Ațintiți privirea la Cer… – TRĂIREA EVENIMENTULUI ÎNĂLȚĂRII LUI HRISTOS ÎN VIAȚA PERSONALĂ

Drumul înălțării noastre…!

0027_inaltarea-detaliu

“Cugetați la cele de sus, nu la cele de pe pământ!” (Col. 3,2)

“Ucenicii rămăseseră înmărmuriți de uimire și urmăreau cu bucurie și cu nedumerire Înălțarea Domnului la ceruri”. (IPS Hierotheos Vlahos)

*

“Între Înălțare si Cincizecime a fost o perioadă de rugăciune și de liniște, atât sufletească, cât și trupească. Nimeni nu se poate împărtăși din Duhul Sfânt dacă nu se află în starea de rugăciune și de liniște interioară”. (idem)

“Așadar, prin practică și prin teorie, omul poate trăi Înălțarea lui Hristos în viața sa personală. El se poate înălța cu Hristos, după cuvântul Sfântului Grigorie Teologul: ‘Urcând la ceruri, [Hristos] ne-a înălțat și pe noi’.

Teologia Înălțării nu trebuie să rămână la nivel teoretic sau intelectual. Ea trebuie să fie aplicată în practică. De altfel, teologia desprinsă de practică este demonică…” (idem)

(continuarea)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s