ADRIAN BOTEZ: RUBAIYATE DACO-VALAHE (2)

2-DESPRE DIVINITATE, LUME, OM ȘI PĂCAT

 

MOTTO:

Ființa Lui Sublimă-și dă toată silința

s-echilibrez’ Putinți  – cu Neputința :

nu poate – Nicicui  – Rău a face – Niciodată

ci numai Bine-aduce – Iubire și Răsplată !

(Dumnezeul meu)

 

1-CELE-ADÂNCI   IZVOARE

cele-adânci Izvoare – pornească-n Pâraie

Stelele Cuminți –Furtuni-Jărăgaie :

Lacrimile noastre – târâte-nspre Mare

întâlnească-Oceanul – Cerul-de-Altare !

***

2-CU BOALA MORȚII-N  ELE SE NASC TOATE

cu Boala Morții-n ele se nasc toate

și nu-i tabib care să lecuiască…

în Cer – împărățesc Ceasuri Deșarte :

de Ace-și spânzură Cadavrele de Iască…

***

3-DE VEȘNICIE – PÂN’ ȘI ZEU-I SPÂN

nu m-am cerut născut – deci nici nu-i drept să mor :

ai hotărât – c-așa te crezi  : ETERN  STĂPÂN !

dar te-i pleca –  -ntr-o dimineață –   peste undele de-Izvor 

și-i auzi șoptind : ”de veșnicie – pân’ și Zeu-i SPÂN!

***  

4-FII DEMN FAȚĂ DE ZEI – INFATUAȚI  CELEȘTI

fii demn față de Zei – Infatuați  Celești :

Miloaga – Ruga : la ce-s bune lor ?

TOT ce vor Ei s-a  face – oricât te-umilești :

peste Durerea ta Ei trec – Cinici – în Zbor…

***

5-NICIUNUI  ZEU NU MĂ-NCHIN – NU MĂ ROG

niciunui  Zeu nu mă-nchin – nu mă rog

să-mi dea Limpezimi și Puteri d-Inorog :

de nu – deveni-voi Vrajă a Florii de Soc

de nu – voi șterge – din Cer – Slova mea de Proroc…

***

6-NU AM PRIETENI – NU MAI AM DUȘMANI

nu am Prieteni – nu mai am Dușmani :

e plicticoasă Cenușata Lume…

caut Munți – Câmpie și niște Țărani :

Atotputernicul i-a nimicit – ANUME !

***            

7-O LUME NE-NGĂDUITOARE

o lume-n care n-au ce căuta – nicicând – Bătrânii

o lume sufocantă – cum moliciunea Lânii

o lume-n care Tineri turbează – delirează

alungă-n Noapte – -ndată – oricare Blândă-Amiază…

***

8-PROTEST 

Pâinea – prin truda Brațelor s-o dobândească…

dară Sudoarea – la ce i-ai dat-o – să-l orbească ?!

pentru ce-o fi făcut Adam (nu știu !) – îl pedepsești :

ajungă-Ți – Doamne ! – …pentru ce-l mai și batjocorești ?

***

9-ENIGMATICA SABIE A APOSTOLULUI PETRU

de unde – de ce  – oare – Petru avut-a Sabie ?

Iubirea Lui Crist nu-i destulă Corabie ?

poate-Iubirea tre’ s-aibă-alături Oglinzi de Tăiș :

iubești Arătatul Cel Bun  –  dar stârpești Rău Furiș…

***

10-AȘTEPTARE

când  Îngerii nu mai bârfesc Umanul

când vreun Seraf îndură Uraganul

pentru ca noi să trecem spre Vecie :

eu – pe Hristos –  L-aștept – la Cină ca să vie !

*** 

11-NEMERNICIE COSMICĂ

nu există nimic care să merite a exista :

a-nceput Masacrul Zânelor – a dat Ciuma-ntr-o Stea…

Cerșetor și-Mpărat – mereu – la fel voi dispărea :

li s-a umplut  –  Zeilor  – Gura de Zgură : nimic n-or Cuvânta

***

12-ADEVĂRATUL PARADIS

prin Vii Livezi – dinspre Mir de Izvoare

se instaurează Paradisul – fără de Zăvoare :

Oame Răznit – NU POȚI PĂCĂTUIRE

CÂT CRIST POATE IERTA – -NTRU DĂRUIRE !

***

13-SĂRAC  E  CERUL  FĂRĂ  DE  IERTARE

sărac e Cerul fără de Iertare

nu merită să-l vezi – d-apoi să-ți faci Intrare !

un Paradis cu Cheie și cu Poartă

ascunde-un Zeu Calic – năpăstuit de Soartă !

***

14-LOCUL PROROCIT

vin Câini – buluc – să lingă Sângele din Vale-mi

iar eu nu pot opri Căderea Frunzei – baremi…

făr’ Călăuză – -ajuns-am în Locul prorocit

unde și Crist se simte pustiu și părăsit…

*** 

15-FINAL E DE CĂRARE

nimic în lume nu m-ademenește

mi-am smuls Cărbunele Iubirii cu un Clește :

de ce mai scoateți Inimi la Vânzare ?

Roca pe care stați : FINAL E DE CĂRARE !

***

16-EU  NU-S  KHAYYAM

eu nu-s Khayyam – să fiu iubit de Zâne – s-am  Cupe Ne-ncepute

cu Vinuri Scumpe – prin care să mă-mpac – călduț  –  cu Viața…

urăscu-mă – Lui Dumnezeu Îi scuip și Fața :

Neantul să mă soarbă – din Lumile Vândute !

***

17-TAINE ÎN MAREA MĂCELĂRIE

știu ce E  – nu știu ce NU E : jalnic  Blestem de Orb !

…și cât aș vrea – din Taina Morții – un Graàl să sorb…

aici – e o Măcelărie :  nu știi – la Tăiere

Cuțitul-Ceas : când vine Oii – sângerat să zbiere…!

***

18-REVOLTĂ

nu mă mai rog deloc – de ce – nedemn – să mă mai rog ?

ca Tu să m-umilești – batjocorești – mai tare ?

râzi – idiot – și-mi dai un Chin mai mare

dar nu-Ți asumi nimic – laș Dumnezeu-Potlog !

***     

19-HRISTOS – SINGUR DUMNEZEU – UNIC ȘI ADEVĂRAT

Hristos e Tată – Fiu – Sfânt Duh – deodată  –  -n Cer și pe Pământ :

e Tată Creator – a Tot și toate cele

Fiu chinuit – în fiece Creaturi Durute (bune – rele… )

Puterea Lui de-a Suferi și-a Făuri :  e Duhul Sfânt !

***

20-CLIENT EXCLUSIV

de ridic Capul – mă trăsnești în Țeastă

deasupră-mi Cruce fac Slăvite Clăi de Jar…

…de ce Ți-am devenit Clientul Exclusiv – când e Năpastă

și nu împarți – cu DREPTU‘ – -n Omenire – iar și iar ?

***

21-UITARE CERUTĂ

ca să nu Te nedreptățesc – hulesc – pentru Durerea-mi –  tot mai mult crescută :

Tu – Dumnezeul Sadic – cu-Aromă de Cucută

uită – o dată în Vecie ! – de Clientu-Ți Frânt :

uită c-am fost – cândva – o Umbră – vană – pe Pământ…

***

22-MOARTEA-MI APARȚINE

Nașterea-a fost cu Sila – dar Moartea-mi aparține !

…când Umilința-mi va crește cu-asupra de măsură

Zeii Celești – Borțoși de Fală – cu Dimensiuni Alpine

vor constata că le-am scăpat – arzându-i drept în Gură !

***

23-O GÂZĂ SE RĂSTEȘTE

Te-am supărat ? – dar Tu pe mine ?! – nu mă-ntrebi ?

…așa-i :  Tu ești Prea Mare – -ai Importante Trebi…

dintr-un Tufiș – o Gâză – la Tine se răstește…

dar Biata Gâză știe : o-ignori…ÎMPĂRĂTEȘTE !

***

24-VÂNĂTOARE COSMICĂ

din spate – plete dalbe : zici că-i Dumnezeu…

din față – e Satana – Cel Rânjind Călău !

…Satana dănțuiește-n Univers :

eu îl împușc – trăgând Vers după Vers !

***

25-TOAMNĂ CONTRADICTORIE

e TOAMNĂ și e VIAȚĂ : Te contrazici – ori nu mai vezi ?!

jum’ate din Copaci sunt Galbeni  – jum’ate-s  –  ca Otrava – Verzi…

decide-te îndată – Frumoasă-a Lunii Vrăjitoare :

vii Suflet să culegi ? învii o Nouă –Nemaivăzută Floare ?

***

26-MOTIV POSIBIL

pe Cărările Umblate risipii mii de Comori

dar nici nimeni nu le vede – le disprețuiesc Cocori…

nu pogoară dinspre Ceruri – nu se-apleacă să le strângă :

poate pentru că – atuncea – le zvârlii…CU MÂNA STÂNGĂ !

***

27-CĂUTARE

am ajuns – prin Codri – la Munți de-Ametist 

mi-am durat o Casă – -ncinsă de Poieni…

…stau – acum –  la Vatră – Foc de Buruieni :

Jar din mine scormonesc – să-L aflu pe Crist…

***

28-PLEDOARIE PENTRU IUDA

ne ducem Crucea – fiecare – SINGUR – pe Gòlgota de Sânge…

Soldați – ca și-Apostoli – niciunul – trezit – nu se-nfrânge :

nu-și scuipă Talanții – ca Iuda – -n Pridvorul Calp Sfânt

nici – disperați de-Nțelegere – nu devin Podețe – -ntre Cer și Pământ…

***

29-ABSURD EXISTENȚIAL

a fost odată un Cristal-Pământ

totu-n Văzduhuri respira a Sfânt…

…de-atunci – o Bufniță-a-ntors Luna – spre Ninsori

de-atunci mor lângă Tine  –  mă scuipi : tu n-ai să mori

***

30-EGOISM PARANOIC

un Trandafir și un Izvor : ce-ți trebuie mai mult  –  Vecine ?

ba-ți trebuie – să vezi la alții : Morți și Rău !

îți trebuie ca toți din jur de tine

să piară : să rămâi…”Rege în Sine” !

***

31-DEZERTARE

s-a închircit în Somn – ca – pe Furtună – -ntr-o Cabană –  -n Munți :

s-a săturat de prefirat – prin Gând – Nebuni Mărunți…

…refuză – -n Vis – să fie – Altei Lumi – Zidar :

Câinii Urgiei i-au dat drumul – spre Zadar…

***

32-CIOCOI

Muscă de Bălegar fu maica-ți – iar Tata – un Bondar…

n-are a face – Gloate ! – …căci tu ești dat cu Var !

Ciocoi dintr-ăștia – Doamne – îmi tot săpară Groapa…

deși știau –  din vreme – că-n Groapă cade…SAPA !

***

33-CONDIȚIA UMANĂ

nici nu știm ce nu știm – nici nu știm să vrem

nu știi că există – pentru-a ști să ceri…

…stau descreierații : numai dorm și gem…

nu te rogi – ci râgâi – când nu poți să speri !

***

34-SFAT

nu te da cu Lumea :  adu Lumea-n tine

iar când vine – spornic – sfarm-o cât mai bine !

…fii tu Model – Prorocul – fii Dumnezeul lor :

ca Gloata să te vadă-n Flăcări – călare pe un Nor !

***

35-PĂCATE…

parcă și Dumnezeu îmi așteaptă Păcatul

atunci când el vine din Vrăji-de-Frumos :

Păcat ce nu-l vede – spre-a-l face – tot Natul…

da – sunt Păcate pe care și El e gelos

*** 

36-GÂND ȘI HOIT

nu Vremea e Urâtă – ci Gândul nu-i Frumos

căci simți cum te târăște – din Jos în tot mai Jos…

aș vrea – cu Gândul – răzbit în Empireu

să-mi pierd – în Lume – Hoitul – ca pe-un Prisos – mereu…

***

37-NEARMONIZĂRI

nu pot păcătui – când Cina-i cu Hristos !

Cina o fi – dar Gândul e prejos

Ispite mi se-arată – zâmbesc cu-Ademenire

chiar când mă-nchin – la Cristul meu – din Fire…

***

38-DOAR MĂSURA LUI

…bine –  nu mai numim ”Păcate”  Ispitele de rând  :

te rătăcești – vremelnic – nici măcar cu-ntreg Gând…

dar sar – ca arse – și fac o zurbă mare – Ispitele Regești !

…așa că doar Măsura Lui – de-o vrea – desparte Rea-Credința – de Hrana din Povești…

***

39-ADAPTARE-ARMONIZARE

un Orb – la Veneția – -adus de-ntâmplare – s-a înecat…

…Fra’-su-i scrisese – cum află că plecase  – și mult  îngrijat :

auzii că Orașul e mare : Crist te ajute să nu te-mpiedici  – pe-Uscat !”

…Orbul-Stafìe i s-a-arătat : ”nu putui să mă-mpiedic de Ape – deci : M-AM ÎNECAT !”

***

40- LUNGUL NASULUI

n-am mai văzut – de mult – vreo Pasăre Măiastră

și doar – de-o Viață – stau numai în Fereastră…

dar Viața nu mi-a fost – nicicând – Sihastră :

nu merit eu decât – pe Prici – o Glastră…

***

41-ÎN GRĂDINA DE PĂCAT

Galben cade peste Galben – în Vulcanul de Vântoase

din Copacul de-altădată au rămas Slăvite Oase…

nu te du la Styx – să-l tulburi : în Grădina de Păcat

Stelele – în Războire – una pe-alta s-au mâncat…

***

42-PEISAJ CU MONȘTRI PANDEMICI

Monștrii vin – tot vin – din Pivniți și din Găuri de Păcat

se târăsc – fără-osebire –  din Pământ – spre Zeu-Uscat…

e o Demnă Colcăire – încât Bezna se-ngrozește

și – din Mine – încă Omul – o Caràcatiță crește…

***

43-ANATOMIA PANDEMIEI

nu-mi arăta vreo Față strict Umană – arată-mi Boturi și Sticliri de Fiare…

au apărut – pe-aici – Jungle Comode – Tentàculele de Ziare !

Nebunii Furioși acaparează – harnic –  Minți – Televizoare…

…simt că – din propriile-mi Fălci – cresc Crocodili – și – nicidecum…vreo Floare !

***

44-CERTARE LA LIPSA DE-ADAPTARE

nu aștepta Înțelepciune – acolo unde-ai răsădit Furie

filosofezi – bolborosind – pe Vremuri Largi de Nebunie 

Monștrii rânjesc – în fața ta –  și-ți pregătesc o Sfântă Cină de Urgie !

oprește-te – dă-ți Foc în Pieți – urmând Scenariul de Veche Tragedie…

***

45-TOAMNĂ FĂRĂ BUSOLĂ

te-ai suit în Pom de Toamnă – deci – te vestejești pe 

mâini…

urlă către Omenire : ” nu muriți de-a’ mele vini

ci de Cretinism – Smereală – Închinare către Stei…

ia veniți  –  în Munți –  cu mine  :  să vedeți Fulger și Zei !

***

46-POSIBILĂ SCHIMBARE

Pitici și Tâmpiți – de-Ăștia Lumea-i plină !

Crist – fără zăbavă – tare-aș vrea să vină :

Castel de Nisip – șteargă ! – iar din Fund de Mare

iște – minunat  :   Zeii de Lumină  – și Parfum de-Altare !

***

47-LUMINAȚI LA STÂNI

la Capu-Nțelegerii voastre-ați ajuns – bieți Humanoizi :

dacă vă mai scremeți – peste Fire – Mintea : ies Hemoroizi !

Timpul nu v-ajută – Lumea vă-mbrâncește – ca pe Sclavi Bătrâni :

dar urcați în Pisc de Munte – LUMINAȚI LA STÂNI !

***

48-PARADOX

șuieră Șerpii prin Iarbă – Înțelepții Zei :

nu mai zăbovi – la Poartă : ia-te după Ei !

c-așa-i scrisa Omenirii : la Crist se închină

de-ascultat – ascultă Șerpii – Târâtori de Vină !

***

49-MAT

Azi îți dorești – Mâine nu-ți vei mai dori nimic :

nu va mai fi cin’ să dorească – nici măcar un Plic…

Cineva a crezut c-a văzut o Umbră – s-a-nșelat :

era doar  un  Reziduu de Gândire Sumbră – și – deci : MAT !

***

50-AM ÎNVINS : CĂCI LUMINA DURERII NE-A TREZIT ÎNTRE VII !

Doctorul a murit ! – funcționează – de-acum – doar MINUNEA !

predă-te CURĂȚENIEI COSMICE : vei păși –  iar –  ”ca lumea” !

…am străbătut Iadul  Întreg – am înfruntat Sinistre Stafìi…

am învins : căci LUMINA DURERII NE-A TREZIT ÎNTRE VII !

***

3-DESPRE TIMP, TOAMNĂ, MOARTE – VEȘNICIE ȘI LIBERTATE-DEMNITATE

MOTTO :

nu-i la Drac în Frac – Cântar !

…iar la Dumnezeu : e Har !

nu te duce după Rai :

Raiul e la tine – -n Nai !

1-TURNIRURI

am înfruntat atâtea Toamne – în Turnir :

pe toate le-am învins – căci Fruntea-mi purta Mir…

acum – de Ultima – mă voi lăsa învins :

în loc de Mir – pe Frunte-un Nor s-a prins…

***

2-TOAMNĂ 

e Toamnă – și n-ascult Ciocănitoarea

Piroanele cum bate-n toată Zarea :

sărut – Frunză cu Frunză – Codrul – SFÂNTUL :

Lacrimi și Raze strâng : să le iubească Vântul !

***

3-LINĂ-I MOARTEA ȘI TĂCUTĂ 

lină-i Moartea și tăcută  – ba – chiar mă compătimește :

din Oștean – Privire Cruntă și cu Inima Căruntă

disperat – deschid  eu Gura – protestând naiv – prostește :

rămân Mut – zbătând din Coadă – cum e pe Uscat  –  un Pește…

***

4-FIECARE – CE ȘTIE…

departe – Regi și Prinți benchetuiesc

în Săli-Palate pline cu Verdeață…

eu – Liniștea mi-o strâng la Pieptu-mi Ne-Ceresc

îmi șterg – din Carte – Zâmbet – ca și Față…

*** 

5-MOARTE – VIAȚĂ – NEANT

Moartea-i Uitare – Viața : Uitarea-a Uitării

dar  –   în Oglinzi – tu –  Matroz – zărești  – Ochii Mării !

…din Condici – șterge-mă – Iisuse :  după Uși – Savantul

cu Mine Însumi m-a-nvățat să procitesc – Neantul !

***

6-AMÂNARE

Bătrân Amurg – încearcă să mă fure 

la Ceasul de Arhangheli  – Arătării :

Păduri – și Munți  – și Păsări – scot Azure

Săbii – din Teaca Sfintei : Îndurării !

***

7-NE-MPIEDICĂM – MEREU – DE PRAGUL MORȚII

 ne-mpiedicăm – mereu – de Pragul Morții

dăm vina pe-alții : c-ar fi măsluit  – hoți ! –  Sorții…

dar nu vedem că Umbra ne-a plecat 

de mult :  s-a-ndrăgostit de Styx – ca de-un Păcat…

***

😯 VORBĂ

o Vorbă – cu Ac de Zvon și Aripi de Prostie

cerne Cenuși în Cer – se-nvârte – Ciocârlie…

…mă plec învins – sub Ea :  Zăbranicul de Soartă…

celor ce trec le spun : ”schimb Inimii o Roată”…

***

9-CAVALERII APOCALIPSULUI

vin –  călări – furiș – Câtumai Cavalerii

umplând Miezul Nopții de Zvonuri și Ierburi…

…oricât se umbriră și-și feriră Herburi

latră Câini :  Cap-Lumii-Pline-de-Mizerii !

*** 

10-ÎMPOVĂRĂRI INECHITABILE

…să mor Bătrân – Bolnav – Sărac și Supărat…

nu-Ți pare ? – …cam cu multe m-ai împovărat !

uită-Te – Doamne – peste Gard de Jar :

sigur vedea-vei – și pe-acolo – Alt Măgar !

**

11-STRAI-DE-GĂZDUIRE

nu mi-am făcut – nicicând – Răgaz să-mbrac o Stea :

îmbătrânesc – pentru că m-oglindii – mereu – în Apa Rea…

nu mi-a-aruncat  – nimeni – nicicând – vre o Privire :

oricare Văgăună – deci – poate să-mi deie : Strai-de-Găzduire !

***

12-STAU OCHI ÎN OCHI CU MOARTEA

stau ochi în ochi cu Moartea : crezi că-mi mai arde-acuma

de Politețuri vane – de Jocur’le cu Spumă ?

retrage-te – privește și ia Învățătură

cum Focul dintre Vorbe-mi se stinge chiar în Gură…

***

13-PREGĂTEȘTE-TE

îndură ce-i de îndurat – dar pregătește-te de Moarte :

veni-va Ceasul când Lumina – Demnitatea  –  fi-vor sparte !

nu aștepta – ca un Nătâng – Nădejdea să te-nvie 

ci-adună-ți – harnic și pe-ascuns – OTRAVA : LIBERAREA DE SCLAVIE !

***

14-GESTUL DEMNITĂȚILOR REGALE

nu a ucide : A TE SINUCIDE – e Gestul Demnităților Regale :

înlături Zeii Crimei – Furtul Libertății :  pornești spre Lumi Reale !

nu mai scobi-n Granitul Nesimțirii – nu poți ajunge-n Lună :

vijelios – eroic – aruncă-te-n Tăișul de Sabie Străbună !

***

15-ELEGANȚA CLIPEI

e  Toamnă : Sărbătoare în Palatul Morții !

tu ești Mesean – Dănțuitor…. – …orice-ți dictează Sorții…

dar Eleganța Clipei rămâne în Vecie :

Grup Statuar – așteaptă Noi Lumi – ce VOR să vie !

***

16-LUTUL

ce s-a ales de Viața mea ? – ce-am făptuit în Lut ?

…o Coasă-a fulgerat prin Iarbă – și totul a căzut…

…uitat de Oameni și de mine – bănănăiesc spre-o Zare :

dar de n-am plămădit eu Lutul – el tot îmi schimbă-Nfățișare…

***

17-FĂRĂ NUME

aștepți – aștepți – o Șansă ori un Rost :

adu-ți aminte – totuși – că ești Prost…

n-ai apucat să furi  – ”la liber” – Stea – Dolari – un Soare

deci nu ai dobândit măcar un nume : ești… ”clasă muncitoare” !

***

18-CONVORBIRE CU TIMPUL

și ce dac-ai trecut și pe la mine – Timp Nătâng ?

nu-ți ies Cadavrele – la număr ? – eu să te plâng ?

în Viața-mi – n-a fost Zi să nu o umplu de Semințe :

după ce-i șterge Numărul la Casa-mi – din ele înflori-vor Invincibile Dorințe !

***

19-LUCRARE SFÂNTĂ

răzbi în mine Toamna Cea Vicleană

s-a așezat în mine – ca în Strană…

i-oi răsturna – în cap – mii de Altară

și – iaca !  – -oi face – iară – Primăvară !

***

20-SCANDALIZAT

nu-mi place să trăiesc ? – tu minți – Fecior de Târfă !

când v-am umplut Casa de Flori – a fost doar Bârfă ?

și când am deșertat – ‘preună –  drept în Suflet – Vinuri Scumpe

și Zâne-am sărutat pe gură…? – …ia vezi : la Mincinoși Limba se rumpe !

***

21-REPROȘ ȘI PROMISIUNE

ai tropăit prin mine-o Viață – nesimțit

și-n orice Clipă-mi arătai Oglinda !

dar – Timpule – eu o să-ți dau cu flit :

Rai plicticos prefer ! – …decât a te răbda : Osânda !

***

22-ANTICIPĂRI

e Toamnă – dar eu simt a Primăvară 

nu Moartea e Stăpână – ci AFARĂ :

adică – Libertatea de-a cânta – cu sòții

tot despre Viață – despre Moartea Morții !

***

23-DEMNITATE NECESARĂ

Demn – în fața Morții – cazi ca un Oștean !

(…chit că Războirea-ți fu…c-un Leuștean !)…

…Lumea-a fost o Piesă – ai jucat-o bine :

fă – la fel – în ”alte” – chiar de-s tot…Latrine !

***

24-TIMPUL :  NEPUTINȚA UMANĂ

Șontâc-Șontâc – când aștept Veste Mare ;

de m-odihnesc – îți cresc Mii de Picioare  !

nu pot cuprinde – cu Simțuri în Risipă

Tot Universu’ – -ntr-o SUPREMĂ CLIPĂ !

*** 

25-STĂPÂN ÎN STUPINĂ

un Ochi Vulturesc – Voce de Tunet și Duh de Vântoasă 

și vei ține Preajma-ți – pururi – Sănătoasă !

nu clinti din Piscuri  – lasă Nori să vină :

vei rămâne – astfel – STĂPÂN ÎN STUPINĂ !

***

26-FALS AN NOU

trec Alaiuri – cu Buhaiuri – Timpul să îl schimbe…

Timpul – însă – se ferește de Vulgare-Atingeri…

la Poarta din Miezul Nopții – Ceasu-și strâmbă Limbe :

Timpul s-a întors – în Cercuri – ca – iar – să se plimbe !

***

27-EVADARE 

ne faci în ciudă – faci cu ”sâcul” – tu – Timp Abrupt – Nemernic :

dar noi fugi-vom pe Fereastră :  nu te vrem Vistiernic !

de pe Fereastră – vei privi într-un Palat de Stele

cum Sclavii tăi –  iarăși – sunt Sfinți – feriți de-a’ tale Rele !

***

28-GRAVE DEFICIENȚE DEMIURGICE

Corola de Crin : INIMA ! – -mbrățișând  –  Sămânță : doar Mintea… :

Sămânța va crește  – solitar îngâmfată – sfărmând Orice Punte  – scuipând Rugămintea…

Momeală Eternă-i Iubirea ! – Sărutul – în veci : Tortùri și Călăul…

…din Bezne de Styx – resemnat melancolic – îmi aud Tri-Dulăul…

***

29-FRIVOLI

fiecare moare singur” – un Adevăr verificat :

unul de beat – altul de frică să nu moară… – …”pe uscat”…

…prin Ceața deasă fâlfâie o Cioară – un Sol Uitat :

frivoli –  continuăm Programul ”Crime-n Premieră” :  tot s-or găsi Proști la Arat !

***

30-NU TRECEȚI LA DUȘMAN : TIMPU-A RĂMAS LA POARTĂ

nu treceți la Dușman : Timpu-a rămas la Poartă

iar Crist tot ‘cearcă – pe Abac – Lumini de Soartă…

 ,,,,Grădina-i Zugrăvită de Maeștrii-n Duhu-Nfometării :

lin plâng de Mila Frumuseții – că nu o văd Plebeii Cuvântării…

***

31-TIMP STERP

nu mai pot cuceri un Castel – nu mai pot salva o Domniță

dar pot să mor de Ziua mea : oricum – tot e ceva – cu Codiță…

…Copiii – peste Ani  : ”Tata și-a spart Ochelarii – și-a murit de Ziua lui !”

Orice Zi  :  Deșirare-i de-Orfane Corăbii  – fără Rost și Gălbui !

***

32-RUBAIYATUL-DOINĂ

Foaie Galbenă de Nuc – făr’ de Tovarăș – mă duc  :

mă duc pe la Trecători – căci acolo-nveți să mori

Munții-s Înfășați cu Ceață – eu mă sui : aici nu-i Viață…

las în urmă Domni și Doamne : pentru ei sunt alte Toamne !

***

33-RESEMNARE

Domne și Domnițe Moi – dar de Soi

eu mă fac – curând – un Sloi – și Moroi

n-a fost Vară de Vărat – fie Iarnă de-nghețat

am să prind – din Zbor – o Lume – și mi-oi ține-o tot în Glume…!

***

34-GENEROS 

nu vă dau din Vestea mea

că-i prea mult Năcaz în ea

dar vă dau Vadră de Vin

să vedeți că Raiu-i plin !

***

35-NU TRECE TIMPUL

închis în Casă-ntâmpinai mulțimi de Zori de Ziuă

pe Zmei – Morari – pe Feți-Frumoși – fărâm ‘n-aceeași  Piuă..

….nu trece Timpul – ci-și ia Zborul – la mine – din Cocoașă

o Lighioană Necioplită – cari țipă chiar din Fașă…

***

36-CORĂBII BARBARE

văzui – iar – Corăbii Barbare – venind spre Cetatea-mi de Vise :

pe nimeni nu las ca să-mi prade o Lume de Mii Paradise !

nu-i Vreme de Dragosti – și Timpul  nu-i Dulce : de vrei Stăpâniri de Mătase

luptă – ucide – și Clipa și Timpul ! – aduse de-Aceste Cuirase !

***

37-CIURDA NEBUNĂ DE IEPURI-CU-ARIPI   

eram înfundat în Pădurea Vrăjită – un’ Munții-mi mângâie Visarea

eram mai puternic ca Zeii –  mai bine suit ca Vultùrii !

…astupu-mi  Gura – mereu – cu Teroare – să nu dea de mine Mirarea :

Ciurda Nebună de Iepuri-cu-Aripi   –  năpustiți să-mi risìpe Augùrii !

***

38-OCHI CAUTĂ – LACOMI – CRIMELE TĂRĂBII…

învârtejit de Valuri – jalnic – fac Semne – spre Mateloții din Corăbii :

unul n-oprește – jos pe Ape : toți s-uită după Vrăbii…

…ce a schimbat Această Lume ? – …la Inimă ajuns-au Săbii

cu-Otrava Fiarei pe Tăișuri : Ochi caută – Lacomi – Crimele Tărăbii…

***

39-OASPETE NEAȘTEPTAT

Luntrea – ce bine-o-ncălzesc ! – străbătând Mii de Ape

nu-s Ape ce trec – ci-s Ape-Oglinzi – ce-mi arată – în veci – Tinerețea !

…Vuiet Sinistru-auzii – dimineața – făcând totul – în juru-mi – să crape :

era Oaspete ce nu-l așteptam – crezutu-l-am mort : Bătrânețea…

***

40-BILANȚ FINAL

Timpul ne strânge-n Chingi – ca Oameni să rămânem

să nu ne risipim – prin Boarfele din Lume…

…cu Inima strânsă –   -n  Final  –   pe Masă  – -expunem :

Agoniseli de-o Viață :  PUI – DINTRE-ASTE MIRIFICE STRUNE

***

41-CE NU SCRIE PE MORMINTELE TAȚILOR DE COPII

când  te gândești la Timp – gândește-te la Tați –  nu la Copii :

câți Ani au risipit – să-i vadă – Azi – vorbind Teafăr – și Vii…

….cum Cel din Ceruri – ce se fărâmă-n Lumi – spre-a fi Părinte

îți jertfești Viața – pentru ei : ASTA – NU SCRIE PE MORMINTE

***

42-CUM LUPȚI CU DRAGONUL-TIMP

o Colibă – -o Lumânare – Cartea-o țin în Poale :

nu-ndrăznește – Dragon-Timpul – cu min’ se măsoare !

căci îndat’ luat-am Zborul – pe Coclauri Noi :

mă zidesc între Silabe – în Tărâm-Altoi !

***

43-LA CAPUL VIEȚII DE-AICI

șontâc-șontâc – ajungi  – Bolnav-Sărac-Schilod – la Capul Vieții…

n-ai vrea să te întorci : în urmă-s – Înalții Incredibil ! – doar Nămeții…

…așa că – orice Lume ți s-o repartiza – -n Viitorime

va fi mai Caldă – se va-ngriji – câtuși de cât – de tine…

***

44 – GENERALIZARE CORECTĂ

de poți ierta – nu poți uita – iar Timpul nu ucide nicio Amintire…

Omul o fi-mpotriva a tot ce-am învățat a numi ”Fire”?!

…dar Spinul de mai an – zdravăn te zgârie pe Frunte…

când ești Nedrept cu el – Câinele n-aștepta  s’ te-asculte…

***

45-SUNTEM O SPECIE PE MOARTE

dac-ai greșit – în Lumea Asta – nu Îl huli pe Dumnezeu…

Coleg lui Lucifer e Omul :  a recunoaște Greșul… – … îi e greu !

…suntem o Specie pe Moarte – Mâna o ținem chiar pe Coasă :

nu-i Om – cel ce-ar primi – cu Bucurie – Sfânt Adevăru-n Casă !

***

46-JUDECĂTORILOR DIN LUME

bate-Ora  UNU la Biserici : treb’e să-ncep Lucrarea-mi de Sisìf :

să dăltuiesc – pe Muchia de Foaie – Semn Tainic : Semnul Cel de GRIF !

…nimeni n-a ști – citind Hârtia – că un Grifon Teribil îl pândește

că Vultur-Leul stau la Pândă – când el – Mârțoaga Blestemată – Văpaia Slovei ‘năbușește !

***

47- SĂ VĂ FEREASCĂ DUMNZEU DE BÂNTUIRILE PĂGÂNE !

senzația-o am – mereu – că – eu trăind – împiedic o Venire :

Venirea Binelui – și răspândirea lui în Fire !

…dar de-oi pleca – în Grabă Rușinată – și Răul o rămâne

să vă ferească Dumnzeu de Bântuirile Păgâne !

***

48-RAIUL 

în Mângâieri de Ierburi – și-n Cântece de Flori

privesc la Cerul Veșnic – și cântăresc Dalbi Nori…

…păi – unde crezi – tu – Om Prost și Derbedeu

că-și ține Roua – Raiul – Preabunul Dumnezeu ?

***

49 LEPROȘI – SCHILOZI… – …TOȚI – FI-VOR FRAȚII MEI… :  …IAR BICI DE FOC VOI PUNE – PE ORIȘICE MIȘEI !”

am părăsit Cetatea –în Amugul Veșnic : nici Câinii nu lătrau

iar Ranele din Palme – din Coastă – din Picioare – ardeau și sângerau…

jurat-am – cu Văpaie : ”mă voi întoarce chiar în Toiul de Călăi :

Leproși – Schilozi… – …toți – fi-vor Frații mei… : …iar Bici de Foc voi pune – pe Orișice Mișei !

***

50-EVADARE ÎN CARTE

umple Gâtul de Gâtlej

să-ți înfund – pe el – un Vrej :

când te-apucă Timp din spate

tu să urci – pe Vrej – în Carte !

***

4-DESPRE  POET, POEZIE, VISARE, CÂNTEC ȘI…ALTE LUMI

MOTTO :

trimite – Doamne – Lăutar – la Nunți de Luni și Vânturi  !

…chiar de-o fi tare Păcătos : Tu plângi și râzi – în  Cânturi !

1-PUTERE DE STIH

de  Stih Frumos îmi spui – răsare Trandafir

de Aprig Stih rostești – Răul căzu-n Nadir….

…altă Iubită decât Poezia n-am pe Lume :

de-aceea schimb – mereu  – nu  Straie :  RAZE-STRUNE !

***

2-NU PLEC

îmbătrânii degeaba – sub Cerul ăsta Sec :

trec Veacuri – trec Popoare – dar eu cu ce m-aleg ?

cu Vistierii de Gânduri – cu Iezere de Vis…

…dar eu nu plec de-aicea – nici pentru Paradis !

***

3-PE TĂRÂM DE VISE

a venit din Stânci o Apă – și se ia de mine :

eu îi dezvelii toți Solzii – o dădui la Câine…

…auzi – Apo : nu-i de Tine pe Tărâm de Vise !

Tu ia-ți Coada-ntre Picioare – vezi : mai jos sunt Clise…

***

4-DISTRUGEM  GLOATA

nu cânt –  nici Poezie plăsmuiesc – ci doar ascult :

prin Codrii Minții mele trec Strămoșii-de-Demult…

eu nu-i opresc : i-ajut  să-ntoarcă Vremea – cu Lopata :

suntem –cu toții–Vizionari și Prinți : distrugem Gloata !

***

5-FRĂMÂNTUL MEU S-A-NTRUCHIPA ÎN ZEE

păzesc la Turma Stihurilor mele – Vin de Preț !

nu crește Turma – dar fiecare Stih e mai Măreț :

…când Constelații  strânge-or  Stih – în Forme d-Epopee

va fi Lumină-n Alte Lumi : Frământul meu s-a-ntruchipa în Zee !

***

6-ÎNGERI-COCORI

Călugări mor – în praf de Drum – și strâng – la Piept – un Soare 

căci Ruga lor  străpunge Nori – ne dăruie Ninsoare…

oricât Sărac – vei fi Bogat de Sfântă Curăție :

Îngeri-Cocori vor lumina Taine de-Mpărăție…

***

7-COCORII

se rotesc Cocorii  – Tainică Frăție :

fiece Rotire – în Inima-ți scrie !

…nechemați de nimeni – Sfânta Liturghie

întrupează Lumea care Va Să Vie

***

8-DORINȚĂ

acolo-n Cer – și pas cu pas – totu-i ca pe Pământ :

nici Sus – nici Jos – Durerea mea nu are Crezământ…

…au fost odată – zice Lumea  – și Vremi Împărătești…

un Stih și-o Rază –  -atât aș vrea : Oameni citind Povești…

***

9-TRUVERULE – DECI…CÂNTĂ !…

o –  Trubadur – Poarta Castelului-i deschisă – mă-nspăimântă :

de intri – la toate mesele afla-vei doar  Cadavre :

sunt cei iresponsabili – ce-umplură Lumea de Palavre…

…”Missa Defunctis”  – dară – toți  merităm…! – Truverule – deci… CÂNTĂ !…

***

10-POEZIE-PANDEMIE

Truver Nebun – cui cânți ? –  e un Castel de Surzi !

cu Mâna-ți cea Măiastră – pe Liră – -n neastâmpăr – clădești – de parcă zburzi !

…din Muzica de Strune durând  un Alt Castel :

‘l-înalți în Cer pe Primul !…dar iei – cu el – și Răul ! – …Crenel după Crenel !

***

11-POET ȘI CRIST

Poet și Crist cinară singuri – împăcat…

dar crudă Soartă te așteaptă – Poete : vei fi Crucificat

iar Sfântul Comesean hangu-ți va ține !

…să mai aud pe vreunul : ”mă vreau – și eu – la Rime !

*** 

12-HAR

de Lăuta mea mi-e dor – c-am pierdut-o-n Pribegie…

dar încep să cânte-n juru-mi – Toți Copacii – -a Nostalgie…

când ți-e dat un Har – e Veșnic : ți-l păstrează – -mprejur – Firea

până te trezești din Somnu-ți – și-ți aprinzi iarăși – Menirea !

***

13-LĂSAȚI LĂUTARUL SĂ CÂNTE

să nu-mi tulburi nici Tristețea  –  și nici Cheful  de-a Trăire !

ele-s Viața – Dumnezeul – Rostul Unic  și Menire…

dacă-mi smulgi – țâfnos – Lăuta – n-ai s-auzi Cântecul tău

n-ai să știi de Rostu-ți Tainic : mi l-a șoptit Dumnezeu

***

14-SUPRALICITARE

am fost Trubadurul a Șapte Castele – Lăuta-mi surpă multe Rele…

dar Răul Iubirii mi-l toarnă în Sânge – în Inima-mi – Zdrele !

cu-acest Har voi muri – dar tot tulburat voi rămâne :

ce Dar – Dumnezeule ! – …la Dorințele-mi Spâne !

***

15-NOAPTE

cu o Lampă – cu o Carte –  cu un Caiet și-un Pix

culcat în Pat – înfrunt Adunătura trecută peste Styx !

toată Înțelepciunea-de-Noapte (…de va fi…)

aicea am aflat-o… – …și-aștept o Nouă Zi !

***

16-SCRIITORUL

o – cât de grabnic – definitiv – tu – Lumea Asta-o uiți :

n-ai trebuinți de-Alinătură – de la Femei – ori Munți !

…privești în tine – SCRII – vorace :  Istorii – Epopei !

Cetății Noi – TĂCERII SACROSANCTE ! – …de vrei – tu pui Temei !

***

17-MOARTEA POEȚILOR

se-nvârt  – Sfârleze – -n Univers – Sistemele Solare :

Muzici Păgâne – peste tot – Muzici fără Altare !

Poeții-Vraci – din Văi de Rime – ies ca Turbate Fiare

dar Totul se rotește-n Tot :  Poeții mor pe Zare…

***

18-SFATURI PENTRU AED

nu – Lira ta nu fie Lunecoasă – și nu-i slăbi nici Struna –  cu Cântece Trândave

nu o deda Plăcerii : s-ațâți – în ea – doar Vifor – iar nu Lascive Sclave !

fii Veșnic Cântăreț de Epopee – nu un Bufon  –  de Chefuri și de-Ospețe :

așa doar – Verbul ‘cătușà-va Clipa în Vecie – și va răzbi Ceruri Semețe !

***

19-POET – ÎN CIUDA  VULGULUI

da – sunt –  în ciuda huiduielilor Vulgului – Mare Poet !

adică – vă și pot – ucide… – …pot fi și-al Vremii-Ascultat Profet !

depinde doar de voi  – ca Lira-mi nu devină Șarpe

depinde doar de voi : Cântu-mi – de Bezne  să vă scape…

***

20-RESPONSABILITATEA POETULUI

strunește-ți Struna Lirei  –  Maestre Diblagiu – nicicum  nu da în Bâlbă :

visezi-creezi – curat : nu ești Tarabagiu – nu ești Borfaș de Cârpă !

limpede Apă de Izvor – fără Cotiri Parșive – curgă-ți Cântul  :

cânta-vei Tuturora  – de Moarte – Viață și-Nviere :  lua-i-ar Vântul !

***

21-CÂNTĂREȚ-CAVALER

am străbătut Deșerturi – am perindat Popoare

am văzut – des – Amurgul – dar l-am trezit pe Soare !

nu-s Cântăreț de Taberi – ci-s Simplu Cavaler

ținând – în Mână – Lira !  – …de Struni !  –  …și  de Mâner !

***

22-FOST MENESTREL

am fost odată Menestrel – cu Strai de Catifea și Liră

dar Vifore – din Polul Nord – mă șterseră și betegiră…

…deci –  nu mai cânt pe la Ospețe :  am invadat Margini de Șanț !

s-a schimbat Moda – pe la Zei : toți – vor Truverul s-aibă Glanț !

***

23-BARD COMPLEZENT

eu plimb Zeițele cu Lotca –  și le cânt dulce – din Chelie

ele mi-au pus o Pălărie –  și-ascultă – duse – Melodie…

n-aș vrea să abuzez de Lanțuri – dar azi se cântă ce se cere

chit că-n Walhalla Veșniciei – Zei nu-mi vor tipări vreo Vrere…

***

24-BARDUL NAVEI

Nori Noduroși  – de Vijelie – fac să-mi vibreze Lira-mi Ruptă

dar cu cât Vânturi  –  Dezbinate –  îmi saltă Cântul Vechi și Nava

cu-atâta Betegita-mi Liră se întremează și se luptă

iar Cerurile de Walhallă își lepăd – Luminos – Otrava !

***

25-SFAT DE AED

privesc din Leagănul de Munte :  Lumea  :  ce Frumusețe Rară  !

că Însuși Dumnezeu se miră : ce exaltări – de-Artist – Îl apucară ?

dar nu cumva să pleci din Piscul – în care Magul se răsfață :

căci Plâns și Geamăt – Noroire – sunt – astăzi – Lumii –  -aievea-i Față…

***

26-CONDIȚIA DE TRUVER

curg Ceruri – Popoare – curg  Păsări – curg Ape 

Truverul le cântă pe Toate – nimic să nu-i scape !

…o Stea – cu Ochi de Săgeată – în Noapte

străpunsu-i-a Inima : ”…doar Vanitate : TOATE au Morțile coapte…”

***

27-CE FLĂMÂNDĂ E LĂUTA

ce Flămândă e Lăuta – ce-ar mai bârfi ea-ntre Stele !

Mâna mea o stăpânește – să nu iște Drumuri  Rele…

dar când vreau – și eu – Hodină – de la Truda Privegherii

Iadul – drept Rai – se fălește : mă trezesc pe Rugul Serii !

***

28-CONDIȚIA POEZIEI

Poezie – Poezie ! – Drum cu Praf din Lună – Stele !

unde-i Cânt și Armonie – acolo-s Sfintele Schele !

nu zidim Fecioara Lumii :  noi slăvim Viața și Munții :

de aceea nu ne-ascultă Tinerii – ci doar Cărunții…

***

29-LA HANUL NEMURIRII

a tras la Hanul Nemuririi – un Terfelog cu Ochelari :

scria Tovarășii de Vinuri – ca Dregători din cei mai mari…

îl luai de guler : ”ce-i tot scrii?” – ”nu eu îi scriu – ci ei se-arată : 

niciunul cu-altul nu-i potrivă –  la ce tu Cânți : ei doar se-mbată !

***

30-ÎNȚELEPCIUNEA-I RESEMNARE

în fața Hoardelor-Năcazuri – Înțelepciunea-i Resemnare :

lași Spada Întrebării – -n Tidă – ca pe-o Unealtă Oarecare…

toți Firoscoșii sunt și Lași : în loc să piară-n Bătălie

se culcă – Împăcați și Grași – în Slovele de Bălărie…

***

31-IGNORANȚĂ SINUCIGAȘĂ

voi  treceți – Azi – pe lângă Raiuri – pe lângă Pomul Fermecat

de parc-ar fi Cerșetor-Spinul – deci – numai bun de aruncat…

Acorduri de Lăută Sfântă v-ar lumina Suflet-Liman :

voi treceți – Surzi și Orbi – prin Lume – ca un…”Demisionar Cioban” !

***

32-PUTEREA DEMIURGICĂ

c-un Stih Slăvit  – ridic la Ceruri  – Măiastra Zeilor Cetate :

Pisc de-Armonie – Lira-mi Vie – hrănită-n Hori de Crini – abate

perindă – Munții și Eonii – cum vrea – cum scrie Crist – la Carte :

iar Lumile se las’ vrăjite – de Verbul Lirei Fermecate !

***

33-SINUCIDERE ÎN MASĂ

Azi – ați ucis – cu Pietre – un Biet Truver – i-ați spart și Lira :

Piatră pe Piatră n-o rămâne – din Locul făr’ de Armonie !

cei  ce-au izbit Obraz de Crist  – nici în Poveste n-or să fie !

…și-or crede – toți – că-i Fericire : confundând Iadul cu…PORFIRA !

***

34-PUNCTE DE NE-VEDERE

Poetul Lumii nu-i Confèsor – ci e Profet și Taumaturg :

de spusa lui – Deștepți și Gloate – ca de o Plagă : urlă – fug !

…sau (…și-asta-i – Azi – Realitatea…)  : Orbi – nu-l cinstesc nici c-o Privire

de parc-ar fi – -n Istoria Lumii – mult mai puțin ca o-Amintire…

***

35-CORBUL

nu cântam de Iubire – -nspre Lac : murmuram Soarta Lumii…

m-ascultau – toți  –  pe gânduri : și Brazii – și Teii – Alunii…

…pe-un Ram  – de deasupră-mi – un Corb Milenar s-a oprit :

ce-i de Haram – de Haram să se ducă…” – …așa mi-a grăit…

***

36-RUBAIYATUL-DOINA TRUVERULUI

cântă – dar cântă doar în Murmur – s-auzi doar tu și Munții Sfinți :

e-o Vreme-a Burții Nesimțite – e Vremea Banilor cu Zimți…

cântă – Truvere – Boala Lumii – chiar dacă-ți zic – toți – Derbedeu :

pe tin’ doar Unul te ascultă  –  dar Unu-Acela-i Dumnezeu !

***

37-PRIVIGHETOAREA ȘI LIGHIOANELE

a foat odat’ PRIVIGHETOAREA – cu Cântecul Regal…

…s-au strâns  – în Sfat – Fiarele Lumii : ”dom’le – e Ilegal !

Scârțâitorul și cu Zâna – treb’e priviți…EGAL !

…c-un Fier încins arsu-i-au Ochii… : NU OCHII CÂNTĂ-ASTRAL !

***

38-TRUVERUL  ȘI  LIRA

un Clopot bate : – -i pentru mine ? – e pentru Lira mea ?

veți spune : ”ce contezi tu ?! –nu faci doi bani ! –   doar Lira-i fără Moarte !

…o fi ea fără Moarte   –  dar Harul meu apas’ pe Strunele-i de Nea !

nu alungați Truverul : Liniștea v-a-apăsa… –  …cum Plăgile  din CARTE

***

39-VILLON PE MOARTE

cum Meșterul-Villon – așa-mi căutai – cândva – eu – Ucenicii …

Acum – după o Viață :  la Coșul de Gunoi – aflu Căruți de Vicii…

…Amiaza a trecut – și Seara e pe ducă :  un Vagabond cu Har

‘și-așteaptă – -n Șanțuri – resemnat – Funebrul Cal de Var…

***

40-MINUNEA MUZICII

ce ai cântat în Viață – nu se pune : să văd  – lui Charon  – ce-i improvizezi…?!

o Viață te-ai crezut Truver :  și – încă – te mai crezi ?

…Posomorât Luntrașul se uită – strâmb – la Strune…

deodată – el tresare : MUZICA – ce Minune !

***

41-PUTERI DE TRUVER

plutești – de mult – pe Ăst Tărâm de Vraiști :

nu am văzut Aici – decât Cruzimi de Miriști…

Truvere – poți schimba – să fie-Aici : Frământ de Pescăruși… – …chiar Marea și Uimirea ?!

…Strunele se albiră : MĂREȚE APE-OPRIRĂ PUSTIIREA !

***

42-INDIFERENȚA CETĂȚII

am cântat Durerea Toată – de ieși o Epopee…

cine-și face timp să treacă – printre Strunele-Muzee ?

…toată Viața i se duse – Bietului Truver – cu-o Carte :

Noi Vedenii de Urzeală – Rai Armonic… : cui îi pasă – în Cetate ?!

***

43-POET – ÎN TOI TURBAT DE LUME – ȘI-A ÎNĂLȚAT DEMULT – TRIBUNA !

Poetul înecat în Vise...” –… e-o Vorbă – făr-Acoperire :

Poet – se-neacă de Furie : Moșia-și vede în pieire

când Mașiniști trimit pe Dracul – să sfarme Soarele și Luna !

Poet – în Toi Turbat de Lume – și-a înălțat – demult – Tribuna !

*** 

44-NU MAI MERG DIN POARTĂ-N POARTĂ

nu mai merg din Poartă-n Poartă – să-i zic Omului de Soartă :

nu și-o știe – nu i-i bai : Inima – demult – ‘i-e moartă…

…bat la Poarta Raiului : Petru e doar o Conservă :

”’geaba vii – Om Descălțat : Soarta – la noi – e-o..Rezervă !

***

45-FRÂNGE – DOAMNE – OSIA CARELOR – CE-ADUC  VIITOARELE VERI !

m-am ciondănit cu Lumea Asta – văzui Lumi Dincòlo : pe toate le-am scris și cântat !

cândva – Truveri de-ar alege Prințul Cântării – eu aș fi Împărat !

…dar cine-ascultă – Azi – de Împărați – de orice ”Alții”… – …și-or asculta de Truveri ?!

e-un Timp al Nebuniei : frânge – Doamne – Osia Carelor – ce-aduc Viitoarele Veri !

***

46- NOI – TRUVERII – AVEM O CETATE ASCUNSĂ

noi – Truverii – avem o Cetate Ascunsă – sub Pământ și dincolo de Ceruri :

suntem Vechi Profeți : veni-vor Vremi tot mai Grele – de Plumb : doar NOI scăpa-vom de Geruri !

voi nu ne-ascultați – dar în Cosmos – doar Răstignitul nost’ Cânt

va pluti : Ultima Fărâmă de-Amintire – din Dezbinat – Schizofrenic Pământ…!

***

47-TRUVERII DECID VIITORUL

n-o să ne-ostenim să facem – Pământul Ăsta – la loc :

prea a fost Nesimțit – Ticălos – și fără Noroc…

…noi – Truverii – -am decis și – cu Sângele nostru – -am semnat :

Noua Planetă va fi a Binevoitorilor – Armoniei – și-a Scrisului – Cristic – CÂNTAT !

***

48-DEMULT – ÎN VREMURI DE DALBĂ POVESTE

demult – în Vremuri de Dalbă Poveste – Truverii plecat-au spre-un Munte :

în Pisc de-Ametist – Magul Uimirii făcu Semnul Cel Sfânt – să-l asculte :

să țineți – cât Puterile voastre vă țin – Lipsa de-Armonie – la Poartă!

iar Femeia – Izvor Suprem-Discordanței – vă fie ca Moartă !

***

49-CAUT O INIMĂ – ÎN SALT  – VIE ȘI SENINĂ : DAU DE ROCĂ DE BAZALT

hoinăresc prin Munți și Văi – căutând Lumină : am văzut doar Cucuvăi …un Spin și o Spină…

niciun Om – nicio Ogradă – nicio Poartă – -ori Cânt  – Livadă…:  Biet Greier suspină…

…un Pustiu de-Asfalt și Iad  – Praf – și – iar – Cenușă – un’ domnește Dracul ‘Nalt… 

caut o Inimă – în Salt  – Vie și Senină : dau de Rocă de Bazalt…

***

50-RUBAIYATUL PERFECȚIUNII

albesc – de Har – Copacii-n Munţi

Arhangheli fac – din Spade – Punţi :

din Vizuini – spre Empireu

e Alfabet de DUMNEZEU !

***

5-DESPRE  SENINĂTATEA FINALĂ

MOTTO :

leapădă Struna mea – Rouă :

fac cu Hristos – pe din două !

leapădă Struna mea – Mir :

îl pun pe Cer – nu-n Chimir !

1-IZVOR FĂRĂ DE UNDĂ

un Trandafir-Incendiu  – cu Duh Dumnezeiesc

îmi luminează Calea spre Pomi cari nu mai cresc :

aici e Paradisul – Hodina după Trudă 

aici sunt Pași de Rouă  –  Izvor fără de Undă…!

*** 

2-CONLOCUTORI ADECVAȚI

Oamenii nu vorbesc cu mine  –  eu vorbesc cu Pădurea

cu Păsările – cu Copaci – cu Stele și cu Munții…

mi-a răsărit – de-o vreme – Lumină-n jurul Frunții :

CU CINE TREBUIE VORBII :  DECI – NU…AIUREA !

***

3-SĂ ZBOR ÎN VOIA MEA

în mine însumi  – câte mii de Lumi mă-ntreabă :

de ce nu vin la ele –  cu drag și mai degrabă 

ci mustesc în Bordeiul acestei Lumi-Hazna ?

…tre’ să m-agăț de-un Fulger – să zbor în VOIA MEA !

***

4-PROPUNERI

tu vei  trăi ca Rege – domnind peste popoare !

…dar asta nu ți-o-aduce – -n Inimă – vreun Soare…!

…rămâi ce ești  –  îți zic eu  – adică-un Cerșetor :

să poți A RÂDE COSMIC – de  GOLUL TUTUROR !

***

5-REÎNCEPEREA SENINĂTĂȚII

în Grădina de Extaze – unde Toamna nu e Doamnă

Crist e Sculptor – dând  jos Lutul – din Tablou și de pe Ramă…

izbucnesc mii de Incendii : Duhurile  – Curățate

de-Amintiri – Tristeți și Boale   :   reîncep SENINĂTATE !

***

6-MEȘTERULUI  DE CUVÂNT

o – fii Senin – cum Trandafirul Cel Pudrat cu Rouă

căci – prin Cuvântul Sacru – durat-ai Lume Nouă !

te bucură – Maestre – de Duhul Biruinței :

veni-vor – după tine – Popoare Vii – cu Sfintele Putințe !

***

7-NEVOIA DE PELERINAJ

la Izvoarul Inorogilor s-ajungi

să-ntâlnești Sfinți Voievozi – cu Umbre Lungi :

doar de-Acolo-auzi Poruncile Bătrâne

prin care Lumile se cumințesc – Senine !

***

8-VRABIA

cu-o Vrabie pe Umăr – străbat Ograda toată 

iar Dumnezeu se-nchină la Noua Lui Minune !

nu știe de-unde-I vine Puterea Bucălată

da-i bucuros că Vrabia aduse – iarăși – STRUNE !

***

9-IEȘIREA DIN INFERNUL SONOR

din Bâlciuri  –  Troace – Urlet de-Iarmaroace

m-am tras sub Sfânt Stejar – în Pisc de Munte-Pace :

deja aud – prin Frunze-Degete pe Naiuri  – MII DE RIME

LUCRÂND LA MIEREA LUMII :  SOLAR-IMPERIALE  ROIURI  DE  ALBINE !

***

10-DIN NOU – ADAM

m-am împăcat cu tot ce-i dezbinat

și – astfel – mi s-au întors Puterile Străbune :

din Hâde Crăpături – acum umplute – prin Darnică Închinăciune

redevenii ADAMCU-INTRARE LA SFÂNTUL ÎMPĂRAT !

***

11-NĂDEJDI…

am adormit cu Capul pe o Stea  – …gata Necazul :

căci – chiar sub acea Stea – -ntr-o Iesle – s-a fost născut Hristos…

mai bine eram zbuciumat – ori răzvrătit   –  și eram Treazul :

geme Pământul de Nădejdi ! –  … o – Criste –  de-un’ le-ai scos ?

***

12-TRĂIEȘTE !

o Salcie s-oglindea în Apă – vrând să se-arunce după Sine :

era atât de Pură – -n Unde – și-așa Vulgară – pe Coline !

…dar când o doborî Toporul – cu Izbiture  Grosolane

Undele Apei-i izgoniră pân’ și Surcelele…  – …Sărmane…

***

13-DISCERNĂMÂNT I

vin două Lebede – plutinde  – zburând ademeniri pe Unde :

Beznă-ngroșată e-n Pădure – doar Lac de Lebezi nu s-ascunde…

eu – de pe Mal – însoțesc Zâne – tânjesc la Zborul din Lumine…

știu : de m-aș arunca în Ape – Hoit s-ar vădi în Toamne Line…

***

14-DISCERNĂMÂNT II

problema e : cât ții la Trup și cât la Zboruri Caste

cât te încrezi în Hoitu-ți Lacom – și cât în Stelele Sihastre…

să încălcăm Hotar și Lege  – când Muntele din noi PLUTEȘTE :

DACĂ NU LUMINEZI AICE – ȘI-ACOLO TOTU-ȚI VESTEJEȘTE !

***

15-ASCETUL

tot șovăind eu – prin Pustie – am întâlnit Bătrân Ascet – și m-a-ntrebat :

”-de ce-ai venit – acum – la mine : Prețul la Hoit – pe Lumea Asta – s-a schimbat ?”

”-nu – Înțeleptule – ci Duhul – înverșunat  spre Stele –  Hoitu-mi l-a-alungat…!

”-din Clipa asta – Hrană ți-e Lumina : nu vei mai jindui la-Asasinat !

***

16-LUMINĂ-N VECI NĂSCĂTOARE

să clădiți doar peste Sunet –  un Palat de Simfonie :

cel ce trece – Trist – pe Cale  – mai bun ca Îngerul fie !

da – e Dumnezeu-Cuvântul – în Lucrări de Sărbătoare :

nu există Raiuri – Iaduri  :  Lumină-n Veci Născătoare !

***

17-CÂNTUL-ÎMPĂRAT

un Trubadur – și Ochii cei de Buhnă : ce Înfruntare  – în Miez Adânc de Noapte !

Lăuta se așează – singură – -ntre Mâini : din Buhnă au rămas doar Bârfe – Șoapte…

nu-Nțelepciunea – pârjolind Altare – este Regină – peste Punți sonore

ci CÂNTUL – mutând Munți și Constelații – e Împărat – la Mijlocul de Hore !

***

18-SENIN

Senin – Templul Visării mele – se răsfață :

Oglinda de Izvor mi-arată Altă Față…

nu  sunt Serafi ? – Seraf mă simt – în Sufletul meu-Casă :

nu-mi pasă de-altă Lume   –  cum ei de min’ nu-i pasă !

***

19-TRUVER-TAUMATURG

veniți – Câmpii și Munți – în Poala mea

adăpostiți-vă de Vremea Rea !

vă voi cânta Cântec de Leagăn – vă voi Descânta

și de Plânsori – o Lume-Ntreagă – sâc ! – oi vindeca !

***

20-MI-E INIMA SENINĂ

nu-s apăsat de Anii mulți –  mi-e Inima Senină…

Poarta – la Rai deschisă-i – iar : GRĂDINA NU-I STRĂINĂ !

Hristos îmi face semn să vin : da –  Cina Aburește !

…între Lumini și Omenii  – cât Har se vorovește !

***

21-CINĂ FĂRĂ APOSTOLI

Crist a cules o Stea din Cer – o pune Lumânare

pe Masa Cinei făr’ de-Apostoli : cu cin’ se nimerește !

pe toți – în Leagăn ne întoarce – Sublima Lui Iertare :

cu fiecare  – Crist vorbește : Blând –Sfânt – și Omenește !

***

22-CREDINȚĂ

singur Prieten – Crist îmi este – și doar pe El Îl chem

când Gându-mi Patimi răscolește :  de Ceață – eu mă tem…

Crist m-a adus în Patrii Sfinte – și-Acolo voi rămâne :

Dușmani – pe Cruce m-or răpune – dar eu tot cred în Mâ(i)ne !

***

23-LEBĂDA-CRIST

o Lebădă – cu Gât de Șarpe – se hodinește între Stuhuri :

Semn că e Crist : Raze pogoară – pe Albe Valuri de Văzduhuri…

…Sfânt-Lebădă – ia-mă sub Aripi – și Inima mi-o încălzește

căci Drumul peste Ape-i Aspru – și-n Larguri – Duh se rătăcește..

***

24-FIARA NU ȘTIE CALEA MEA

nu mă azvârl în Toiul Lumii – în Valuri fără de Cădere :

stau la Lumina Cărții mele :  păstrez  – în mine – Sfânt și Vrere !

nu intru-n Horă cu Nebunii : spre Crist privesc – Singură Stea :

de-Acolo vin – Acol’ m-oi duce…: Fiara nu știe Calea mea !

***

25-NU LUT – NU BANI  – NU INIMI-MARFĂ !

sunt Fiul de Privighetoare – trimis – în Lumi – să vindec Cântul :

asta s-o știe numai Cerul – nicicum – răznit – Gând ori Pământul !

Lumea de Ieri – Azi a turbat : știe de Bici – iar nu de Harfă !

Tămăduirea – -n Duh de Păsări : nu Lut – nu Bani  – nu Inimi-Marfă !

***

26-INIMI-BUTONIERE

Cețuri și Brume-atârnă de Copaci : Gânduri Sinucigașe…

dar eu – în Cartea mea – am scris de Sfintele Sălașe !

nu mai căutați Lumina-n Lume – pierdută-i Ea de Fire :

Raze aflați în Inimi-Butoniere : descind pân’ la Zidire !

***

27-FRUMUSEȚEA DURERII

e Muncitorul Zilier – suind – pe Cer – un Soare…

Răni de Hristos – nu Cicatrici ! – răspund în Răni de Floare…

Totu-i Durere-n Univers – dar tocma’-așa-i Lumina :

nu s-ar trezi Roua pe Munți – de n-ar durea Pricina !

***

28-ÎNCRUCIȘĂRI INVIZIBILE

tot clădiți Garduri – mai înalte – Păsări să nu mai zboare…

habar n-aveți : Toate-Aripate’ aduc –  în Lume –  Soare !

un Soare ce voi nu-l vedeți : e Duh – Cristul Minunii

neîngrădit împărățind – iertând – întâi – Nebunii !

***

29-MINUNEA 

au sosit – pe Drum de Rouă – Care – la Castel :

ele-aduc – în Munți-Butoaie – Mir de Busuioc…

Truveri – beți – îngân’ Minunea Ritmului Rebel :

Busuiocul Însuși cântă : Truverii n-au loc

***

30-CATRENUL-RUBAIYATUL DACO-VALAH ETERN

ars de Stele  –  scris de Fluturi

mă desprind din Luturi

şi spre Tine vin  –  Iisuse

de Gând să mă scuturi !

***

VI-EPILOG

1-ÎN PIEPT ȚIN EU STEAUA MEA !

amărâtă Soartă  – amărât Popor :

mi-ați smuls de la Gură – Cel Dintâi Izvor !

despicatu-mi-ați și Pieptul – cu o Sabie Grea – Rea :

ați orbit – cu toți – Nemernici : în Piept țin eu STEAUA MEA !

***

2-DE CE NE UCIDEM PATRIA-MAMĂ

cine n-are Patrie – n-are nici Mamă !

la Marea Judecată – va da Seamă :

ce-ai făcut cu Ele – unde le-ngropași ?

e mai comod – Slăvite – făr’ de Patrie-Mamă…  – …și-am mai făcut vreo treișpe Pași…”

***

3-POET ÎN PISC

așa-i ! – Năcazul stă la Poduri – și nu scăpăm de Umbra lui :

când – însă – ești în Pisc – Poete  – în Urmă-ți : Oastea Bradului

Cetăți ‘nălțate de Strămoși – în Dricul Cerului – Nepoate

le spun nemernicilor noștri : ”pe-aicea – CHIAR CĂ NU SE POATE !

***

4-CONDIȚIA TRUVERULUI

în zbor de Bufnițe-nțelepte – au venit Iele – fiice-a’ Lunii

și-au pus Truverului – pe Frunte –  ÎNSEMNELE REGAL-CUNUNII

e Fiu Lui Crist :  deci – în genunchi – Mulțimi și Turme Dobitoace !

…el vă suportă – el vă cântă… – …și azvârliți în el cu Troace ?!

***

5-ÎN VIS – PAR – TOATE – CĂ-S ETERNE

în vis – par – toate – că-s Eterne :

cu cât se-ntâmplă – nu se va-ntâpla…

NONtemporan cu Sfinte Sempiterne

Refugiul tău – de Lume – e doar Delir de Stea…

***

6-SFÂRȘITUL LUMII ?!

tot spun – unii și alții – -n Gloate – că va veni ”Sfârșitul Lumii”… :

Sfârșit…LA CE ?! – când nu-ncepurăți NIMIC – din Epopeea Strunii ?!

…nu-nu – ce-atâta grabă să dispàreți ? – când nici n-ați început Lucrarea :

ia puneți Osul – ”domni Manole” : durați – spre Crist – măcar…Cărarea !

***

                                                                                         Adrian Botez

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.