Adrian BOTEZ: Descântec de umilire și prohodire a timpului

Adrian Botez

DESC NTEC DE UMILIRE ŞI PROHODIRE A TIMPULUI

Timp descărnat
Timp deşănţat
cin’ te-a stârnit la fire?
cin’ te-a născut
cin’ te-a crescut
umflat dumnezeire?

neant vărsat
şi surd la sfat
călău de-eoni şi-iubire
drac expurgat
din gnomi vomat –
moţ la nefericire…

de pietre seci
tu nu mai treci:
terori de-aureolă
tu te-nvârteşti
prin pălmi şi ceşti
să pari o barcarolă

o – surogat
în sorţi mascat
te limpezeşte-n munte:
nu eşti izvor –
peceţi de nor
porţi precum Cain – pe frunte!

ne mâi în turmă
fără de urmă
‘necaţi în zoi de oaie
ne pierzi din poală
slăvită boală –
Nordul – din frig dă-n puroaie

venim şchiopătând
trei lumi înghiţind –
Sisiful din tine se miră:
crai fii de scai
lehamite trai
urdoarea din clipă admiră

tot zdrăngăneşti
şi măsluieşti
pendule pentru punte:
n-ai legături
decât cu furi
sfruntaţi fără de frunte…

zeu impostor
minţind de zor
arca făr’ de busolă –
şi eşuând
fără comând
în colburi – alveolă…

brav asasin
sughiţ de-asin
tu vrei pe Crist să-L sufleci
eşti claun ratat
şi sulfurat
duhnind crezi că ne-ndupleci
la înfrăţiri
şi pângăriri
cu-ai morţii satìri-pureci
sinucigaşi
jalnici pungaşi
funebru să ne-ntuneci…

Timp măsurat
Crist expirat
ia dă-te la o parte:
cinci cavaleri
cinci primăveri
umplem Lăuta-n Carte:

te spulberăm
te îngheţăm
în stele şi în arte –
o – Timp anost
să fii ce-ai fost:
saharele deşarte!
***

ÎNTÂRZIE CÂT POŢI VEŞTILE RELE

întârzie cât poţi veştile rele
mai bea-ntre timp o cupă de cucută
căci a păstrat Tezeu tot negre vele
zvârlindu-şi tatăl drept în bezna mută

întârzie cât poţi veştile rele
sunt răni destule şi aşa în lume:
mâzdeşte Parce – ţeasă-ţi din andrele
şi altceva decât lugubre glume

întârzie cât poţi veştile rele
prinde-ntre pumni umbrelele de cobre
scuipă cu artă – provocat de iele

prefă-ţi saliva-n constelaţii sobre…
…cred c-a zburat un diavol peste case:
am asurzit de fericiri şi oase…
***

ÎŢI SCAPĂ ISTORIA PRINTRE DEGETE – DOMNULE ŞEF

îţi scapă Istoria printre degete – domnule
şef şi dragă
maestre: Istoria pare că face alergie la vocea ta
triunghiulară – domnule
şef de sector
divin – responsabilule peste
regalul venin

ar fi mai bine să te retragi în
pensia-ţi stelară – apoi să-ţi cauţi – fără niciun
indiciu – instanţă
tutelară – într-un
simplu şi curat
ospiciu

domnule şef al
zbierândelor linişti
tartare – se vede că ţi-ai
amenajat – în dos
supozitoare – şi acum simţi acut nevoia de
Gardian şi de
Mare – iar el – sumbru Gardianul Memoria
(Valurilor) – este
tocmai „coana”
Istoria…

Istoria asta – pe care ai drăgostit-o ca
Prostul – iar ea şi-a făcut de cap cu toţi
felcerii de noapte – cu toţi
camionagiii de
seară – cu toţi boschetarii din
luna amară: da – numai aşa a dat de unul – cel mai
sinistru: Rostul

Istoria asta care – domnule şef de
marionete – ţi-a fost leac şi otravă – ţi-a
vândut trotinete – pe post de ostenite – dezarticulate
majorete: totul – în
fantazările tale jalnice
de travestit în
antracte nevralgice…

…by-by – domnule şef şi maestru de călărie – fără de
pălărie: Istoria şi-a ieşit din albie şi din
cămaşa de forţă – iar acum
controlează biletele de
autobuz – făcând abuz după
abuz: cine a uitat să-şi procure
bilet pentru călătorie – capătă o
invitaţie la Marele Circ – pe
datorie…
***

FĂRĂ MARI PRETENŢII

respingând bezna – caut mereu lumina
nu ştiu cealaltă lume cum va fi:
poate mai bună – îmblânzindu-mi vina
ori somn din care nu mă voi trezi

sunt singur ca un mugur de credinţă
şi-s încăpăţânat în a zărì:
nu mai aştept Hristosul de priìnţă –
doar linişte – în fine – -aş năzuì

cad ierarhìi cereşti în bătătură
şi urlu în neştire prin sahare:
am vrut să ştiu ce-i dincolo de ură –

mă mulţumesc c-un cântec de plecare…
…nu-s sfânt – nici ucigaş de meserie:
zadarnic aşteptai struguri în vie…
***

Adrian Botez

______________________________________

Fundația ACADEMIA DACOROMÂNĂ “T.D.C” – Nominalizarea candidaturii la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.