Nicolae Breban: O gafă ticăloasă (şi monumentală!)

Nicolae Breban

Nicolae Breban

Ei bine, acest om, această prodigioasă personalitate care infirmă categoric şi splendid nu numai ceata de văicăritori, de talentaţi sterili, de profeţi ai incapacităţii noastre de a duce la bun sfârşit un proiect, de leneşi aroganţi şi veşnic sarcastici faţă de valorile acestui neam, acest critic, pedagog şi gânditor al culturii noastre este, ţineţi-vă bine, dat afară din Uniunea noastră de breaslă, căreia inşi rari şi demni de seama sa îi dau abia şi cu adevărat credit şi prestigiu!

Într-unul din numerele recente ale României literare (nr.1-2/ 2015), la rubrica Ochiul magic este inserat un text, nesemnat, în care se anunţă excluderea criticului şi istoricului literar Eugen Simion din Uniunea Scriitorilor. Nu se dau detalii despre procedura acestei excluderi, e indicată doar pricina: neplata cotizaţiei. (Pentru anecdotică se mai pot cita unele cazuri de sancţionare pentru sus-zisa neplată a cotizaţiei: romancierul D.R. Popescu, fost preşedinte al Uniunii în două mandate, şi Ileana Mălăncioiu, ambii membri ai Academiei Române, cărora li s-a interzis să ia parte la una din adunările USR.)

Pornind de la grosolănia conducerii revistei de a nu semna un text de o asemenea importanţă, conducerea USR ne rămâne datoare cu procedura care a dus la o asemenea excludere extraordinară: unul dintre cei mai importanţi critici şi istorici literari din ultima jumătate de secol românesc este scos cu brutalitate, fără să i se acorde acel minimum de prudenţă, de stimă faţă de persoană pe care îl acordă şi justiţia, fără să fie întrebat şi împricinatul înainte de a se pronunţa fatala hotărâre! Nu am aflat în ce cadru s-a luat această hotărâre, la ce nivel – la şedinţa conducerii sau a Consiliului? De plen, cu siguranţă, nu a fost vorba, deoarece de mai bine de un deceniu Adunarea Generală a USR nu a mai fost convocată, sub diverse pretexte falacioase!… Oricum, eu, în calitate de vechi membru al USR şi în cea de romancier, inovator şi susţinător al acestui gen în vremuri aspre, discreţionare politic, cer să mi se dea cont de această procedură, dacă ea a avut loc şi pentru noi, contemporanii, dar şi pentru viitorimea literară, să ni se comunice cine, cu nume şi pronume, a votat această inimaginabilă eroare. Care, o spunem răspicat, în spiritul ei, echivalează cu o gravă discreditare a obştei noastre literare. A mai existat un caz similar, întâmplat cu un sfert de secol înainte, imediat după Revoluţie, când întreg Consiliul USR, într-o şedinţă la care am participat şi eu, prin vot secret, a hotărât excluderea din USR a romancierului Eugen Barbu. Eu, astăzi, regret votul meu de atunci, ne-am lăsat târâţi de iureşul etic sau est-etic post-revoluţionar, care a stârnit nu puţine gafe şi ticăloşii pentru ani lungi şi multe false probleme!

Citiți continuarea AICI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.