Lidia Miu: PENTRU TINE

Zece porunci

Promisiuni pentru tine

Cuvinte vii, dătătoare de viață veșnică, dacă le iei prin credință!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Biblia)

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. (Biblia)

Pocaiti-va si credeti in Evanghelie. (Biblia)

Crede in Domnul Isus si vei fi mântuit! (Biblia)

Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățeste de orice păcat. (Biblia)

Daca ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele si să ne curățească de orice nelegiuire. (Biblia)

Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Biblia)

Nu este niciunul care sa faca binele, niciunul macar. (Biblia)

Cine crede în Fiul, are viața vesnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Biblia)

Vă rugăm fierbine în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu! (Biblia)

Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău! (Biblia)

Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața vesnică, în Isus Hristos, Domnul nostru. (Biblia)

Nu te teme, crede numai! (Biblia)

Increde-te în Domnul din toata inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta! (Biblia)

Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. (Biblia)

Astăzi este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită pentru mântuire! (Biblia)

Intoarceti-vă la Domnul pentru ca să vi se șteargă păcatele! (Biblia)

Toti proorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin Numele Lui iertarea păcatelor. (Biblia)

Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătosilor calea. (Biblia)

Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile Lui! (Biblia)

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul! (Biblia)

Incredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. (Biblia)

Cine crede în El are viața vesnică; dar cine nu crede în El a si fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele Singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Biblia)

Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! (Biblia)

Doamne, ai milă de mine, păcătosul! (Biblia)

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule! Pune în mine un duh nou și statornic!(Biblia)

Domnul să se îndure de tine și să-ți dea pacea! (Biblia)

Adevărat, adevărat vă spun ca cine crede în Fiul are viața vesnică si nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. (Biblia)

Și viata vesnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat si pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Biblia)

Astăzi dacă auziti glasul Lui nu vă împietriți inimile. (Biblia)

Cine se încrede in El nu va fi dat de rusine! (Biblia)

Ferice de omul care se încrede in Domnul! (Biblia)

Sursa: Biblia – http://www.ebible.ro/biblia/romana-diacritice/cornilescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.