Vedeţi dar cât de mare a fost Acesta

Hebrews 11.1Epistola către Evrei este o carte a superlativelor când este vorba de Hristos, dar, de fapt, expresia de deschidere și care ne motivează  – Vedeţi dar cât de mare a fost acesta – se referă în mod direct la Melhisedec împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor și care a primit de la Avraam zeciuială din tot.

Scopul ei este de a arăta că Domnul Isus este cu mult mai măreţ decât toţi cei care au fost înaintea Lui.

În această epistolă citim mult despre măreţia lui Hristos în contrast cu vechea ordine de lucruri, care era doar o umbră a Lui şi a bunurilor viitoare (Evrei 10:1).

Fiecare capitol din Evrei scoate în evidenţă această tematică superbă:

Evrei 1 – El este mai mare decât profeţii şi îngerii.
Evrei 2 – El este mai mare decât Adam (comparaţi cu Psalmul 8).
Evrei 3 – El este mai mare decât Moise.
Evrei 4 – El este mai mare decât Iosua.
Evrei 5 – El este mai mare decât Aaron.
Evrei 6 – El este mai mare decât principiile de bază ale religiei.
Evrei 7 – El este mai mare decât preoţia levitică.
Evrei 8 – El este mai mare decât vechiul legământ.
Evrei 9 – El este mai mare decât cortul întâlnirii.
Evrei 10 – El este mai mare decât arderile‑de‑tot şi jertfele.
Evrei 11 – El este mai mare decât eroii Vechiului Testament.
Evrei 12 – El este mai mare decât Abel.
Evrei 13 – El este mai mare decât jertfa pentru păcat şi mai mare decât Ierusalimul sau oricare alt sistem religios de pe pământ.

El – Isus Hristos –  este mai mare pentru că El este o Persoană divină – Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar toţi ceilalţi, indiferent că sunt oameni sau îngeri, sunt doar fiinţe create; pentru că preoţia Lui rămâne pentru totdeauna, potrivit puterii unei vieţi nepieritoare; pentru că jertfa Sa nu trebuie repetată şi este valabilă pentru a da răscumpărare eternă; pentru că până şi cei mai renumiţi eroi ai credinţei au fost oameni cu greşeli – însă El nu greşeşte niciodată; pentru că cel mai respectat sistem religios al lumii nu înseamnă nimic în comparaţie cu El; pentru că El este Marele Păstor; şi pentru că legământul Lui este etern!

______________________________________

B. Reynolds – DOMNUL ESTE APROAPE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.