ADRIAN BOTEZ: CHEMĂRI DIN ALTE LUMI

Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Adrian Botez

CHEMĂRI DIN ALTE LUMI

din alte lumi – din margini de alţi zori
semne s-o recunosc îmi face ea – sublima:
jucăuş foc şi raze de splendori
mă cheamă-n vast poem să-i fiu eu rima

din şatra stelelor – înnebunind migrare
chemarea ei de fulger mă opreşte
să mă predau la umbre şi uitare:
otrava scârbei – crin mi-o lămureşte

e vinul tare al iubirii peste fire
şi e prim scapăt tulburei priviri:
cu ea chemare – zeu sunt şi sfânt Mire

văd jarul de-Empireu – în noi zidiri…
…în trupu-mi schilav – Duh s-a limpezit:
ard veşnic dor de ea – şi-s împlinit
***

ÎNCET ŞI CU GRIJĂ

îmi pierd minţile – încet şi cu grijă…
pedestraş singur – pe-un drum necunoscut:
din ce-am iubit – n-a mai rămas nici schijă –
nimic din ce-am tânjit sau am cerut

spre zări pitice – ghemuit de frică
tot plâng – murdar şi hâd – copil bătrân
asud şi gem – lumina-i tot mai mică
adìe bufniţe-n văzduhul spân

am pierdut şirul stihurilor mele
nimic cu rimă nu s-arată-n cale…
…pustiu în noua lume – noua vale:

pierdui nădejdea-n duhuri menestrele…
…degeaba am sperat întru mai bine:
bordei de vise – închinat ruine…
***

CAVALERUL TIMP

între două sorbituri de sânge
între două hăituìri de nori
între-atâtea alte crime şi splendori
niciodată asasinul Timp nu plânge

spada de vreo stâncă nu şi-o frânge:
râgâie-şi voios sièsta – şi atât!
implacabil şi mereu posomorât
hòiturile-n soare şi le strânge

fără număr – fără ordine: un mit
mânuind doar spaima noastră şi-un cuţit…
…cine eşti tu – Val de Verde – Domn uscat

măcelar bonom – senin şi rafinat?
…emfatică slugă-a Marelui Sanchìu
pentru care-orice devreme-i prea târziu!
***

GOSPODĂRIA LUMII

vine vremea-n lume de spălat
ba cu pulberi – ba cu umbre – ba cu rost
cerul rânced nu mai bâjbâie vreun sfat
n-au miracole-etichete cu vreun cost

voi plăti luminii pentru orice nor
sfarogite frunze-mi cad potop pe cap:
toate cad – discurs fierbinte – fără spor:
eu – în lume şi în piele – nu-mi încap

vine vremea să te-agăţi de-o rază
şi să ieşi din sală – fără-emfază –
gânditor şi singur – din economie

ştii penibil: vieţii nu-i se dă simbrie
…ce-ai fi putut să fii e-o teorie –
iar retorica nu ţine de chirie…
***

CÂNTEC DE GREIER

mic martir
gândit satir
pe o rază
de safir
melodie
straşnic vie
de clavir

însemnaţi
în mir muiaţi
trec trei fraţi
logofraţi:
un poet
din sonet
(lirică de
clarinet…)
doi pictaţi
împăraţi
cu foc de-aripi
cercetaţi

lin mălin
arlechin –
pe o boare
de senin:
lacrimă şi strai
ţesute în rai…

…alfabet
menuet –
drept parchet
un buchet…:
floare lină
vis de-albină! –
nu te-nchide
-n văi aspide:
vin spre tine
zâne crine
translucide
zumzăind – din
atlantide…

„chanteclair –
chanteclair” –
tot cu creastă
de boier:
zori zăuaţi
şi lăuaţi
(trist tărcaţi…)
de truver…
***
Adrian Botez

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s