Gândul de azi: PAȘI AI CREDINȚEI

Evreu citind Biblia“Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”

Matei 11.30

Aceasta nu se putea spune cu privire la legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel pe muntele Sinai. Când unii bărbaţi evrei au încercat să introducă legea în creştinism, adică să îi oblige pe credincioşii dintre Neamuri să ţină legea în ceea ce priveşte tăierea împrejur, şi cerinţele legi, Petru a spus: „Acum dar de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta.” (Faptele apostolilor 15:10)

JUGUL LEGII nu putea duce pe nimeni la odihnă. Conţinutul legii era tocmai cerinţele concrete ale lui Dumnezeu, dar omul era fără putere ca să le împlinească. De aceea a trebuit să vină Domnul Isus în chip de om. El a satisfăcut pe Dumnezeu pe deplin prin ascultarea Sa în tot ceea ce priveşte legea. „Căci Cristos este SFÂRŞITUL legii, pentru ca ORICINE crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (cf. Ep. Romani 10:4)

Această neprihănire vrea să ţi-o dăruiască şi ţie. Domnul ţi se adresează ţie când te cheamă: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11.28).

Nu te teme, căci Domnul care din dragoste a murit pentru păcătoşi, va duce la îndeplinire toate prorociile Cuvântului Său şi te va ajuta şi pe tine să mergi pe calea aleasă cu El. El nu este un „om aspru” cum îl denumeşte robul cel viclean şi leneş (Mat. 25.24). El este un Domn bun care te îndeamnă să iei jugul şi sarcina Lui care este uşoară.

A purta jugul Lui înseamnă a avea aceleaşi ţeluri şi gânduri ca şi El. Este în folosul nostru să-L cunoaştem pe acest Domn, să fim legaţi de El şi să parcurgem cu El calea care se va termina în slava veşnică. Pentru aceasta trebuie mai întâi să-i aduci toate păcatele tale într-o pocăinţă sinceră şi adevărată. Dacă vei face acest lucru vei fi liber de orice păcat care până acum te mustra. Vino chiar acum la acest Izvor de pace care este Domnul Isus Cristos. El este gata să te primească. Nu amâna până mâine căci s-ar putea să fie prea târziu.  (Din Calendarul Domnul este aproape)

***

ÎNOIREA MINȚII

„Să vă înnoiți în duhul minții voastre” (Efeseni 4:23).

Când vinzi o casă, te simți bine când scapi de unele dintre lucrurile pe care le-ai strâns. Te întrebi de ce ai trăit atâta vreme cu această povară. La fel este și cu dezordinea mentală și emoțională. Cineva spunea spunea: „Ne umplem mințile cu gânduri care ne trag înapoi, cu obiceiuri care ne limitează, cu distrageri ale atenției care ne fac să deraiem, cu persoane negativiste care ne secătuiesc, cu teama ce ne paralizează, cu cei ce ne fură timpul și care ne sabotează productivitatea. Irosim atâta timp și energie pe lucruri ce nu contează – nu reușim să ne concentrăm asupra lucrurilor care au într-adevăr importanță. Ne umplem cu atât de multe lucruri care generează energie negativă și nu mai e loc pentru energie pozitivă în viețile noastre.” (Jon Gordon)

Pavel scrie: „să vă dezbrăcați de omul cel vechi … să vă înnoiți în duhul minții voastre” (Efeseni 4: 22-23).

Lucrurile inutile de care trebuie să scapi includ:

  • ideea că ești singur, încercarea de a fi pe placul tuturor, sentimentul nesiguranței, auto-criticarea, nevoia ca toată lumea să te placă, tendința de a trage concluzii negative înainte de a cunoaște faptele, convingerea că ai mereu dreptate, readucerea aminte a tuturor momentelor în care ai eșuat;
  • dorința de a ști cum se vor rezolva lucrurile, nevoia de a deține toate răspunsurile, îngrijorarea că dacă renunți la toate lucrurile cu încărcătură afectivă îti vei pierde amintirile, teama că nu ești destul de bogat, destul de bun sau destul de deștept;
  • faptul de a te înconjura de oameni care îsi aduc aminte de vremurile rele, nu de cele bune, comparațiile care îți consuma energia;
  • concepția că viata este ca un film, concepția că vremurile cele mai frumoase s-au dus, așteptarea continua a momentului potrivit;
  • teama că vei părea nebun, concentrarea asupra rolurilor negative… și orice altceva care nu vrei să fie transmis și copiilor tăi.

Cum poți scăpa de gunoi? „Să vă înnoiți în duhul minții voastre”. (Meditație de Bob Gas)

***

“Orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine: “Numai în Domnul”, Mi se va zice, locuieşte drep­tatea şi puterea”.

Isaia 45:23-24

Am ţinut odată, într-un sat, o evanghelizare şi am fost găzduit la primar. Era un om evlavios. La început au venit mama, fiul şi fiica la Adunare, dar tatăl nu, deoarece nu simţea nevoie.

Într-o seară, după ce a so­sit fiica acasă, a spus tatălui său: “Tată, a fuma este păcat“. El a răspuns: “Aşa, deci tu ai ascultat pentru mine?” Fata a început să plîngă şi a zis: “Eu am ascul­tat şi pentru mine“.

Tatăl nu a considerat ca fiind păcat fumatul. Eu i-am spus: “Dacă eşti născut din nou nu te vei mai certa pe tema păcatului“. El a declarat: “La Adunare nu mă duc“. Joi însă, a venit totuşi. Eu vorbeam din Cuvînt unde scrie: “Orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine: “Nu­mai în Domnul“, Mi se va zice, locuieşte dreptatea şi puterea, la El vor veni şi vor fi ruşinaţi toţi cei care erau mîniaţi împotriva Lui“.

Eu am accentuat că, înaintea lui Dumnezeu trebuie să se plece orice genunchi şi orice limbă, trebuie să jure. Deci, să ne plecăm sub Cuvîntul lui Dumnezeu şi să nu-i opunem niciodată re­zistenţă. Apoi să spunem cu limba: “Numai în Domnul lo­cuieşte dreptatea şi puterea.

Primarul a întrebat-o pe soţie: “Ce a spus el tot mereu, seara aceasta? Ce să spunem cu limba noastră?” -“Numai în Domnul locuieşte dreptatea şi puterea” şi m-a întrebat şi pe mine.

Îna­inte de culcare a mers în grajd şi a scris aceste cuvinte cu creta pe un stîlp. Sîmbătă dimineaţa a spus: “Acum este scris şi în inima mea, nu numai pe stîlp“. Dum­nezeu i s-a descoperit şi a primit pacea cu Dumnezeu.Vrei şi tu să faci la fel?

***

Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!“.

Marcu 2:5

Încredinţaţi de puterea şi bunătatea lui Isus, patru oameni au adus la El un paralitic. Neputând să se apropie din cauza mulţimii, ei au coborât patul cu cel bolnav printr-o deschizătură făcută în acoperişul casei. Văzându-le credinţa, Mântuitorul a zis paraliticului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!“.

Niciodată nu se face în zadar apel la bunătatea lui Isus. Credinţa găseşte întotdeauna în Mântuitorul un răspuns deplin la nevoile create de păcat. Trebuie numai, după exemplul celor care au adus pe acel bolnav la Isus, să existe cunoştinţă despre propriile nevoi şi credinţă în bunătatea Aceluia care a părăsit slava pentru a izbăvi pe creaturile Sale de urmările păcatului.

Răspunsul Mântuitorului face într-adevăr să se înţeleagă că toate relele provin din păcat. Dar ce har minunat! Hristos Însuşi aduce soluţia unde se află răul şi unde omul neputincios nu se poate izbăvi singur. Hristos dăruieşte prin credinţă o vindecare completă de toate rănile pricinuite de păcat.

Întâlnirea paraliticului cu Isus a produs o mare bucurie în inima sa, dar şi glorificarea lui Dumnezeu din partea mulţimii. Şi întoarcerea ta la Mântuitorul îţi va aduce vindecare de boala păcatului, dar şi fericire temporară şi veşnică. (Din “Sămânța Bună”)

Sursa: Meditații creștine, primite prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.