“Dati-le voi sa manânce”

Are you Full of Faith“Este aici un băieţel care are cinci pîini… şi doi peşti, dar ce sînt acestea la atîţia?”

Evanghelia lui Ioan, 6:9

O mulţime înfometată, doisprezece ucenici, un băieţel şi DOMNUL ISUS: iată un tablou care înfăţişează aceiaşi situaţie din zilele noastre.

Trăim într-o lume care este în mare nevoie de hrană spirituală care să le satisfacă foamea lăuntrică a vieţii lor şi care n-au putut-o satisface cu nimic din ce poate să ofere lumea. Însuşi Domnului Isus “I s-a făcut milă de ei” şi El este şi astăzi la fel deplin de milă ca şi atunci.

Doi dintre ucenici sînt menţionaţi: Filip în faţa unei situaţii extreme, propune o soluţie omenească care însă era insuficientă şi nu putea fi de ajutor. Andrei face mai bine. Şi mijloacele de care vorbeşte el Domnului sînt insuficiente, dar cel puţin, el le prezintă Domnului Isus ce era acolo: “Este aici un băieţel care are cinci pîini şi doi peşti“. Dar, cu binecuvîntarea Domnului, era mai mult decît suficient. El a oferit Domnului Isus tot ce avea în traistă, n-a reţinut nimic pentru el.

Să fim şi noi la fel de simpli ca acest băieţel, să ne punem la dispoziţia Domnului cu tot ce avem. El va şti să facă minunea, ca noi să ştim că Lui nimic nu-I este imposibil. Să nu oprim nimic din pîinile şi peştii pe care-i avem. Cu acestea vrea El să facă minunea. Să-I aducem Lui capacităţile noastre, meseria noastră, banii noştri. El caută supunerea şi cooperarea noastră deplină. Domnul spune: “Daţi-le voi să mănînce“. El vrea să spună că hrănirea unei lumi înfometate după neprihănire, după mîntuire, după o viaţă total deosebită de cea pe care o trăieşte se poate face numai prin credincioşii Lui.

Această poruncă este deci pentru noi astăzi. Dar uneori noi îi prezentăm lui Dumnezeu tot felul de scuze ca să ne eschivăm de la datoria “de a le da noi să mănînce“. Simţim că nu avem nimic care ar putea fi folosit de Dumnezeu, ori sîntem foarte ocupaţi şi avem prea multe responsabilităţi acasă şi la lucru, nu avem o chemare în privinţa aceasta etc, etc. Poate simţim că avem puţin să-I oferim, dar puţinul nostru este mult cînd Dumnezeu este în el.

Nu este vorba de ce avem, ci de ce facem cu ce avem. Cît de adesea noi limităm pe Dumnezeu în ceea ce vrea El să facă şi cu viaţa noastră. Cînd îi dăm Lui totul, El îl ia şi-l înmulţeşte prin puterea Sa. Atunci, ceea ce facem noi nu mai este în puterea noastră ci în puterea Lui. Să nu subestimăm ce poate Dumnezeu să facă într-o viaţă care a fost predată în mîinile Lui ca s-o folosească. Daca sîntem complicaţi, dacă ne lăsăm opriţi de puţinul pe care-1 avem sau de ce ne lipseşte, Dumnezeu nu-Şi va putea manifesta puterea.

De aceea, ca să putem vedea minunea, trebuie să fim izbăviţi de ideile noastre false şi de orice lipsă de supleţe care ar împiedica mîinile Lui să ne dirijeze cum vrea El. Atîta timp cît ne închidem în raţionamentele noastre, El nu poate să lucreze, să conducă şi să ne elibereze de noi înşine şi de necredinţa noastră.

Un băieţel…“, o viaţă disponibilă, în aparenţă, cu puţine capabilităţi de a sluji. Dar pentru că este pusă în întregime la dispoziţia Domnului Isus, mii de oameni au fost hrăniţi. Trebuie să avem o inimă atît de largă ca să îmbrăţişăm pe toţi oamenii şi să ne gîndim la sufletele lor cu aceleaşi simţăminte pe care le are pentru ei Domnul Hristos.

________________________

Din Mana de Dimineață, primit prin Email

One thought on ““Dati-le voi sa manânce”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.