De ce Biblia?

bibeCE SPUN MARII  OAMENI ai istoriei, referitor la Biblie,  aduce un spor de lumină pentru viața noastră. 

Noul Testament este cea mai bună carte care a fost și va fi vreodată cunoscută în aceasta lume.” (Charles Dickens)

Între coperțile unei singure cărți, Biblia, se află răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi.” (Ronald Reagan)

Este imposibil sã înrobesti mental sau social un popor care citește Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertãtii umane.” (Lord Tennyson)

Oamenii nu resping Biblia pentru că se contrazice pe sine, ci pentru că îi contrazic pe ei.” (Anonim)

Bibliile prăfuite conduc la vieți murdare.” (Howard G. Hendricks)

Nu te îngrijora pentru ce nu înțelegi din Biblie…Fii îngrijorat pentru ce înțelegi și nu trăiești.” (Corrie Ten Boom)

Sau te va ține Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ține departe de Biblie.” (Jim Smith)

Biblia nu e doar o carte, ea e putere vie.” (Napoleon)

Existenta Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodatã rasa umanã. Orice atentat de a o deprecia este o crimã împotriva umanitãtii.” (Immanuel Kant)

Este o mare diferență între cărți făcute de oameni și Cartea care face oameni.” (Anonim)

In această lume-inchisoare, Biblia este o fereastră prin care putem să privim in eternitate.” (Timothy Dwight)

Este imposibil ca conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu si far Biblie.” (George Washington)

Biblia nu este cuvantul omului despre Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu despre om.” (John Barth)

Toate descoperirile omenesti par sã fi fost fãcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevãrurile continute în Sfintele Scripturi.” (Sir Wiliam Herschel)

În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toatã istoria profanã.” (Sir Isaak Newton)

Dacã ar fi sã fiu dus la închisoare si mi s-ar îngãdui sã iau cu mine numai o singurã carte, as alege Biblia.” (Goethe)

Biblia nu este învechitã, nici modernã, este eternã” (Martin Luther)

Pe patul de moarte, Walter Scott a spus fiului sãu mai mare: “Dã-mi cartea!” Fiul a întrebat la ce carte se referã tatãl. Scott a rãspuns: “Este numai o carte care se poate numi CARTEA: Biblia!

Biblia este o carte care rãspunde la întrebãrile unui copil și ia în râs înțelepciunea unui întelept.” ( Martin Luther)

Cartea aceasta conteazã pentru supremația Angliei.” (Regina Victoria)

Când o citeam pentru a suta oarã am gãsit Biblia nemãrginit mai frumoasã decât prima oarã.” (Charles Spurgeon)

O Biblie în fiecare casă, este suportul virtuţii, moralităţii şi al libertăţii civile.” (Benjamin Franklin)

În toate dilemele si necazurile mele, Biblia nu a eşuat niciodată să-mi dea lumină şi putere.” (Robert E. Lee)

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea!” (Apocalipsa 1:3)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.