Lucian Blaga – CUGETĂRI

blagaby Mraconia

*Vieţii nu i-am rămas dator nici un gând, dar i-am rămas dator viaţa toată.
*Viaţa – o plimbare spre somn.
*Opreşte trecerea! Ştiu că unde nu e moarte, nu e nici iubire – şi totuşi, Te rog: Opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea.
*Copilăria este inima tuturor vârstelor.
*O singură rugăciune am: “Doamne, să nu mă laşi niciodată să fiu mulţumit cu mine însumi!”
*De la viaţă să nu aştepţi nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul. Numai aşa vei fi scutit de deziluzii şi te poţi bucura de tine, de lupta, de independenţa şi de puterea ta creatoare.
*Lumina trece pe lângă noi, năvalnică şi cu entuziasm, şi în loc de a ne lăsa târâţi de iureşul ei, noi aruncăm, exact în aceeaşi direcţie, o umbră.
*Poţi dori ceva aşa de chinuitor şi de tare, încât, îndeplinindu-ţi-se, nu te mai bucuri: te-a costat prea mult suflet.

*Cine nu cade nu se poate înălţa.
*Eram aşa de obosit şi sufeream. Eu cred că sufeream de prea mult suflet.
*Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.
*Când facem un bine cuiva dintr-o pornire într-adevăr adâncă şi curată, nu numai că nu aşteptăm recunoştinţă, dar ne vine parcă să mulţumim noi aceluia, că ne-a primit cu bucurie darul şi binele.
*Mai calde decât fiinţa noastră – sunt totdeauna rănile.
*Lupta reuşeşte mai ales acelora care iubesc mai mult lupta decât succesul.
*Amintirea e o seră a fericirilor trecute.
*Viaţa ne învaţă să cultivăm uitarea, ca o măsură de consolare a fiinţei.
*Cu cât oamenii îmbătrânesc, cu atât spiritul lor devine mai suplu, mai cald, dobândind o înfăţişare mai organică. S-ar zice aproape că pentru spirit, timpul este o dimensiune a întineririi.
*Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai mult de cugetat.
*Dacă vrei să ajungi la fericire, atunci pune-ţi orice ca ţintă, numai un singur lucru nu: fericirea.
*Păcatul e permanent… ca viaţa. El rămâne acelaşi, dar are anotimpuri şi vârste: primăvara, vara, toamna, iarna.

*Îţi mai aduci aminte ziua când ai luat soarele şi mi l-ai pus în suflet?

…Că sufletul mi-aşa curat cum gândul tău îl vrea, cum inima iubirii tale-l crede…

*În curând n-o să mai pot bea nimic. În curând n-o să mai pot mânca nimic. Căci femeia pe care o iubesc schimbă în lumină tot ce atinge.

*E din neamul mare al licuricilor – omul: un vierme ce se transformă în lumină când iubeşte.

*În mine se mai vorbeşte şi azi despre tine.

*A iubi e primăvară. A cunoaşte-nseamnă iarnă.

*M-am oprit lângă tine când tăcerea ta mi-a spus “Nu mă atinge!”.

*Nu numai o durere îţi poate tulbura o fericire, ci şi altă fericire.

Sursa: http://mraconia.com/2011/05/16/lucian-blaga-cugetari-thoughts/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.