“Ca să fiu crezut, m-am blestemat în fața lor”

capitankaptan«O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi …“»

1 Timotei 1:15

Un căpitan de vapor, bătrân, era de mulţi ani paralizat, dar cu toată neputinţa sa era un om fericit, fiindcă prin credinţă aparţinea Mântuitorului. El însuşi a relatat despre modul în care a lucrat Dumnezeu la întoarcerea sa de pe căile păcatului.

„Navigam curajos pe vapor şi nu mă interesam de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Blestemele şi minciunile au devenit o parte a vieţii mele. Într-o zi le-am povestit marinarilor o întâmplare despre mine. Ca să fiu crezut de marinari, m-am blestemat, spunând: «Dumnezeu să mă paralizeze, dacă nu spun adevărul.» După opt zile, Dumnezeu a permis împlinirea blestemului meu. Am paralizat. M-am supărat pe Dumnezeu, cu toate că eu i-am cerut blestemul. Însă bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat faţă de mine, arătându-mi răutatea inimii mele şi posibilitatea de a fi scăpat de starea rea în care mă găseam. Recunoscându-mi păcatele, sufletul meu s-a umplut de o mare bucurie, iar pacea iertării lui Dumnezeu mi-a cuprins inima.“

Mărturisirea căpitanului să fie un îndemn la pocăinţă pentru fiecare!

*  *  *

NU TE-NTINDE PREA MULT! 

…eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decît se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine

Romani 12:3

Societatea modernă subscrie la filozofia care spune: „Du-te atît de departe cît poţi. Nu fi satisfăcut pînă nu ajungi la vîrf. Tu meriţi ce este mai bun”. Dar Biblia spune să nu avem o părere prea înaltă despre noi înşine. Mîndria şi ambiţia noastră, atracţia de-a fi numărul unu, ne pot determina să ne întindem prea mult. Ele ne vor duce la cădere (Proverbe 16:18, 19).

William Shakespeare a ilustrat această tendinţă a fiinţei umane în piesa sa: „Richard al III-lea“. Ea ne spune istoria unui om din înalta nobilime britanică. De fapt, avea bogăţie şi putere mare, din cauză că fratele lui era regele ţării. Cu toate acestea, nu era satisfăcut. Se uita cu ochi invidioşi la tron. Nimic în afara purtării coroanei nu-l mai putea satisface. Astfel că s-a hotărît să pună mîna pe ea. Pe măsură ce se desfăşoară piesa, Richard este implicat din fărădelege în fărădelege, ba chiar şi în crimă. Richard îşi atinge ţinta şi se încoronează singur ca rege. Dar oamenii de bine ai Angliei se ridică împotriva lui într-o mare revoltă. Armatele mărşăluesc una împotriva celeilalte şi Richard III este ucis în lupte. Tocmai premiul după care a alergat cu atîta patimă l-a distrus. Se ridicase prea sus.

Ai fost şi tu prins cumva în cercul periculos de-a gîndi că meriţi mai mult şi mai bine? Toţi trebuie să fugim de pericolul de-a fi nemulţumiţi de locul în care ne-a pus Dumnezeu. Iată de ce este bine să avem proaspete în minte versete ca acelea de azi. Ele ne vor ajuta să nu ne întindem prea mult.

Ce sîntem noi, Doamne? – umbră şi părere,
Un suspin de-o clipă, iar apoi tăcere!
Ce curînd ne creşte şi ne ia pămîntul,
Izvorîm ca apa şi plecăm ca vîntul.  (Traian Dorz)

Dacă vrei să faci lucruri mari,
trebuie să rămîi mic.

_______________________________________

Primite prin Email, din colecția meditațiilor “Sămânța bună”/ “Pâinea cea de toate zilele”

Foto: ziuaconstanta.ro

One thought on ““Ca să fiu crezut, m-am blestemat în fața lor”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.