Părerea mea și a altora, despre mine!

 George Danciu

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.

PROVERBE, 22.1

Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”

Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

                                                                      Evanghelia dupa Matei, 16.

 .

Cine spun oamenii că sunt Eu?

Eugène Ionesco, dramaturgul francezo-român, care a excelat în teatrul absurdului, se pare că a zis și acest gând: Trăsătura esențială a geniului răului, e aceea că aceasta se va afla cu foarte mare întârziere!

Dar nu numai geniul răului se va afla mult prea târziu, ci și cunoașterea personală sau a celor pe care-i punem în balanță în diferite ocazii în călătoria vieții. Frații lui Iosif, care voiau să-l omoare, însă în cele din urmă fusese vândut de frații săi ca sclav unei caravane care mergea în Egipt, și după ce a trecut prin mari peripeții, în închisoare și suferințe, ajunge al doilea om în Egipt, pe vremea unei mari foamete, vizitat de frații lui, care nu l-au recunoscut ei mărturisesc despre sine: suntem oameni de treabă…!

Un tânăr pianist în formarea sa artistică, a dat un spectacol la care a venit multă lume. La încheiere aplauzele nu mai conteneau să se oprească, însă tânărul rămăsese resemnat și apăsat, nemanifestând aceeași exaltare ca și numerosul public. Cineva l-a întrebat:

De ce nu te bucuri de acestă reușită, alături de noi, entuziaștii?, iar tânărul pianist, cu capul întristat, a zis:

Da, ați aplaudat, chiar ridicați în picioare, însă vedeți, acolo, în rândul întâi e cineva care stă jos. El e profesorul meu. Părerea sa e foarte importantă pentru mine, aceea contează cel mai mult. Ori el nu a fost mișcat de prestatia mea!

***

Să privim în Evanghelia lui Luca unde găsim o pildă care ne va lămuri pe deplin:

Vindecarea robului unui sutaș – LUCA, 7

“Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.  Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine;  căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”  Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.  De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.  Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”  Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”  Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.”

Să vedem care sunt cele trei păreri despre Sutaș:

  • părerea sa, a sutașului, despre sine;

  • părerea oamenilor;

  • părerea Domnului Isus.

Părerea Sutasului despre sine:

Dacă ne-am pune în locul sutașului, am răspunde cumva așa: sunt roman, din Roma. Un sutaș, o persoană importantă, am sub mine, sub comanda 100 de soldați. Sunt un conducător, cu funcție responsabilă. Am absolvit Academia de la Roma. Noi, romanii, suntem poporul ales, noi stăpânim peste alte popoare, noi suntem deasupra, înțelegeți…

Însă sutașul, despre sine avea o altă mărturie – înaintea lui Dumnezeu care vede ce e în inima omului, care cunoaște totul -, sutașul a zis:

„Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu….”

Sutașul auzise de Isus, că este un mare învățător, că El poate și vindecă pe cei bolnavi. Auzise că se vorbea că El e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii! Sutașul era într-adevăr vrednic de funcția sa, el avea un cântar drept în inima sa și a cântărit bine starea sa vis a vis de Măreția lui Dumnezeu. El s-a văzut un nimic, un păcătos, nu s-a considerat vrednic ca Domnul Isus să se deranjeze atât și să vină în casa lui. I-a cerut doar: „De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”

Părerea oamenilor despre Sutaș:

O părere autentică nu o pot da decât aceea care te cunosc. Pe sutaș îl cunoșteau cei din comunitatea în care se mișca el.

Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine; căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”

Sutașul avea relații bune cu niște bătrâni ai iudeilor. Ei i-au zis lui Isus: „Face să-i faci acest bine; căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.” Sutașul era vorbit de bine. Sutașul era un om iubitor și plin de milă. (asemeni sutașului Corneliu, din Faptele apostolilor, 10). Bătrânii și-au dat cu părerea către Domnul: „Face să-i faci acest bine;”Ei l-au susținut în problema lui. Au mărturisit bine despre sutaș. Sutașul era un om darnic, a zidit sinagoga!

Părerea Domnului despre Sutaș:

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”

Si Domnul Isus i-a îndeplinit rugămintea, văzând viața sutașului și credința sa: Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.”

***

Mărturia apostolilor despre sine si aceea a Domnului Isus

Părerea despre sine a apostolului ( Pavel si Petru)

Părerea Domnului Isus despre apostoli

Pavel: Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. (1 Corinteni, 15.9)

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. (Efes., 3.8)

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. (1 Timotei, 1.15)

”Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim; ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” (Fapte, 9.13-14)

Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel;şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (Fapte, 9.15-16)

Petru: Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” (Luca, 5.8)

Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” (Matei, 16.16)

Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). Ioan, 1.42

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Matei, 16.18)

***

Să răspundem la 4 întrebări care ne vor edifica:

Isus a zis: Ci, când eşti poftit (la o cină), du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” (Luca, 14.10-11)

a) Pot eu să aleg locul cel mai de jos cu toată inima?

– Isus Cristos l-a ales, S-a coborât pe pământ și s-a făcut rob și ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce;

b) Pot eu să rabd ca alții să stea mult mai jos?

– Domnul Isus, nu a răbdat să ne vadă căzuți jos, în păcat și deznădejde; El a venit să ne ridice, să ne înalțe; celor smeriți, de jos, El le dă har, îi ridică;

c) Pot eu să mă las ca alții să mă așeze jos?

– firii noastre nu-i place deloc să fim așezați cât mai jos, în locurile din spatele societății; trebuie să învățăm lecția smereniei; pentru ca apoi să fim înălțați, ridicați de El, ca fii ai lui Dumnezeu;

Zacheu era așezat de societate foarte jos, dar Domnul Isus a intrat la el în casă și a zis că și el, Zacheu, e fiul lui Avraam, că și în casa lui a intrat mântuirea și l-a făcut fiu de Dumnezeu. Numai El te poate înfia, prin har și credință. Glorie lui!

d) Pot să mă așez eu acolo jos, în gândurile mele tainice?

  • un copil a primit vorbă de la tata să stea jos; dar n-a ascultat, atunci tatal a ridicat tonul si s-a asezat; dar a spus fratelui, ca s-a asezat pe scaun, dar în gândul lui, era tot în picioare, neascultator.

Cine spun eu că sunt?

Cine spun oamenii că sunt eu?

Cine spune Dumnezeu că sunt eu?

Dumnezeu vede în mine și în dta ceea ce ești în viitor. În Zacheu a văzut un fiu al lui. În Pavel, asupritorul, de odinioară, a văzut nu doar un fiu al lui Avraam și al Lui, ci și un apostol credincios și ascultător…!

Trimte-i Domnului, gândul tău, că ai nevoie de Isus în necazurile și bucuriile tale, să spună doar o vorbă și viața-ți va fi schimbată!

Domnul e aproape de fiecare, la distanța unei rugăciuni sincere!

Ai milă de mine, păcătosul! Amin.

GLORIE DOMNULUI!

(Text inspirat de Cuvântul pastorului Nelu Moldovan – Biserica Penticostală SPERANȚA Oradea)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.