Mihaela CD: Trǎdarea sufletului prin compromisurile vieții

Străinii  de Mara Popescu-Vasilca

După  seria romanelor din colecția ”Dragostea arză-o-ar focul”  iată că  binecunoscuta  scriitoare de origine  canadiană  Mara Popescu-Vasilca  vine în întâmpinarea  cititorilor  cu noul său roman  intitulat Străinii

Surpriza este  cu atât  mai mare cu cât  acest nou roman are un titlu  ce nu  lasă să dezvăluie nimic din esența romanului putând fi interpretat în mai multe moduri  ademenind  și incitând  cititorul să dezlege singur  firul poveștii ce se  află între coperțile cărții pentru a descifra semnificația  titlului Străinii

Romanul surprinde plăcut atât  cititorul de rând cât și cronicarii din breasla scriitoricească  fiind  un adevărat taifun  cu o succesiune impresionantă de evenimente din cele mai interesante dar și prin tematică abordată și anume  aceea a  compromisurilor făcute în viață cu prețul trădării sufletului.

Încă o dată scriitoarea Mara Popescu-Vasilca demonstrează că știe cum să atingă acea coardă sensibilă a sufletului  și să acapareze atenția cititorului, știe să  îi  dezghețe inima și să-l  facă să participe și să guste  din simțămintele personajelor pe care le așează în ipostaze delicate, neașteptate, foarte surprinzătoare, inedite și-n același timp tragice.

Printr-o desfășurare a acțiunii romanului  întinsă pe  parcursul  unei vieți de om  scriitoarea dă dovadă  de o capacitate  extraordinară de  administrare a  caracteristicilor personajelor  de vârste diferite, aflate în diverse etape ale vieții, cu statuturi sociale diverse, în  vremuri și regimuri diferite ce trebuie să țină cont de specificul fiecăruia, prin detalii  și  argumente în formarea  profilurilor psihologice.

Și în acest roman ca și în celelalte  romane  ale Marei  Popescu -Vasilca este prezentă legătura cu divinitatea  care  așa cum ne este prezentată de autoare, luminează conștiința chiar dacă e făcută târziu.     

Ceea ce surprinde  și  atrage atenția în mod deosebit la  acest roman este finalul  tragic în contrast  față de celelalte romane ale Marei Popescu-Vasilca care se termină toate  cu happy end.

Prin multitudinea de situații neprevăzute scriitoarea Mara Popescu- Vasilca ține cititorul lipit de carte și ancorat  în  acțiune până la sfârșit.  

Accentul poveștii  în romanul Străinii se pune pe caracterul uman, scoțând în evidență  greșelile pe care  le fac unele  personaje, regretele pe care le au pentru  ceea ce au făcut și  căința la apusul vieții prin mărturisiri șocante.

Cutuma statutului social, a prejudecăților  și a îndoctrinării  sentimentelor sincere de iubire  prin prisma superiorității  claselor sociale   este prezentată  și  ea în romanul  Străinii  alături  de descrierea tragediilor de viață  care decurg din acestea.

 Se spune că banii  nu aduc fericirea  dar oare este adevărat?  Scriitoarea ne prezintă  două laturi ale acestei sintagme  și astfel o putem analiza singuri prin perspectiva personajelor care  beneficiază de bunăstare, lux și belșug, statut social privilegiat, lipsa grijilor cotidiene, dar și  ale acelora  care sunt văduviți de iubire adevărată făcând un pact diavolesc cu propria viață  doar pentru atingerea unui scop propus acela  al înavuțirii prin orice mijloace.

De cele mai multe ori în viața  reală observăm o schimbare  majoră de atitudine, de comportament  și chiar de moralitate  în rândul persoanelor care urcând  în ierarhia socială și  crezând că îmbogățirea  îi face zei intangibili, îi  privesc sfidător pe ceilalți  uitând  de unde au plecat. Tindem să credem așadar că bogăția aduce cu ea nu numai  belșug și îndestulare dar și trufie, ignoranță, răutate și ură   

La polul opus povestea  acestei cărți vine să sublinieze  și  dragostea   sinceră și nealterată, care unește  două persoane   și care dăinuie în timp, precum și  moralitatea  desăvârșită a personajului  principal  Florin,  care nu numai  ca nu-și schimbă  moralitatea  și felul său de a fi dar care învață din lecțiile de viață trăite  de propria  familie, cum sa nu faci și cum sa nu fii.

Merită oare  să ne trădăm  sufletul  făcând compromisuri în viață? Unele compromisuri  vor atinge colateral și alte vieți și alte destine lăsând  șanțuri de lacrimi pe obraji nevinovați. De o astfel de  tragedie  este însoțit și filmul  romanului Străinii  care se va derula sub privirile curioase  ale cititorilor ce nu vor putea  lăsa  cartea din mână. Romanul este parfumat  din belșug cu  iubire, romantism și scene detaliate de amor fierbinte în stilul  inconfundabil al Marei Popescu -Vasilca aducând  un plus de savoare.

Folosind elemente narative  binecunoscute care au consacrat-o  dar și elemente noi care sunt prezente în romanul Străinii,  Mara Popescu-Vasilca își  confirmă încă o dată locul binemeritat  în panoplia scriitorilor contemporani talentați.  Atenția la detalii ce asigură vizualizarea  cititorului  precum și amploarea și repeziciunea  în  desfășurarea evenimentelor deosebit de interesante și neașteptate, precum  și tematica  abordată cu o latură  profund morală  fac din  scriitoarea  Mara Popescu -Vasilca o scriitoare de succes cu o amprentă unică și remarcabilă care nu poate trece neobservată.

Felicitări  sincere și la cât mai multe succese literare!

Mihaela CD

membru al Ligii Scriitorilor Români

membru al Uniunii  Scriitorilor din Canada

președinte al World Poets Association  filiala Canada

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.