DANCIU ȘTEFAN (1946-2016): Profesor de matematică, informatician-programator

PAȘAPORT NOMINAL PENTRU ETERNITATE!

«Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. […] pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.» (Evanghelia lui Ioan, 14:6;19)

Ana Brîncoveanu de Noailles (1876-1933) era o persoană activă a vieții literare de la Paris pe vremea lui Marcel Proust (1781-1922). Ana de N. cu Marcel ProustEa are o mărturie interesantă despre autorul grandioasei opere literare În căutarea timpului pierdut, notând în jurnalul ei  că scriitorul juca foarte bine rolul omului din planul secund, de om oarecum bolnăvicios și neajutorat, dar și de-o modestie subtilă. Însă, mărturisește Ana de Noailles, abia la dispariția prematură a marelui scriitor își dă seamă că, în fapt, Marcel era liderul grupului acolo unde se afla prezent.

Putem spune că viața omului are un sens major atunci când ea are o mireasmă plăcută în ceea ce privește relația sa cu Creatorul, cu familia, cu semenii și în mod deosebit cu apropiații săi.

În final, asta și face diferența între oameni, în ultimă instanță viața ta este sub lupă și perfect cunoscută de Dumnezeu creatorul și susținătorului tău. Să fie limpede, omul trăiește într-o structură de autoritate, umană, începând cu părinții și cu structurile din societatea în care trăiește, însă subordonat permanent lui Dumnezeu.

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
TÂRGU MUREȘ, 2009 –  Ștefan, în mijlocul fraților săi

În ziua de 29 Septembrie 1946, într-o familie (cu opt copii) de oameni simpli, modești și cinstiți, ca al patrulea fiu, se naște cel care va purta numele tatălui său, ȘTEFAN.  Este un băiat frumos, cu părul bălai și ochii albaștri, ager la minte și ascultător de părinți cum nu e altul între cei opt copii, șase băieți și două fete,  fetele fiind cele mai mici în familia Danciu din orașul Combinatului Chimic de pe Târnava Mică, Târnăveni. Ștefan are drag de carte, cu mare îndemânare la scris și la matematică, cu un scris frumos caligrafiat, ordonat în tot ceea ce făcea. De aceea nici nu i-a fost greu, toate i-au mers ca unse (vorba lui), fiind în fruntea colegilor săi. Urmând Liceul teoretic “Iacob Muresanu” din Blaj, astăzi numit Colegiul Național „Inocențiu Micu-Klein”  (diriginte profesorul de fizică Eugen Dulăcioiu), este propulsat prin participarea la olimpiadele de fizică și matematică faza pe țară, unde obține rezultate promițătoare. Iar pasul următor, Universitatea din București – facultatea de Matematică (secția Mașini electronice de calcul-Informatică) îi aduce o pregătire academică foarte bună, avându-l ca profesor titular la lucrarea de licență pe nimeni altul decât pe marele savant Grigore C. Moisil (1906-1973), îndrumare pe care o primea adesea acasă la domnul profesor deoarece savantul român avea un program foarte încărcat. În 1969 este repartizat la “Universitatea de Științe Economice” din  București (Piața Romană nr. 6), ca cercetător universitar.

Dar, după câțiva ani, alege să se implice în Centrele teritoriale de informatică din Transilvania (Tg Mureș și Sf. Gheorghe), activând aproape două decenii ca director la Centrul Teritorial de Calcul și Informatică din Sfântu Gheorghe, în perioada de la înființare până în 1990, timp în care situația economică a instituției s-a ridicat calitativ în permanență.

În continuare,  se simte chemat de darul său înnăscut, de pedagog și  profesor, astfel că   acceptă lucrul la catedră, predând elevilor matematica și informatica la Colegiul National “Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe, iar din anul 1998 își formează propria firmă privată [în care elaborează proiectele și le execută împreună cu soția sa Maril, cum obișnuia s-o alinte Ștefan], în care produsele finite sunt programe de informatică,  necesare activității unor instituții de stat și private din județele Covasna, Brașov, Mureș, făcând ani de zile  munca a 3…4 specialiști în domeniul informticii, până la sfârșitul anului 2015-începutul lui 2016, când, din motive de sănătate a fost nevoit să intre  treptat (de voie de nevoie)  într-un regim normal de pensionar, deși pensionarea cu acte în regulă o avusese la vârsta de 65 de ani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ștefan cu Marilena – MEDIAȘ,  2008

Familia și-a întemeiat-o căsătorindu-se cu Marilena, matematiciană și ea, o colegă de facultate, iar viața le-a fost binecuvântată cu o fiică, Claudia, care a excelat într-o pregătire foarte bună în mai multe direcții, însă a ales medicina și profesează ca medic de familie în Brașov. Bucuria lui Ștefan și a Marilenei, sunt cele două nepoate, Ioana și Ștefana, iar bunicii au ținut pasul cu îndrumarea acestora la matematică; de alfel, vârstnicii matematicieni, rezolvau în fiecare an subiecte de olimpiadă și de bacalaureat îndată ce aveau acces la acestea.

…Dar TIMPUL n-a mai avut răbdare cu Ștefan, începând cu anul 2016, când, încă din primele luni ale lui 2016 a fost obligat de starea precară a sănătății  să renunțe la activitatea de programator autorizat, care pentru el era profesionism și hóbby. L-a încercat o stare de depresie și de slăbire a forțelor care altădată îl țineau activ la masa de lucru. A început să-i slăbească balamalele de susținere și mișcare al angrenajului care l-a ascultat vreme de aproape 70 de ani, lucrând cu dăruire pentru familie și semenii săi, astfel că a fost nevoit să se oprească un …timp, pentru o revizie medicală de specialitate, la Brașov.

Înregistrările medicale de funcționare au arătat dereglări și pierderi în zona cenușie, tocmai acolo unde se afla organul cel mai suprasolicitat, de-atâta timp; căci bine a zis cineva: de regulă, dacă îți suprasoliciți capul, nu te aștepta să suferi pierderi într-altă parte  a trupului! Era în luna Mai, după ce avusese un demers de restaurare a sănătății într-o stațiune de recuperare, în aprilie-mai. Intră în iunie cu un diagnostic sever, primit de la Institutul de Oncologie Brașov, iar medicii de specialitate recomandă singura opțiune avută,  timp de 10 zile de radioterapie

Ștefan, om ordonat, rațional, logic, un matematician de elită, docil, s-a supus deciziei specialistului. Dar mai înainte și-a sunat frații și prietenii, a simțit că firul vieții se subțiază mereu, puterea-i tot scade, vocea altădată clară, caldă-primitoare, i se stinge de la zi, la zi. Ne-a anunțat că intră în programul celor 10 ședințe de radioterapie, n-a comentat mai deloc situația. Întrebat de Emil dacă suferă, a zis că nu, doar sufletește suferă… Ștefan  scruta … timpul … orizontul … peste 5…10 ani, și-l durea inima să nu le poată îndruma și îmbrățișa  pe Ioana și pe Ștefania în călătoria vieții lor, peste ani…!

 Am vorbit cu Ștefan periodic, și înainte, și la mijlocul zilelor de radioterapie, de patru ori. L-am sunat vineri sau sâmbătă (3-4 iunie). Mi l-a dat Marilena la telefon, să-l motivez, cumva, căci nu mai cobora din pat de ceva timp. Ascultător, a luat aparatul, l-a pus la ureche, dar n-avea puterea necesară efortului unei conversații. Mi-am spus monologul, de încurajare, așteptând un semnal, mi-am dat seama că nu mai are forță, retras în somnolență, a confirmat stins, un „bine” când am formulat fraza de încheiere “Știu că ești obosit, dărâmat de tratament. Te pup, te sun zilele următoare.” Îmi spusese de mai multe ori să-l sun pe fix, acasă, nu pe celular… Am mai încercat de câteva ori, miercuri și joi, dar nu a răspuns nimeni. Agravându-se boala care-i măcina sănătatea, și așa precară, a fost internat din nou la Brașov, iar în ultimele 2…3 zile nu a mai putut vorbi. În noaptea de 11/12 Iunie s-a folosit de  dreptul  său inalienabil la  Pașaport pentru … eternitate- trecând pe tărâmul celălalt al existenței, în lumea de dincolo, în neantul eternității…!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ștefan, Marilena, încadrând pe  Cătălina și Rodica Danciu

Modest și îndatoritor, la fel ca  Marcel Proust, nu ne agresase  cu dominanta personalității sale, de lider și de catalizator între noi. Atunci când Ștefan era prezent între noi, era precum Soarele, ocrotitor, care ne încălzea și ne lumina într-un fel aparte.

În viață, creștinește vorbind, cântăresc două aspecte majore, ambele puse în om de Creatorul Suveran. Mai întâi, conștiința, care acționează ca o busolă și ne dă permanent îndrumare de la Dumnezeu:

«Evanghelia lui Hristos […] este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”» (Romani 1:16-17)

„Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.” (Romani 2:13-15)

Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu, la crearea noastră ne și  înzestrează cu unul sau mai mulți talanți. Iar omul va răspunde de modul cum i-a întrebuințat, ce a făcut, dacă a adus un beneficiu Stăpânului de la care i-a primit. Asta vedem în Matei 25, în parabola cu talanții prezentată de Domnul Iisus:

«Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.” Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”» (Matei 25:20-21)

Municipiul Sfântu Gheorghe i-a acordat o mare distincție pentru ceea ce a făcut ȘTEFAN pentru comunitate  („Cetăţeni de onoare al comunităţii româneşti” – Sf. Gheorghe.)

Titlul de „cetăţean de onoare” a fost instituit de Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna şi Harghita în urmă cu un deceniu şi se acordă anual unor persoane aflate în jurul vârstei de 70 de ani, în semn de preţuire şi recunoaştere a activităţii depuse în slujba comunităţii … acordă acest titlu la data de 23 Aprilie 2012 … profesorilor Teodora Bălan, Emilia Filon şi Ştefan Danciu.

Dumnezeu fie onorat, de modul cum Ștefan s-a lăsat călăuzit de busola Creatorului său!

Noi, însă,  îi mulțumim Domnului Dumnezeu pentru  Ștefan!

Şi a zis lui Iisus: “Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” (Luca 23:42)

Celor din familia sa, lărgită, inimile ne sunt zdrobite, ceva s-a frânt în noi. Dar de acum încolo trebuie să învățăm să fim la înălțimea standardelor lui Ștefan (deși nu ne mai povățuiește punctual), de oameni integri, care nu au altă responsabilitate decât aceea de a fi … responsabili și integri!

… Pe lângă draga sa fiică, Claudia, și scumpele sale nepoate (Ioana și Ștefania), lipsa lui Ștefan o va resimți foarte mult și în permanență scumpa sa soție, Maril, obișnuită să-l aibă aproape și protector, un ajutor potrivit și de nădejde, plin de iubire și de atenție,  încă din anii de studenție, aproape zi de zi,  deci despărțirea este deosebit de grea și apăsătoare. Bunul Dumnezeu, s-o mângâie și s-o sprijinească, iar noi cei rămași o asigurăm de toată iubirea  noastră.

Mergi în pace, dragul nostru Ștefan!

______________________________________

ANUNȚ: Serviciul funerár de despărțire: 

JOI, 16 Iunie,  cu începere de la ora 13:00
SF. GHEORGHE – Biserica Ortodoxă din Deal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ștefan – lider de grup (2008)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
La nuntă la Mediaș

DSCN7762

P1010057

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.