Rolul orei de religie în asumarea propriei identități

Rolul orei de religie în asumarea propriei identități

de  Raluca Oanță

Educația religioasă trebuie să ofere elevilor tot sprijinul încă de la cea mai fragedă vârstă, pentru a conserva învățătura ortodoxă despre om și familie și a nu-i lăsa vulnerabili în fața noilor ideologii privind genul, scrie profesor Mihaela Ghițiu într-un editorial semnat pentru Ziarul Lumina.

„Problema este că noile ideologii privind genul mizează pe starea de nemulțumire și de revoltă, pe înțelegerea greșită a libertății. Ele induc elevilor ideea că au dreptul de a avea un alt gen psihologic, diferit de sexul din care fac parte, că alții sunt de vină pentru că nu sunt fericiți și apreciați. Această idee, dublată de un sentiment de mândrie, grefată pe suferință, dar și pe căutarea propriei valori, chiar dacă aceasta se reduce la afișarea originalității cu orice preț, duce la situarea elevului în poziția de victimă. În final, se ajunge ca din starea inițială de nemulțumire, revoltă și mândrie, copilul să-și ceară libertatea de a fi altfel decât conform firii”, subliniază Mihaela Ghițiu.

Astfel, sigura cale de a lupta împotriva acestei căderi este acceptarea și valorizarea de sine, în lumina antropologiei creștine. Totodată, notează autoarea, prin acest demers educativ, “elevilor li se poate dezvolta gândirea critică în sens creștin, discernământul, astfel încât în clasele mari aceștia să poată evalua corect ideologiile care li se propun în raport cu învățătura ortodoxă, mai ales cu privire la Sfânta Taină a Cununiei”.

„La ora de religie trebuie cultivată statornic mulțumirea și recunoștința față de ceea ce Dumnezeu a dat fiecăruia. Este o datorie a profesorului de religie, care astfel se face părtaș la edificarea unei vieți liniștite a elevilor săi, conform naturii rânduite de Dumnezeu. Ei vor fi învățați să gândească pe termen lung, să-și dezvolte virtutea dragostei, dar și a prevederii în ceea ce privește familia și neamul, ce pot fi astfel păstrate în matca lor ortodoxă specifică acestor meleaguri”, concluzionează autoarea editorialului.

Potrivit sursei citate, Sfântul Nicolae Velimirovici arată că „pe porțile oricărei țări creștine ar fi trebuit scrise cu litere mari cuvintele Apostolului Pavel: «Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire»”(Galateni 5, 13)

Sursa: Activevews.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.