Arian Botez: DESPRE DRAGOSTE

Adrian Botez

DESPRE DRAGOSTE

plicticoasă şi ploioasă – viaţa mea
a trecut de n-am ştiut-o – piază rea!
şapte piepturi – şapte inimi şi o stea:
nu-ndrăznit-am să-i închin lumina mea

hoinării printre ceţuri – năzăreli
în poiana Afroditei – doar cârteli:
şapte munţi prefăcui în bani mărunţi
feţi-frumoşii au ajuns acum cărunţi

câte ceruri – câte raiuri au rămas!
n-am urcat şi n-am crezut în sfântul vas
amânai trei poiene fără mal:

fiecare-n vârful ei avea Graal
…cine-ocol dă iubirii – s-a uscat
se scufundă sub uitări – blestemat

…fără-extaze – furtuni cosmice şi risc
n-ajungi sfânt – nici om – nici măcar vasilisc!
***

COMMEDIA DEL’ ARTE

lumile se iscă – umflă orice clipă
porunca luminii ajuns-a risipă!
bulele de aer farmă regi şi ziduri
orientul măştii – blufful fără riduri

un talcioc şi scenă neagră-a nebuniei:
se clonează chipul morţii – cununiei!
arlecchin’ pictează galaxii de lacrimi
colombina-n spasmuri îşi sughite patimi

o cetate în răspăr – raze-improvizate
tragedia unui măr – şi dureri de spate:
tot se vinde în bulbuci iadului pe fugă

nimeni nu se sinchiseşte Hristul ce îndrugă
…ce-ar putea din fum şi farduri să rămână?
mască viaţa: vană orice săptămână!

…un Dulgher speteşte vorbe în nisipuri
sângele-i se varsă darnic peste…cipuri!
***

 Adrian Botez

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.