Cuvânt despre Praznicul Înălțării Domnului Iisus

by Dr. Stelian Gomboş

Pericopa evanghelică consemnată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca  24, 36 – 53

 Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.

Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor.

Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Continue reading “Cuvânt despre Praznicul Înălțării Domnului Iisus”

Ațintiți privirea la Cer… – TRĂIREA EVENIMENTULUI ÎNĂLȚĂRII LUI HRISTOS ÎN VIAȚA PERSONALĂ

Drumul înălțării noastre…!

0027_inaltarea-detaliu

“Cugetați la cele de sus, nu la cele de pe pământ!” (Col. 3,2)

“Ucenicii rămăseseră înmărmuriți de uimire și urmăreau cu bucurie și cu nedumerire Înălțarea Domnului la ceruri”. (IPS Hierotheos Vlahos) Continue reading “Ațintiți privirea la Cer… – TRĂIREA EVENIMENTULUI ÎNĂLȚĂRII LUI HRISTOS ÎN VIAȚA PERSONALĂ”