Dumnezeu zice: “De aceea îl voi izbăvi…”

Cred cu tărie în promisiunile Psalmului 91, dar și în cerințele lui: “„Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.” (Psalm 91:14)

Vor fi ocrotiți și scăpați de urgie cei care iubesc pe Domnul. Știm că dragostea nu stă doar în vorbe, ci în fapte și adevăr. Să punem capăt certurilor, urii și să ne împăcăm cu cei de lângă noi.

Vor fi ocrotiți cei care cunosc numele Lui. Știm deja că oricine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fărădelege. (2 Timotei 2:19

Recitarea psalmului 91, invocarea acestuia, nu e de natură să ne scape dacă nu împlinim ceea ce spune Psalmul 91.

,,De aceea îl voi izbăvi…‘ nu înseamnă creștin cu numele, nu înseamnă să dai like la cei ce postează Psalmul 91, nu înseamnă să spui doar ,,amin” când e citit, ci înseamnă ca iubirea ta față de Dumnezeu să fie concretizată în păzirea poruncilor Lui.

De aceea cred că adevărata încurajare este să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu, să îl iubim cu fapta și adevărul și să ne depărtăm de fărădelge. Astfel vom avea parte de protecția și izbăvirea Sa.

E o zi tare bună pentru a ne pocăi și întoarce cu fața spre Dumnezeu.

Cea mai bună rugăciune pentru protecție și izbăvire de coronavirus este ca noi, poporul lui Dumneze să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm Fața Lui și să ne abatem de la căile noastre rele.

Doamne ajută!

Florin Ianovici

__________

Psalm 91

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,

2. zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

3. Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.

4. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!

5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,

6. nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.

7. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

8. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9. Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,

10. de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

12. şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13. Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –

14. “Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

16. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

3 thoughts on “Dumnezeu zice: “De aceea îl voi izbăvi…”

  1. Pingback: Dumnezeu zice: “De aceea îl voi izbăvi…” – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.