ADRIAN BOTEZ: CANDELA LUMII

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

CANDELA LUMII

Ardealul mereu sângerează cumplit
şi ne-nsângerează pe câţi n-am murit:
de flăcări izvor – cum coasta Lui Hristos
Ardeal – Suprema Rană – „pe ceruri în gios”…

…a fost odată – şi va fi în veacuri
Cetate-n Duh şi-n tăinuiri de leacuri:
lui Sarmis fii – văpăiem Stea Fiinţei
tot din Ardeal – născători Vetrei Ginţei!

…prin munţi şi ape vom răzbi-n lumină
să ştim ce-ncepe şi când se termìnă
să ştim cine sùntem şi-ncotrò pribegìm

candelă lumii mereu noi să fim…
…făclìi ce-n Ardeal ca valahi noi jertfim
vor fi călăuze-omenirii-n sublim!
***

RUGUL LUI BUTEANU

din ştreangul sălciei plecate peste Criş
zbucni un rug cumplit de flăcări peste veac:
de-aici Muntele-Ardealului suì pieptiş
prorocul libertăţii Neamului Valac!

la Iosăşel – Pasărea Phönix reînvie
spre disperarea asasinilor de glie:
prefect peste Zarand – Buteanu cel de Fier
a devenit prefect Ardealului din cer!

moşia noastră nu-i tâlharilor tocmeală
amarul viu iscă Lebăda Bicefală –
căci gemeni în lucrare-s eroii valahimii!

mai mult: Iancu-Buteanu-Horea ard Treimii!
…nu scapă dintr-al uitării tăvălug
decât cel ce-şi re-arde firea sus – pe rug!
***
Adrian Botez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.