Merită să faci o călătorie la Viena

Vienna-Austria-Skin-Courses

Un neam trece, altul vine, şi pământul rămâne veşnic în picioare.   

                    Eclesiastul 1:4

Merită să faci o călătorie la Viena

Cine nu doreşte să viziteze măcar o dată renumita capitală a Austriei? Viena – simbolul frumuseţii şi al arhitecturii pompoase! Dar şi locul marilor decizii şi catastrofe! În anul 1590, un cutremur mare a zguduit oraşul. De două ori, Viena a fost asediată de oştiri turceşti. În 1683, prinţul Eugen, „cavalerul nobil“, i-a pus pe fugă definitiv pe intruşi. Cu scurt timp înainte, în anul de ciumă, 1679, Viena a fost bântuită de o epidemie aducătoare de moarte. În timp scurt au murit 30.000 de oameni. Aş putea povesti despre Maria Theresia (1717-1780), împărăteasa Austriei şi regina Boemiei şi a Ungariei, această domnitoare iubită şi maternă, care i-a dăruit soţului ei, împăratul Franz I, şaisprezece copii şi a făcut politică. Aş putea relata despre congresul vienez (1814-1815), la care după moartea lui Napoleon s-a creat o nouă ordine a Europei. Şi la final ar fi de amintit timpul strălucit al monarhiei dunărene sub împăratul Franz-Joseph I. Şi apoi timpul mai puţin renumit al celui de-al doilea război mondial, care i-a costat viaţa pe 200.000 de vienezi şi în timpul căruia Viena a avut parte de 52 de atacuri aeriene şi 10 zile de luptă pe teritoriul oraşului.

*

Căci pentru orice lucru este o vreme …

Eclesiastul 8:6

Merită să faci o călătorie la Viena

Cine ajunge astăzi la Viena, nu mai vede nimic din grozăviile prin care a trecut oraşul în cursul istoriei. Cu diversitatea sa exuberantă şi totuşi o oarecare vivacitate liniştitoare, Viena oferă mai mult ca oricare alt oraş: domul sfântul Ştefan şi palatul imperial din Viena, castelele, muzeele şi şcoala de călărie spaniolă. Vizitatorului nu-i este uşor la o şedere scurtă să aleagă ceea ce este cel mai important de văzut.De exemplu, un obiectiv turistic de primul rang este ratat de cele mai multe ori, pentru că este situat puţin mai ascuns. De altfel de la zona pietonală de pe strada Kartner sunt doar câţiva paşi, iar între domul sfântul Ştefan şi muzeul Albertina numai câteva minute de mers pe jos până la cripta capucinilor, care este trecută uşor cu vederea de turişti. Lângă biserica ordinului capucin, nişte scări lungi duc spre o clădire învecinată, cripta capucinilor, numită şi cripta imperială. Aici sunt aşezate sarcofagele pompoase ale 138 membri ai casei împărăteşti de Habsburg. Lista lungă de morminte se întinde de la împăratul Matthias şi împărăteasa Anna (amândoi au murit în 1618), întemeietorii mormântului familiei, până la împărăteasa Maria Theresia, împărăteasa Elisabeth („Sissi“, asasinată în 1898 în Geneva), până la ex-împărăteasa Zita de Bourbon-Parma (a murit în 1989), pentru a numi doar câţiva. În orice caz, o vizită în cripta imperială trezeşte amintirea evenimentelor importante ale istoriei europene.(Se continuă joi)

*

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.

2 Petru 1:3

Cunoaşterea lui Hristos

Fraţii lui Iosif ascultaseră cuvintele binevoitoare ale fratelui lor când au fost singuri cu el, dar necunoscându-i inima, au înţeles prea puţin din plinătatea şi semnificaţia lor. Este posibil ca şi noi să avem o cunoaştere importantă a cuvintelor Scripturii şi totuşi să ne aflăm în necunoştinţă faţă de adevărurile pline de semnificaţie pe care le transmit. O înţelegere adevărată a lor poate fi obţinută numai cunoscându-L pe Hristos. De aceea, apostolul rosteşte rugăciunea: „Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui“. Cunoaşterea dobândită prin studii, cunoaşterea limbilor greacă şi ebraică, oricât de folositoare ar fi în anumite cazuri, nu va da niciodată duhul de înţelepciune şi de descoperire. O asemenea descoperire o poate da numai Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a dorit să-L cunoască pe Hristos. Noi cunoaştem şi ne bucurăm de lucrurile slăvite pe care Hristos le-a făcut, dar cunoaştem noi oare inima Mântuitorului care a făcut atât de mult pentru noi, încât să putem spune: „Ştiu ce simte Hristos pentru mine“?

 

*

 

Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână.

Eclesiastul 3:20

Merită să faci o călătorie la Viena

Foarte interesante erau ceremoniile care aveau loc la înmormântările împărăteşti în Viena. Mai întâi se ducea împăratul mort pe o trăsură mortuară pompoasă, însoţit de un cortegiu măreţ. Cortegiul era format din familia împărătească până la cei mai tineri prinţi şi prinţese, conţi şi duci. Urmau mareşalul curţii şi generalii, ministrul, ofiţeri înalţi şi mulţi alţii. Apoi se aşeza sicriul înaintea criptei capucinilor, care era închisă. Maestrul de ceremonii bătea la uşă. Atunci se auzea din interior un glas tare: „Cine cere intrare?“, la care maestrul de ceremonii răspundea cu aşa-numitul „titlu mare“ al celui mort. „Aici este maiestatea sa împărătească-regească, împăratul de Austria şi rege de Ungaria.“ Din interior răsuna: „Nu-l cunosc“. Şi iarăşi bătea maestrul de ceremonii la uşa grea. Din interior răsuna aceeaşi întrebare: „Cine cere intrare?“. Acum maestrul de ceremonii răspundea cu aşa-numitul „titlu mic“ al decedatului: „Aici este alteţa sa, prinţ al Boemiei, mare duce de Parma, conte de Muntenegru, prinţ de Lotheringen şi împărat al Ierusalimului“. Şi iarăşi răsuna răspunsul: „Nu-l cunosc“.

 

*

 

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 3:23

Merită să faci o călătorie la Viena

Şi astfel se repeta acţiunea sărbătorească a treia oară. Dar acum maestrul de ceremonii răspundea simplu la întrebare: „Aici vine un sărman păcătos şi cere harul lui Dumnezeu“. Acum se deschidea uşa puternică şi mortului i se acorda intrare. Aceasta este mai mult decât o poveste captivantă. Ea arată pe bază de exemplu cum poţi ajunge în cer. O asemenea decizie nu se ia în niciun caz după moarte, ci în timpul vieţii, aici şi astăzi. Ce învăţăm de aici? Avantajele omeneşti, titlurile şi ordinele nu contează. „Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului“ (Romani 2.11). Indiferent că eşti împărat sau cerşetor, profesor sau analfabet, alb sau negru, în faţa Lui toţi sunt la fel. Toţi sunt păcătoşi. Acesta este „titlul“ comun al tuturor. „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.23). Astfel văzuţi, suntem o societate lipsită de clasă, care poartă numele mai puţin frumos de „păcătoşi“. Din natura noastră nu există nicio diferenţă, absolut niciuna.Şi totuşi: există două grupe de păcătoşi. Una nu vrea să ştie nimic despre planul de mântuire al lui Dumnezeu şi de oferta Lui de har. În loc să se întoarcă şi să creadă în Mântuitorul, vrea să păcătuiască mai departe.

 

*

Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeu tău …
Amos 4:12

Merită să faci o călătorie la Viena

Cealaltă grupă sunt aceia care au auzit chemarea lui Dumnezeu de a se întoarce, L-au ascultat şi s-au pocăit cu adevărat. Prin credinţa în Domnul Isus ca Mântuitorul lor, viaţa lor a primit o nouă direcţie. Ei sunt păcătoşi graţiaţi, eliberaţi pentru cer şi potriviţi pentru prezenţa lui Dumnezeu. Despre ei, Biblia spune: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus“ (Romani 3.24).De ce fără plată? Pentru că a deveni copil al lui Dumnezeu nu se poate obţine cu niciun preţ al acestei lumi. Preţul este imposibil de plătit. Nici prin fapte bune nu poate fi plătit. Dumnezeu dăruieşte viaţa veşnică fără plată, pentru că Unul a plătit preţul pentru iertare: pe Fiul Său iubit Isus Hristos, „Dumnezeu L-a rânduit să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire“ (Romani 3.25). Prin niciun alt preţ mai mic nu putea fi plătită vina mea şi a ta.Astăzi, Domnul Isus ne mai cheamă: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi“ (Luca 5.31,32). Pe întreg pământul există doar două grupe de oameni: graţiaţi şi păcătoşi pierduţi. O a treia grupă nu există. De care dintre cele două aparţii tu?

Sursa: Meditații din săptămâna 12-17 Octombrie – Calendarul SĂMÂNȚA BUNĂ

Bibliahttp://www.ebible.ro/biblia/paralel/cornilescu-ortodoxa/eclesiastul/1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.