Revoluția lui Freud – 75 de ani de la despărțire

Boris Marian

Revoluția lui Freud- 75 de ani de la despărțire

Despre sine însuși, Freud spunea – „Viena a  fost locul în care un
singur psihiatru s-a luptat pentru a aduce la lumina zilei secretele
întunecate ale lumii care zace ascunsă în adâncurile sufletului uman”.
Noile teorii ale savantului au fost contestate de la început, iar până
astăzi  ele au fost completate, modificate, fără a fi aruncate peste
bord. Noțiunile de „inconștient”, de „subconștient” au căpătat
înțelesuri  nebănuite cu aplicații  nu numai în psihiatrie, ci și în
literatură, politică, relații sociale, ș.a. „ Un om care s-a avântat
cu bisturiul în labirintul sufletului uman”, au spus specialiștii.
Opera sa, bogată în  cărți, studii, conferințe a fost tradusă în multe
limbi, inclusiv în română. Psihanaliza a devenit o noțiune comună,
deși nu mulți o înțeleg în complexitatea ei.  Dar Sigmund Freud nu s-a
născut pe un teren pustiu- astfel, în 1793, Mesmer pune bazele
terapiei prin hipnoză. Freud se naște în 1856, studiază  la Viena, în
Italia, este un strălucit student al lui Charcot, în Franța, în 1895
publică „Studii asupra isteriei”, apoi, „ Interpretarea viselor”, în
1908 are loc primul Congres Internațional de Psihanaliză. În 1910,
Gustav  Mahler este pacientul lui Freud,  în 1911 se desparte de
discipolul apropiat, Adler, care își creează propria școală, la fel
procedează Jung, ceea ce dovedește că Freud nu combătea opiniile
altora, era un spirit democratic, de mare probitate științifică. În
1923 publică „Eul și sinele”, în 1930 este onorat cu Premiul Goethe,
începe o corespondență cu Einstein,  un alt revoluționar, în domeniul
său, fizica. În 1933, regimul nazist ordonă arderea cărților lui
Freud, în 1938, familia lui Freud se refugiază din Austria ocupată,
dar Freud mai așteaptă o minune, era deja grav bolnav, moare la
Londra, în 1939. Dintre eroii antici, Freud îl admira pe Hanibal
pentru curajul de a înfrunta un adversar vădit mai puternic, iar
copilul Freud considera că și evreii trebuie să-și apere astfel
demnitatea. A citit multă literatură clasică, modernă, era un erudit.
Marea sa dragoste a fost Martha, căreia îi scria zilnic, atunci când
era plecat din Viena. Prima experiență de seamă a constituit-o
participarea la Paris, la ședințele de tratamwent a iasteriei prin
hipnoză, conduse de Charcot, o celebritate în medicină. Primele
reacții negative la noile opțiuni ale lui Freud au fost provocate de
accentul pus pe  viața sexuală a pacienților, nu numai sub aspect
fizic, dar și psihic. Sungulu care l-a sprijinit în cercetările sale a
fost dr. Fliess. A urmat  un alt capitol – studiul viselor și
interpretarea lor științifică. El a studiat  un mare volum de scrieri,
el însușii publicând  lucrări despre Da vinci și Dostoievski, în care
a văzut doi vizionari pentru teoriile sale. S-a ocupat și de aspectele
penale, precum paricidul, ș.a. Era la curent cu tot ceea ce se scria
despre monoteism, de la Moise încoace. În Biblie sunt numeroase  fapte
ce nu pot fi înțelese fără o abordare profundă a naturii umane și a
societății. Profesorul Breuler de la Zurich a făcut o sinteză a
cercetărilor lui Freud și  a altor pshiaștri în domeniul
psihoanalizei. În urma unei vizite în SUA a găsit numeroși adepți.
Primul Război Mondial a adus pierderi de vieți chiar în familia sa. El
însușii s-a îmbolnăvit în din cauza fumatului, pe care nu l-a părăsit
până la finele vieții. O marer simpatie a nutrit pentru Freud Marie
Bonaparte, nepoata  celebrului împărat, înrusită cu  mai multe familii
regale din Europa. Scriitorul Thomas Mann a știut să aprecieze la
justa valoare contribuția lui Freud în cunoașterea psihicului uman.
Cel care l-a ajutat să se refugieze din Viena la Londra pe Freud,
aflat în pericolul de a fi internat într-un lagăr a fost Președintele
Franklin Delano Roosevelt. Nici Dali nu a fost indiferent la
prestigiul și  revoluția științifică provocată de Freud, deși îi
despărțea o jumătate de veac, în vârstă. I-a făcut un portret în
timpul când se afla la Londra, în ultimul an de viață.  Fondatorul
suprarealismului Andre Breton a făcut referiri la psihanaliza lui
Freud. La fel și James Joyce, ca și pictorul Max Ernst, unul dintre
cei mai străluciți suprarealiști. Erich Fromm a fost inul dintre
continuatorii fideli ai lui Freud. S-a scris mult despre viața și
opera inegalabilului Sigmund Freud. Indiferent de invidiile sau
confuziile care i-au însoțit cariera , din partea contemporanilor.
Valoric, el stă cu cinste alături de Albert Einstein.

BORIS MARIAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.