Insistența poate aduce mântuire unui suflet

biblia-imiDragostea nu se mânie, nu răsplăteşte rău cu rău.

 – 1. Cor. 13,5.

Odinioară un fost preot catolic a devenit un credincios sincer care căuta să difuzeze Sfânta Scriptură. Cu această misiune a venit şi la casa unui om bine înstărit. Dar a fost alungat într-un mod foarte neprietenos. Dar în curând a venit iarăşi cu acelaşi lucru, dar tot fără succes. Neobosit în toate ocaziile care se iveau a încercat să-i dea o Biblie.

La a patrusprezecea oară acest bogat l-a lovit aşa de tare în cap că a trebuit să stea la pat mai multe zile. Scurt timp după această întâmplare fratele nostru credincios aude că soţia bogatului e grav bolnavă. Când întâlneşte pe bogat pe stradă caută plin de milă să-i împărtăşească durerea sa, spunându-i că e alături de el în aceste clipe grele şi caută din nou să-i dea o Biblie. Pentru a scăpa de el, bogatul o ia dar foarte înfuriat şi plin de mânie.

După câteva zile acest bogat a vizitat pe solul lui Dumnezeu şi sub un şuvoi de lacrimi l-a rugat ca să-l ierte spunându-i aceste cuvinte: „Un lucru mai trebuie să-mi spui domnule, dacă mai cauţi să difuzezi această Carte la nemernici ca mine care de patrusprezece ori te-am alungat şi ai mai venit a cincisprezecea oară?“.

De-ar avea cei care au găsit pacea şi mântuirea în Hristos mai multă dragoste pentru cei pierduţi. Astfel de dragoste nu se stinge prin alungare sau vorbe dure. Dragostea Domnului Isus nu s-a stins nici în faţa unor mari şuvoaie de apă. (Cânt. Cânt. 8.7).

Nu te mişcă dragostea Domnului Isus care pentru împotrivitorii şi duşmanii lui S-a dat la moarte? El a luat asupra Sa toate păcatele lor pentru a-i scăpa de judecata lui Dumnezeu. Le vesteşti tu această dragoste, sau gândeşti că sunt prea păcătoşi, prea împotrivitori?

Nu sta de vorbă cu raţiunea firii tale pământeşti ci adu-ţi aminte că El personal ţi-a poruncit: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. “Vestiţi Evanghelia şi acolo unde logica voastră vă spune că nu are rost.

(Sursa: Domnul este aproape, primit prin Email)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.