Rugăciunea pentru toată familia

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.
Filipeni 4:6,7

SĂMÂNȚA BUNĂ

Rugăciunea pentru toată familia

O mamă care a fost crescută după principii creștine l-a învățat pe copilul ei o rugăciune de seară: „Doamne Isuse, binecuvântează pe mama, pe tata, iar pe mine ajută-mă să devin un copil ascultător”.

Într-o seară, după ce se rugase, a întrebat-o pe mama lui: „Te rogi și tu?” — „Da, câteodată!” — „Și tata?” — „Nu știu! Nu cred că face acest lucru.” — „Dar, mamă”, a spus micuțul, „un copil ca mine nu poate să se roage pentru toată familia, trebuie să mă ajutați și voi!”.

Aceste cuvinte simple ale copilului au pătruns în inima mamei. De atunci a început și ea să se roage, iar mai târziu soțul a preluat îndatorirea de a se ruga pentru familie și cu familia.

Rugăciunea este ca și respirația sufletului, un contact neîntrerupt cu Dumnezeul Atotputernic. Conținutul rugăciunii este tot așa de diferit ca și necesitățile noastre. Uneori, rugăciunea poate fi laudă, mulțumire, cerere; alteori, un strigăt după ajutor. Putem să ne rugăm când suntem singuri, putem să ne rugăm în cercul familiei și, de asemenea, putem să ne rugăm împreună cu alți creștini!

Lui Dumnezeu Îi place când ne rugăm Lui. Prin credință arătăm că ne încredințăm Lui și că așteptăm de la El răspunsul. El ascultă rugăciunile noastre și le va împlini în felul Său și la timpul Său, așa încât să fie spre binele nostru.

Popoare, încredeți-vă în El în orice timp; vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru” (Psalmul 62.8).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.