Dana Gîrbovan îi dă o lecţie juridică Laurei Codruţa Kovesi despre „abuzul în serviciu”

Inteligenţa vs. plagiat

foto-sjwtc09fihDe mai bine de o săptămînă, pe marginea protestului din faţa Palatului Victoria, atît de lăudat de preşedintele Klaus Iohannis, mulţi (între care şi noi) au venit cu explicaţii despre Ordonanţa 13 şi „abuzul în serviciu”. Iată că acum, una dintre cele mai cunoscute judecătoare din România, acărei inteligenţă am apreciat-o deseori în Cotidianul, explică într-un limbaj clar ce este cu Decizia CCR, cu art. 297 din CP şi, implicit, cu acţiunea diabolică a Codruţei Kovesi, aceea prin care a deschis dosar penal Guvernului Grindeanu pe o speţă de mai mare rîsul!

Pe pagina sa de Facebook, judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) a postat următorul text (sublinierile aparţin redacţiei):

Despre necesitatea punerii în acord a abuzului în serviciu cu decizia CCR nr. 405/15 iunie 2016

Un stat de drept presupune, prin definiţie, respectul faţă de lege. Iar legea fundamentală, Constituţia adică, spune că deciziile CCR sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că legile neconstituţionale – chiar parţial – trebuie puse în acord cu Constituţia, exact prin prisma considerentelor reţinute de Curtea Constituţională.Prin Decizia 405 /15 iunie 2016, CCR a motivat cum trebuie definită infracţiunea de abuz în serviciu pentru a fi în acord cu Constituţia.

În decizia CCR se identifică trei puncte distincte ce trebuie avute în vedere de legiuitor în redefinirea acestei infracţiuni:

– încălcarea unei dispoziţii exprese din lege,

– necesitatea stabilirii unei vătămări grave produse prin infracţiune şi

– definirea noţiunii de act, atunci cînd vorbim de act al puterii judecătoreşti sau legislative.

1. Încalcarea legii

Primul dintre ele este şi cel mai evident: “Curtea constată că sintagma ‘îndeplineşte în mod defectuos’ din cuprinsul dispoziţiilor 25 art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează ‘prin încălcarea legii’”. “Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale Guvernului.”

Trebuie prevederea legală sa fie expresa?

Raspunde tot Curtea: “Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (…) neputând fi dedus, eventual, din raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice” – par.61 din decizie.

Cu alte cuvinte, încălcarea legii trebuie să fie flagrantă – legea îţi interzice sau, deopotrivă, îţi impune să faci ceva; nefiind permis ca înţelesul unei norme să poată fi clarificat prin decizia judecătorului, “deoarece, într-un asemenea caz, judecătorul ar deveni legiuitor”.

2. Nevoia stabilirii intensităţii vătămării produse prin infracţiune pentru a se justifica aplicarea unei sancţiuni penale.

Paragraful 69: “Curtea reţine că din perspectiva principiului „ultima ratio” în materie penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancţiunea penală“.

Paragraful 71: “Comisia de la Veneţia consideră că prevederile penale naţionale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de putere” şi expresii similare trebuie interpretate în sens restrâns şi aplicate la un nivel înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracţiuni grave împotriva proceselor democratice naţionale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparţialităţii administraţiei publice ş.a.m.d.”.

Paragraful 76. Plecând de la cele expuse anterior, “Curtea constată că, în prezent, orice acţiune sau inacţiune a persoanei care se circumscrie calităţilor cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârşite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voinţa legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea constată că legiuitorul a identificat şi reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecinţelor unor fapte care, deşi, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale”.

Altfel spus Curtea Constituţională, după o analiză amplă a noţiunii de “ultima ratio”, a reţinut că există pîrghii extrapenale pentru recuperarea unor eventuale prejudicii cauzate de funcţionarii publici şi a impus legiutorului stabilirea unei limite, a unui prag peste care dispoziţiile penale să devină aplicabile.

Or, pentru ca legea sa fie clară, predictibilă şi previzibilă, un astfel de prag nu poate fi decat valoric, revenind legislativului obligaţia de a-l stabili.

CCR subliniează că “responsabilitatea de a reglementa (…), în acord cu principiul anterior menţionat, prevederile privind „abuzul în serviciu”, ţine (…) de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern)”.

de Ion Spânu

Continue reading Cotidianul.ro

_______________________

Citiți și:

Florin Iordache şi Oana Schmidt Hăineală, responsabili de scoaterea oamenilor în stradă

Chiriaşul lui Iohannis din casa de la Sibiu protestează împotriva Guvernului României

MANIPULAREA PE ÎNȚELESUL TUTUROR. Sau Abuzul în Serviciu pe înțelesul oricui. De la ce pagubă în sus meritați să fiți băgat la zdup. Aflați sub ce pretext a scos Rețeaua Progresistă o jumătate de milion de oameni pe străzi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.