Adrian Botez: RATAT DE METAFIZICĂ…și alte poeme – PARTEA A IV-A

RATAT DE METAFIZICĂ (…stihuri solitare – desfășurând Covorul Zburător – într-o Nouă Zare…)

PARTEA A IV-A

PROLOG

LUMEA VA FI – IARĂȘI – A CERULUI CETATE !

Și de-oi muri – în Alte Lumi – voi scrie

Cu-același Sânge Proaspăt – și fără de Simbrìe !

Trâmbița Adevărului voi fi – și a Dreptății

Chiar de-oi fi Ars de Viu – în Piețele Cetății !

Dar va rămâne Scrisul meu – pe Ceruri

Gloata punând la Gânduri – trudind-o-n Sfinte Feluri !

Deci – Stihul meu – un Trăsnet printre Stele

Va ține Viața-n CÂNTEC – în ARMONÌI REBELE !

Să nu vă fie Frică – de Foc și de Lumină :

Eu vreau ca Omenirea să fie de Duh Plină !

O Candelă – pe Lume – Incendii va stârnì

Silind Omul – din Fiară – degrab’ a se trezì !

…Fiți Cavaleri ai Lebedei – Frumoși întru Dreptate

Iar Lumea va fi – iarăși – A CERULUI CETATE !

***

14-PLÂNS DE IASME  (rubaiyat)

Plâng IASME – Noaptea – pe Tăpșanul Înverzit :

Nu fi mai Galantom – decât ai fost ursit !

Nu fi Trufaș – nici Rău – dar PLÂNSUL DE STRIGOI

Crede-l a fi ULTIM-CHEMAREA – spre Lumi mai Bune…NOI  !

***

16-”PE DRUM – TRECEAU UN OM ȘI O MUIERE…”(rubaiyat)

Tot MUIEREA se revarsă – înecând voinți de OM !

Scopit – OMU-și schimbă Firea – devenind CAMELEON !

…ISTORIA  – e MUIEREA !  –  …fără greș RĂU-l plodește :

Iscă APĂ – ca să mintă ! – …DRUM DE PIATRĂ – năruiește !

***

19-ÎNVĂȚĂTURĂ DE BINE (rubaiyat)

Decât o Viață Despicată

Rău Răvășită – și-Nspinată

Mai bine-o Moarte-ntre Pocale

Înmiresmate – și…”Plurale” !

***

22-CURVA POCĂITĂ (rubaiyat)

Se închină – prin Biserici – CURVA POCĂITĂ

Căci o gârboviră Anii – și-o făcură…PIRAMIDĂ !

…Cei ce-și vând SFÂNT DARUL –  CREZUL – și mâncară USTUROI

Vor păstra IZ și DUHOAREA – până-n ZILELE DE-APOI !

***

23-LA-OSPEȚE – TOVARĂȘII-MI FAC PE DEȘTEPȚII (rubaiyat)

La-Ospețe – Tovarășii-mi fac pe Deștepții :

Scornelile lor sunt Penibile …”Frecții”…

…Iau un Pocal – în Mână – cu Vin ‘Miresmat

Clădindu-mi – din Aburi – un STRAȘNIC REGAT !

***

24-BANI (rubaiyat)

Bani : Lepra Mustindă – Oribilă – 

a Lumii

Prăpădind Suflet – arzând Floarea Cununii…

Banii secat-au Voința – și Dorul de VIAȚĂ :

Dreptatea – Frumosul : SCLAVI licitați – AZI – pe-Orice Piață !

***

25-ÎN LOC DE BANI (rubaiyat)

În loc de Bani : CUNUNI DE FLORI ARZÂNDE…

În loc de Piață : -MBRĂȚIȘĂRI CURÂNDE !

Dintre Femei – cea mai Frumoasă fi-va – -n Veșnicie

Aceea cari GRĂDINA – din nou – să prețuiască – ȘTIE !

***

26-REGRETE (rubaiyat)

A intrat unul la ”Bașcă” :

Furase – DAR FĂRĂ MASCĂ !

…Regreta NU c-a furat

Ci că…MASCA ȘI-A UITAT !

***

28-”NU VĂ TEMEȚI !” (rubaiyat)

Să papagalicești Cuvinte fade – răs-tocite

Ori să te rogi – Lui CRIST – prin Guri Străine – Plictisite

Batjocorire  e – de ZEU ! 

                                        În RAZA-I – înfrânt – stai :

TU-arată-i – SINGUR  – Răni ! – …spune-ți Durerea – deci : CE ”VRAI” !

***

29-ALEGERE (rubaiyat)

Oamenii-s Răi – Lumea-i Frumoasă !

Alege-ți – SINGUR ! – LOC DE MASĂ !

…Stai în LUMINA DUMNEZEE

Pe care – Om – nu poa’ să-ți ieie !

***

30-CENUȘĂREASA (rubaiyat)

CREDINȚA să devină chiar ȘTIINȚĂ !” – …dar ea dispare –  -n Omenire…

Credința  – AZI – Cenușăreasă-i – IAR NU REGINĂ-N A EI FIRE !

…Dacă NU ȘTII NIMIC ! – …și nici n-accepți să ți se-arate

În BEZNA-ORBIRII EXASPERATE – CUM poți ghicì – și UNDE  – că ai avea – și tu – vreo PARTE ?

***

31-”SĂ TRĂIM MULT !” – SUPREMA NEROZIE

Am cucerit – An după An – Cetate cu Cetate…

Ce stăpânesc – acum  –  Bătrân ? –  …cu KHEOPS voi fi Frate ! 

…”Să trăim mult !”  –  SUPREMA NEROZIE  –  a Omului Sărac !

Mai bine ARZI – în câțiva Ani – cât alții  –  într-un VEAC !

***

35-A FOST ODATĂ (rubaiyat)

A fost odată (…de n-ar mai fi fost !)

Un Popor Bun  – și-un Rege Prost !

…Oricât de Bun și Blând – Poporul este

De nu-i arăți MAGICA STEA  –  rămâne o Poveste…

***

39-TE CHEAMĂ REGI (rubaiyat)

Te cheamă Regi – să-și limpezească Gândul

Dar și Reginele Trufașe  – stau…”cu rândul”…

Tu ești GRAALUL  –  Multcăutat  și Sfânt :

TRUVER – ce-aduce  –  iar – prin Cântec – Cerul pe Pământ !

***

42-NU CRUZI ! – CI PURURI ȘI ORIUNDE – VOI ÎNȚELEPȚI SĂ FIȚI ! (rubaiyat)

Nu Cruzi ! – ci pururi și oriunde – voi ÎNȚELEPȚI să fiți !

Voi – fripți de-Orgolii și Ispite – UITAȚI SĂ VĂ IUBIȚI !

…Să nu fiți MARI ! – SĂ FIȚI MĂREȚI ! – precum sunt BRADUL – CERUL !

Numai așa – Coliba voast’  –  va fi TRĂSNET-CASTELUL !

***

43-CAVALER-TRUVER : CUVÂNT-IUBIRE (rubaiyat)

Un CAVALER-TRUVER e RAZA LUI HRISTOS – oriunde și oricând :

Vor lumina-MPREUNĂ – ca FRAȚII – -n Simțire și în Gând !

Dar – mai ales – TRUVERUL-CAVALER al Lui HRISTOS este CUVÂNTUL-FIRE :

Deci – LOGOS-ul CEL SFÂNT înseamnă – PENTRU VECÌI : IUBIRE !

***

45-DE-OI BEA APĂ DIN IZVOR –  ÎNDATĂ MĂ FAC COCOR (rubaiyat)

De-oi bea Apă din Izvor –  îndată mă fac Cocor

Și m-oi ridica să zbor – pe deasupra Tuturor…

…Dar eu tot Om vreau s-atârn – să-nvăț Oamenii că-s ZEI

Dac-or ști să fie Vrednici  – la Urcușu-Nalt – de STEI !

***

46-ETERNUL PACIENT AL LUMII (rubaiyat)

Eternul Pacient al Lumii”  – de Cânt a suferit – mereu !

De-oi merge-n Altă Lume – tot TRÙVER fi-voi (dar citește : ”ZEU” !)…

…Cine m-ascultă ?  – Cei ca mine – tot ”Pacienți” – deci : GREI DE CÂNTEC !

…Să nu mai fiu Bolnav de LIRĂ ? – ARMONÌI isc – chiar de mă spintec !

***

48-LEAC DACIC (rubaiyat)

De ai un Cal Bolnav – sau Sufletu-n Genunchi

Tu NU te du la ”Doftor” : strânge – în Brațe – TRUNCHI !

De-i Trunchiul de STEJAR – iese TRUVER-DE-CÂNT :

Totul se limpezește – se vindec’ : LUMINÂND !

***

49-FII – IARĂȘI – VOIEVODUL-CEL-ÎNȚELEPT – TRUVERE ! (rubaiyat)

Fii – iarăși – Voievodul-Cel-Înțelept – TRUVERE !

Iar Cântul Lirei – Struna Ei de Aur : fi-vor SUPREMA TA PUTERE !

Vei risipi și Bezne – topi-vei și Satane – vei alina Popoare

Vei face să-izbucnească – din CRIST – VULCANUL : Multașteptatul SOARE !

***

50-SFINTELE-ENTELEHII  (rubaiyat)

Am hoinărit și-am prăduit CUVINTE VII

Până-am ajuns să văd SFINTELE-ENTELEHÌI !

Carul tău – din BĂTĂTURĂ – Carul Mare de pe CER

Sunt ACEEAȘI CREATURĂ : SFÂNT TIPAR DE GRĂNICER !

***

51-ASCULT – LA CATEDRALĂ – CLOPOT (rubaiyat)

Ascult – la Catedrală – Clopot : se zbat Ore Neștiute

Iar – din Văi – se-aude-un CÂNTEC : TRUVERUL vrea să ne-ajute !

Da – să trecem peste Ceasuri – peste Frânturi de Cer : căci – iată – noi ZBURĂM !

Să fim LUMINĂ VIE – PRIDVOR DE DUMNEZEU : și să ne BUCURĂM !

***

52-NU CLINTI UN FIR DE IARBĂ : AICI SUNTEM ÎN RAI ! (rubaiyat)

Nu clinti un Fir de Iarbă : AICI suntem în RAI !

AICI – Floarea-Nrourată are al ei GRAI !

SFÂNTĂ ȚARĂ-a CUNUNIEI – pe CRIST L-am văzut :

După Răni – după Lumină : NOI NE-AM CUNOSCUT !

***

53-VENIND SPRE-AICI – TU-NGENUNCHEAZĂ ! (rubaiyat)

Venind spre-AICI – tu-ngenunchează : STRĂBUNII vin  – ALAI !

SÂNGE și-au dat – tot pentru noi – s-avem – AICI – un RAI :

De-l merităm – ÎL vom vedea ! – …de NU : ORBI ÎN VECIE !

…Iar cin’  călcatu-ne-a cu RĂUL – MAI BINE NU MAI FIE !

***

54-AȚINE-URECHEA LA PĂMĂNT : TREC VOIEVOZI – CĂLĂRI ! (rubaiyat)

Aține-Urechea la Pământ : trec VOIEVOZI – CĂLĂRI !

Din Cer venit-au  – DUHURI  :  ne facă ALTE ZĂRI !

…Vrem (sau nu vrem !)  –  PATRIA asta-i PĂMÂNTUL CEL SFÂNT :

DEZERTORI – TRĂDĂTORI – nu au – AICI și NICIUNDE – MORMÂNT !

***

55-ALARMĂ (rubaiyat)

Ard FOCURI – pe Fiece DEAL : e-ALARMA LUI ȘTEFAN CEL MARE !

Treziți-vă – cu-ARMA în MÂNĂ – cu DUHURI  – ALTARE !

…Vin – chiar ACUM – CRIMINALII ! – PUMNALUL să-mplânte…

Hai – CAVALERI : măturați-i  –  din OCINE SFINTE !

*** 

EPILOG

1-NU ÎNTREBAȚI – CI VĂ-NCHINAȚI – LA SFÂNT COVORUL ZBURĂTOR 

Nu întrebați – ci vă-nchinați – la Sfânt COVORUL ZBURĂTOR :

Cu el răzbirăți GREU VĂZDUH : COLINDE – DOINE –  BOCET – DOR !

Ați învățat – în Ceas (…ziceți : ”PIERDUT” !) – nu doar a  NĂRUÌ :

Cetatea Mistică-a TRUVERILOR – MEREU ! – A CONSTRUÌ…

Este CETATEA ARMONIEI – ce ține STELE-N CRUG :

Trudiți – cu TOȚI – SĂ NU SE SPURCE : TRAGEȚI – CU TOȚI – LA PLUG !

NEBUNE UMBRE veți rămâne – fără de ARMONIA SFÂNTĂ – SINGUR ROST :

Dar  ARMONIA nu se-arată – de izgoniți TRUVERUL : CÂNTU-I – PE-ACESTE VREMURI – E SINGURU-ADĂPOST!

***

2-V-AM SPUS CE TREBUIE SĂ FIȚI – DECI : N-AZVÂRLIȚI  CU PIATRA !

V-am spus ce TREBUIE să fiți – deci : n-azvârliți cu Piatra !

Mai bine învățați – prin CÂNTEC – să dregeți – ‘napoi  – VATRA !

Nu mai căutați – pe la STRĂIN – Fatale Roți cu Dinți !

Nu mai căutați – pe DRACUL GOL – prin Fierării Fierbinți !

PUTEREA luați-v-o-napoi : STRĂMOȘI – VOIEVOZI – SFINȚI – MUNȚI !

Reînvățați IUBIREA – pe CRIST – …și FACEȚI – MEREU : NUNȚI !

OCINA VOIVODALĂ – cu Vorbă sau cu Fier – v-o re-ntregiți !

DACO-VALAHII Lumii – și-ai FACERII ! – …măcar AICI să fiți !

…Nu-ngenuncheați – NICICÂND și NIMĂNUI : Lui CRIST – și-atât !

Doar El vă este Frate : RĂMÂNE HOTĂRÂT !

…În rest – vă frângeți PÂINEA – dar JUM’ATEA

Să fie – -n veacuri ! – GEAMĂNĂ – DREPTATEA !

…Iar Sfântul Duh coboare-vă sub Frunți – ca IERI !

În Casa voastră fiți Stăpâni : REGI-CAVALERI !

***

3-NU E PĂCALĂ – NICI TÂNDALĂ : EL E POET-TRUVER ! (rubaiyat)

Nu e Păcală – nu-i Tândală : el e POET-TRUVER !

În Fulgi-de-LEBĂDĂ vă culcă – sau doar pe STÂNCI DE FIER !

…BANUL vă seacă ARMONIA ! – …POEM – renaște DUH :

OCHII pe STEAUA MAGILOR vă fie : NINSOARE DE VĂZDUH !

***

4-TOTUL DEPINDE – ASTĂZI – DE CREDINȚA NOASTRĂ (rubaiyat)

…numai AICI – LUMINA ARE ARIPI – și CUVÂNTĂ !

Numai în PATRIE  – GRĂDINA-i – iarăși – SFÂNTĂ !

…Veniți : UCENICIA-NTRU-HRISTOS – precum CASCADA-ntru-FURÌE

De  ZID-NEANTUL v-a strivi – sau re-trăi-veți CÂNT DE LEAGĂN : RAI-COPILĂRÌE !

***

                                                 Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.