MELIDONIUM – O revistă de cultură extraordinară, care apare în orașul Roman

MelidoniumȘi un om de cultură extraordinar, poeta EMILIA ŢUŢUIUANU, creatoarea revistei MELIDONIUM

După ce că trăim vremuri grele, din păcate noi le facem şi mai grele, de multe ori de nesuportat.  Datorită patologiilor psihologiei poporului român despre carte vorbim în cartea noastră „PSIHOLOGIA ŞI PEDAGOGIA POPORULUI ROMÎN”, la noi, la români, invidia a căpătat forme aberante. Este cunoscută  CEARTA DE LA VÂRFUL UNIUNII SCRIITORILOR, ceartă datorită în primul rând egoplasmului (patologie a psihologiei poporului român care ne face pe noi, indivizii umani, să ne credem mari, să ne dăm mari, să dorim să fim mari cu orice preţ, dar nu prin muncă) şi apoi Axiofagiei, patologie a psihologiei poporului român care ne face să ne invidiem, să ne marginalizăm să ne asasinăm valorile. Datorită acestor patologii ale psihologiei poporului român  suntem singurul popor care ne devorăm valorile,  iar acestea ca să se realizeze trebuie să fugă din ţară,  să creeze pe alte meleaguri, pentru că dacă ar fi rămas în ţară i-am fi mâncat. A se vedea cazurile Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Henri Coandă, care s-au realizat în străinătate, pentru că dacă ar fi rămas în ţară ar fi păţit ca Mircea Vulcănescu, mort în puşcăriile comuniste şi ca Ştefan Odobleja, părintele Ciberneticii,  pe care nu voiam să-l recunoaştem… Despre cearta din interiorul clasei politice nu mai vorbim. Jos în societate relaţiile interumane sunt  şi ele tensionate, toxice.  Aproape că am ajuns să nu ne mai înţelegem om cu om…Suntem din păcate o societate foarte bolnavă

Emilia Ţuţuianu

În această perioadă postcomunistă, când  Cultura română şi când Învăţământul românesc aproape că s-au prăbuşit,  Domnul a vrut ca în oraşul Roman din Moldova, să vin  o doamnă profesoară de psihologie, de mai mulţi ani bibliotecară  la Biblioteca oraşului Roman. Doamna Emilia Ţuţuianu, căci despre dânsa este vorba, a înfiinţat în parteneriat cu Biblioteca orăşenească Asociaţia culturală care poartă numele marelui om de cultură dat de aceste meleaguri George Radu Melidon  şi revista „Melidonium”  a Asociaţiei culturale care-l omagiază pe omul de cultură generos George Radu Melidon.

  Întâmplarea, sau mai bine zis,  Domnul, a vrut ca să  cunosc această revistă, să o citesc număr de număr, să public în această revistă, şi asta datorită doamnei Emilia Ţuţuianu, o activistă extraordinară  pe tărâm cultural, cum puţine oraşe din această ţară au…Revista gândită şi creată de  poeta  foarte talentată care este Emilia Ţuţuianu este una dintre cele mai bune reviste de cultură care au apărut în România după 1989. La fel şi Editura creată de  doamna Emilia Ţuţuianu este o Editură care se înscrie printre cele mai bune edituri din ţară, şi asta tocmai pentru că a publicat cărţi care îmbogăţesc cu prisosinţă Cultura română. În loc să fie apreciată şi ajutată pentru că poeta Emilia Ţuţuianu face faima oraşului Roman în România şi în lume, pentru că face cinste  Moldovei, dânsa este invidiată, este marginalizată, nu este văzută cu ochi buni, i se pun piedici,  are greutăţi.

 Explicaţia este aceasta desigur, pentru că face lucruri extraordinare în acel colţ de ţară binecuvântat de Domnul, plin de istorie, este invidiată.  Noi îi atenţionam pe aceşti invidioşi, fie ei de pe orice nivel, orăşenesc, judeţean, naţional, că Invidia este o crimă în plan mental, psihic, că ea generează o informaţie şi energie negative, care se întorc întotdeauna împotriva celor care invidiază şi fac rău. Nouă, românilor, ne merge rău şi pentru că suntem un popor bolnav de invidie, de axiofagie altfel spus.  Ne invidiem valorile. Ca fiinţe umane nu suportăm să fie alţii mai buni decât noi, mai apreciaţi, mai VALOROŞI. Invidia se întoarce împotriva noastră de foarte mult timp. Un popor care-şi invidiază şi îşi asasinează valorile este un popor care se condamnă la înapoiere, la sărăcie, la dispariţie. Altfel spus este un popor suicidal.

 Suntem, convinşi că  cei care nu o văd cu ochi buni pe doamna Emilia Ţuţuianu vor fi învăţat ceva din acest mesaj, precum suntem convinşi că în oraşul Roman sunt destui oameni  cu minte şi cu suflet care  o apreciază, şi care o vor ajuta în activitatea ei pe tărâm cultural, activitate care face cinste Oraşului Roman, punându-l, iată, pe harta  literaturii române ! Noi suntem alături de dânsa, de revista şi de editura pe care le-a înfiinţat şi le face prestigioase în ţară, precum şi de Asociaţia Culturală înfiinţată în acest oraş în memoria distinsului om de cultură  George Radu Melidon. Promitem să urmărim în continuare activitatea doamnei Emilia Ţuţuianu, (ca şi a celor care-i pun piedici, pentru a le mediatiza numele) să contribuim prin creaţiile noastre la creşterea revistei Melidonium, şi să fim unul dintre  susţinătorii revistei şi al poetei Emilia Ţuţuianu.

Prof Ştefan Dumitrescu 3. 04. 2016

Prof Ştefan Dumitrescu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Purtător de cuvânt al Biroului de Viitorologie de la Bucureşti

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.