«Am mare nevoie de toți sfinții și de Maica Domnului, ca să am o șansă de mântuire!»

Asta scria în încheiere un creștin ortodox, atunci când îi scrisesem că  bine ar fi ca românii să aibă “credința apostolului Andrei, în ei, cari nu se-ncred în sfinți, icoane, moaște sau în cruce-, ci și-au pus nădejdea numai în Hristosul răstignit pe cruce!” – la care el a dat răspunsul sec din titlu.

În replică i-am trimis și următoarea misivă:

Prietene, apropo că ai „mare nevoie de toți sfinții și de Maica Domnului, ca să am o șansa de mântuire”, conchid astfel:

Sfinții apostoli, ca și alți mulți, foarte mulți sfinți care au fost de-a lungul veacurilor, și-au încheiat lucrarea lor pe pământ, ca de altfel și mama Domnului nostru Iisus Hristos. Și, vizavi de mântuirea sau ajutorarea noastră a celor aflați încă pe pământ, ei nu mai au nici un rol pentru noi, acolo unde sunt.

Dar pe pământ sunt încă destui sfinți care cunosc calea mântuirii: „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevarul si Viata. Nimeni nu vine la Tatal Meu decat prin Mine.” (Ioan 14:6)

Pe de altă parte, Iisus Hristos, de asemenea a zis:

Dacă rămâneți intru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. (Ioan 15:7)”
„Până acum n-ați cerut nimic in numele Meu; cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 16:24)
„Voi poftiți, si nu aveți; ucideți, pizmuiți, si nu izbutiți să căpătați; vă certați, si vă luptați; si nu aveți, pentrucă nu cereți.  Sau cereți si nu căpătați, pentrucă cereți rău, cu gând să risipiți in plăcerile voastre.” (Iacov.4:2-3)

Să nu cerem rău; nu putem veni în alt nume, în numele altuia, decât în Numele lui Iisus, El și-a dat viața pentru omul păcătos, El ca om a fost Singurul om fără păcat, ceilalți toți s-au născut din … Adam și Eva, din oameni păcătoși.  Și Maria, mama Lui, a avut nevoie de iertare și mântuire, prin Iisus, prin jertfa Sa de sânge.
Și sfinții apostoli, erau în aceeași situație, originară.

„… Fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).  Apoi cert e că: „… dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire.” (Romani 3:22) – adică îndreptățirea de păcate înaintea Lui Dumnezeu așa se primește, prin credința în Iisus Hristos.

Iisus e plin de milă și de îndurare, El e și Mijlocitorul (1 Timotei 2:5), prin Numele Lui de Mijlocitor primim iertarea păcatelor de la Dumnezeu. El, Iisus, e Singurul care poate mijloci. Punct. Și asta o face, deîndată, tocmai pentru asta a venit în lume ca să zădărnicească planurile Diavolului (1 Ioan 3:8).

Oricine se roagă în Numele Lui Iisus cu credință deplină (pocăință), va fi salvat.
Căci: „Oricine va chema numele Domnului se va mântui”. (Romani 10:13)

Prietene, cheamă acest Nume și vei fi mântuit. Glorie Domnului Iisus. Amin! 

Și încă ceva, Fecioara Maria nu e Dumnezeu, ea nici nu ne aude și nici nu ne poate împlini dorințele. Misiunea ei s-a sfârșit acum 2000 de ani. Biblia ne-o dă ca exemplu, dar nu o declară ca fiind una cu Isus. Doar în Numele lui Isus avem vindecare, eliberare și Mântuire. (Toni Berbece)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.