Seminar despre întuneric (1)

valeriu_butulescu_caracter_1850

Eu [Isus] am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. – Ioan.12:46

1. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. (Ps.18:28)

2. Întunericul nu trebuie să-l luminăm ca să-l putem vedea. (Lucian Blaga)

3. Fericirea întunecă, durerea lămureşte. (Nicolae Iorga)

4. Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)

5. Crestinului nu-i place întunericul, el caută totdeauna lumina. (George Danciu)

6. Caracterul este ceea ce eşti în întuneric. (Dwight Moody)

7. Putem să înțelegem un copil căruia îi este teamă de întuneric, lucru dureros e când un om matur se teme de lumină. (Henry Ford)

8. Conul de întuneric al ştiinţei distruge conştiinţa. (Mihai Enachi)

9. Mulţi se leagă la ochi numai de dragul de a se plânge că e întuneric. (Valeriu Butulescu)

10. Când orgoliul străluceşte prea tare, orice înţelepciune se întunecă. (Paulo Coelho)

11.  Întunericul este mâna stângă a luminii. (Stephen Karcher)

12. Întunecând întunericul am deschis porţile luminii. (Nichita Stanescu)

13. Frica încolțită în om îi întunecă mintea. (George Danciu)

14. Sentimentele extreme întuneca mintea omului. (George Danciu)

15. Doar când este suficient de întuneric, putem vedea stelele. (Ralph Waldo Emerson)

16. Lumina lumineaza în întuneric, si întunericul n-a biruit-o.  (Evanghelia Ioan, 1:5)

17. Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. (1 Ioan 2:9)

18. Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Ioan Gură de Aur

19. Dacă sărăcia este mama fărădelegilor, întunericul minţii le este tată. (La Rochefoucauld)

20.  Fericirea după care tânjeşti o întunecă pe cea pe care o ai. (Jacques Deval)

21. Nu îţi lăsa sentimentele să-ţi întunece judecata pentru că ţi-ai face o nedreptate ţie însuţi. (Teodor Dume)

22. În fiecare om sunt doi oameni; unul e treaz în întuneric, celălalt doarme în lumină. (Khalil Gibran) 

23. Lumina ne-a fost dată să vedem mai bine… întunericul. (Mihai Codreanu )

24. Lumina îl răneşte pe cel trăit în întuneric. (Valeriu Butulescu)

25. Acolo unde domneşte întunericul, încolţeşte păcatul. Vinovatul nu e cel ce păcătuieşte, ci acela care-l ţine în întuneric. (Victor Hugo)

26. Bunele maniere dispar în întuneric. (Valeriu Butulescu)

27. Un om credincios poate sa facă lumină într-un loc întunecat. ( Zoe Dumitrescu Buşulenga)

28. Nu întuneca cerul altora cu supărarea ta. (Nicolae Iorga)

29. În momentele cele mai întunecate trebuie să ne concentrăm pentru a vedea lumina. (Taylor Benson)

30. Diamantele nu se găsesc decât în văgăunile întunecate ale pământului, iar adevărurile nu se găsesc decât în adâncurile cugetării. (Victor Hugo)

31. Nu te supăra de critica oamenilor întunericului. Vii cu lumina în turn şi vrei să-ţi mulţumească liliecii pe care i-ai zburătăcit? (Nicolae Iorga)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.