimbat. S-a întâmplat cu ei acea naștere din nou de care i-a vorbit Domnul Isus lui Nicodim (Ioan, 3; pentru noua împărăție).

 Vrei să ai o viață nouă și fericită?
Trebuie să adâncești citirea și meditarea,  asupra cuvântului din Biblia ta. Și, apoi, să ai o viață de ascultare de Dumnezeu, să fii plin de credință. Acolo, în cuvântul Lui,  vei găsi tot ce ai nevoie.

Adevăratele valori sunt definite de  Cuvântul Scripturii (Biblia) și le găsim atunci când medităm zi și noapte la Legea (Cuvântul) lui Dumnezeu, dar cu o atitudine nouă, deschisă, în rugăciune și cu o inimă zdrobită de îndepărtarea noastră de El.

George Danciu, N.C.- USA

Text adaptat, după predica pastorului Nelu URS – EZRA, 7

Duminică, 11.04.2012

.

One thought on “Întoarceți-vă la adevăratele valori!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.