Samson a coborât la Timna

Samson a coborât la Timna și a văzut o femeie în Timna, dintre fiicele filistenilor.

Judecători 14:1

Prima faptă făcută în independență de Samson ne arată că nu putem pune accent prea mult pe importanța primului pas. Acest prim pas este cel care costă și el este cel care deschide calea pentru toți ceilalți pași. Pentru un tânăr, care pornește pe drumul credinței sau pe cel al slujirii, cât de important este ca primul pas să fie făcut în direcția cea bună! Dacă privim la primul pas al lui Samson vedem că, din nefericire, a fost un pas făcut în jos.

Așa că, atunci când citim că Samson „a coborât”, acest lucru ne sugerează, împreună cu tot ceea ce s-a întâmplat după aceea, că pasul a fost unul în jos. A coborât la Timna și a văzut-o pe una dintre fiicele filistenilor. Primul pas pe care Samson l-a făcut a fost să se alieze cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Continue reading “Samson a coborât la Timna”

Insistența poate aduce mântuire unui suflet

biblia-imiDragostea nu se mânie, nu răsplăteşte rău cu rău.

 – 1. Cor. 13,5.

Odinioară un fost preot catolic a devenit un credincios sincer care căuta să difuzeze Sfânta Scriptură. Cu această misiune a venit şi la casa unui om bine înstărit. Dar a fost alungat într-un mod foarte neprietenos. Dar în curând a venit iarăşi cu acelaşi lucru, dar tot fără succes. Neobosit în toate ocaziile care se iveau a încercat să-i dea o Biblie. Continue reading “Insistența poate aduce mântuire unui suflet”

Gândul de azi: Alege înțelepciunea!

Evreu citind BibliaTemerea de Domnul este începutul înţelepciunii şi cunoştinţa Celui Sfânt este inteligenţă.    Proverbe 9:10

Expresia „temerea de Domnul“ apare de paisprezece ori în cartea Proverbe. Potrivit acestei cărţi, temerea de Domnul va aduce anumite beneficii în viaţa ta şi a mea. Când ne temem de Domnul, vom constata noi înşine adevărul câtorva afirmaţii.

În primul rând, temerea de Domnul este începutul înţelepciunii. Se spune că înţelepciunea înseamnă a vedea lucrurile prin ochii lui Dumnezeu şi a răspunde în modul în care şi Dumnezeu ar răspunde. Proverbe 1.7 ne spune că „Temerea de Domnul este începutul cunoştinţei; nebunii dispreţuiesc înţelepciunea şi îndrumarea“. Continue reading “Gândul de azi: Alege înțelepciunea!”

O judecată mai grea decât Potopul lui Noe

RainbowŞi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” –  Evrei 10:17

După ce toţi locuitorii pământului au fost judecaţi prin valurile potopului, Dumnezeu a aşezat în înălţimea cerului curcubeul care şi în zilele noastre mărturiseşte că Dumnezeu şi-a dat cuvântul că nu va mai nimici lumea prin apă.

Şi peste noi a bântuit judecata, dar prin moartea Domnului pe cruce, El a fost făcut Mijlocitorul nostru. A fost o judecată mai grea şi mai cutremurătoare decât potopul lui Noe. Toate valurile mâniei adevărate a lui Dumnezeu L-au lovit pe Cristos pentru păcatele noastre. El a fost în moarte şi în mormânt. Continue reading “O judecată mai grea decât Potopul lui Noe”

Gândul zilei: REVIGORAREA DE CARE AI NEVOIE

154x212-images-stories-altele-biblia1FRUNZE PRĂFUITE 

Am zis: „îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Si Tu ai iertat vina păcatului meu. – Psalmul 32:5

Planta ornamentală pe care am adus-o soţiei a adăugat o notă de viaţă în casa noastră. Frunzele sale mari, luxuriante, păreau că se întind cu gesturi de bun venit. Dar într-o dimineaţă am observat că frunzele îi atîrnau veştede. Nu i-am spus nimic soţiei, dar mă întrebam ce s-o fi petrecut cu planta noastră. Cînd am sosit acasă pentru masa de prînz, planta era cu totul alta. O culoare sănătoasă revenise în frunzele ei mari, care se întinseseră ca mai înainte. Continue reading “Gândul zilei: REVIGORAREA DE CARE AI NEVOIE”

Gândul zilei: Puțini sunt cei care Îl recunosc

154x212-images-stories-altele-biblia1David a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

1 Cronici 3: 4

Hebron, care este la o depărtare de vreo 40 km de Ierusalim, este astăzi sub stăpânire musulmană. Aici se găseşte peştera Macpela în ogorul lui Efron unde au fost înmormântaţi Avraam, Isaac şi Iacov. Hebronul este locul morţii.

Acolo a început domnia lui David, aşa cum ne aminteşte textul nostru de azi. Marea majoritate a poporului nu l-a recunoscut în timpul acela ca împărat deşi a fost uns de proorocul Samuel. Numai unii credincioşi s-au strâns în jurul său. Dar a venit şi ziua în care el a intrat victorios în Ierusalim şi a fost recunoscut de toţi ca stăpân, conducător de oşti, împărat. Continue reading “Gândul zilei: Puțini sunt cei care Îl recunosc”

Gândul Zilei de 9 Mai 2014

alvin toffler „Ai puţină putere”

Apocalipsa 3:8

Trăsătura aceasta “puţină putere” era unul din semnele de recunoaştere care se găsea în adunarea din Filadelfia. Această puţină putere stătea în totală contradicţie cu ceea ce se găsea în biserica Laodicea (Apoc. 3:14-22).

În Laodicea găsim laude ale firii pământeşti: fiecare se credea puternic în sinea lui. Ce stare tristă. Continue reading “Gândul Zilei de 9 Mai 2014”

Vedeţi dar cât de mare a fost Acesta

Hebrews 11.1Epistola către Evrei este o carte a superlativelor când este vorba de Hristos, dar, de fapt, expresia de deschidere și care ne motivează  – Vedeţi dar cât de mare a fost acesta – se referă în mod direct la Melhisedec împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor și care a primit de la Avraam zeciuială din tot.

Scopul ei este de a arăta că Domnul Isus este cu mult mai măreţ decât toţi cei care au fost înaintea Lui.

În această epistolă citim mult despre măreţia lui Hristos în contrast cu vechea ordine de lucruri, care era doar o umbră a Lui şi a bunurilor viitoare (Evrei 10:1). Continue reading “Vedeţi dar cât de mare a fost Acesta”