Să nu fie prea târziu pentru tine

churchSă ne apropiem, ca să căpătăm îndurare!

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har.

Evrei 4:16

  O doamnă era foarte grav bolnavă. În această stare nu dorea să meargă în pierzarea veşnică, dar nu dorea nici să primească mântuirea prin credinţa în Christos. La scurt timp a intervenit o ameliorare a bolii, dar şi în această stare nu a dorit să ştie nimic despre starea sufletească. Mai mult, doamna a devenit indiferentă faţă de pocăinţă.

După un timp, boala a reapărut mult mai puternică ca înainte. Cu disperare, doamna striga: „Mă aflu deja în foc.“ Era cutremurător să o priveşti cum striga: „Prea târziu! Prea târziu!“ Ce sfârşit îngrozitor!

   Ziua mântuirii sufletului acelei doamne a trecut. Ea nu a acceptat pentru sine multele chemări ale Mântuitorului. Aşa se întâmplă cu mulţi semeni de-ai noştri. Cum poate să le fie sfârşitul? O imagine a disperării! Dar acum este ziua mântuirii pentru orice om. Acum suntem chemaţi să ne apropiem cu încredere de Mântuitorul care doreşte să ne dăruiască salvarea Sa.

Ferice de cei care pot spune cu psalmistul: „Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul“ (Psalm 62:1). Această linişte sufletească poate fi partea ta chiar acum.

*

Dan Antonescu – colonel în rezervă, anchetatorul de investigații și realizatoul unor emisiuni TV de investigații – explica în exclusivitate pentru Jurnalul Național [Noi dezvaluiri…] cum a fost soluționat un caz mult mediatizat (Ioan Luchian Mihalea). Aici, însă, dorim să vedem afirmația făcută  de autorul unui dublu asasinat, dintr-alt caz:

Dar […] nu mai departe de ieri am discutat cu un condamnat la 25 de ani de închisoare pentru un dublu asasinat și perspectivele lui erau foarte sumbre. L-am întrebat ce și-ar dori cel mai mult. “Să pot șterge din memorie ceea ce am făcut” – mi-a răspuns. “Față de societate, eu am plătit, dar eu, față de mine, n-am să pot spune niciodată că mi-am achitat pedeapsa!” E o gândire care, din start, după doi, trei ani de detenție îți demonstrează că omul acesta este totuși pe un drum bun, este recuperabil, chiar dacă a luat viețile a doi oameni.

*

Există speranță, de iertare și restaurare deplină. Dumnezeu face posibil asta, prin credința în Jertfa de la Golgota, când,  nevinovatul Isus Christos a fost condamnat și pedepsit pentru vina noastră (a fiecăruia în parte), murind pe lemnul crucii, dar, deoarece am fost socotiți (prin “asta”) îndreptățiți înaintea mâniei și judecății lui Dumnezeu, Isus Christos a înviat a treia zi, înălțându-se acolo de unde venise (la dreapta Tatălui din Cer) ca să ne aducă restaurarea de care aveam nevoie.

Pentru om, viața de dincolo este o taină, ea nu este cunoscută și descoperită decât celor care o caută și  o doresc. Creatorul însuși va face asta, celor care-și doresc schimbarea stării lor păcătoase, descoperirea păcatului, a iertării, a harului regenerării și renașterii spirituale, prin Duhul:

Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: “Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
4. Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
5. Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”
8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
9. Nicodim I-a zis: “Cum se poate face aşa ceva?”
10. Isus i-a răspuns: “Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
11. Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.
12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Evanghelia lui Ioan 3: 1-21)

Sursa foto: https://rodiagnusdei.wordpress.com/2014/10/15/florin-ianovici-despre-har/

Ilustrație,  text inspirativ:  Meditație din “Sămânța bună” – 13 Februarie)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.