"Eu sunt lumina lumii!"

„Eu întocmesc lumina.”

Isaia 45:7

  .
.
Merită să ne oprim asupra acestui subiect. Nimic nu pare mai natural ca lumina, dar lumina este un produs din combinația celor șapte culori de bază și cele 6000 de culori suplimentare.
.
Cea mai bună doctrină într-o lume plină de confesiuni este doctrina luminii care, „fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit”, străbate totuși tot pământul. (Psalmul 19)
.
Cel ce este Lumină, întocmește lumina. „Prin lumina Ta vedem lumina.” (Ps 36:9)
„Ochiul este lumina trupului.”„Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?”
Dumnezeu a zis: „Să fie lumină” și a fost lumină, dar această lumină a fost înainte de fi fost soarele deoarece soarele apare în ziua a patra a creațiunii.
.
Deocamdată avem de-a face cu trei situaţii în care întâlnim lumina:
….1.  Prima lumină despre care vorbește Biblia este lumina din prima zi a creațiunii şi care nu este legată de astrele cerești.
Această lumină este prima creație, iar în prezența ei au loc şi celelalte creațiunii pe zile şi acestea nu sunt zile astronomice, nefiind soarele, ci ere sau economii de timp foarte mari, poate chiar de milioane de ani, în care Dumnezeu a pregătit toate resursele minerale și naturale de care oameni aveau nevoie pe pământul ce li s-a dat să trăiască.
…..2.  A doua lumină este lumina soarelui, lumină de care depinde toată viața biologică a planetei. Omenirea  generează numai bioxid de carbon care este neutralizat prin procesul de fotosinteză din zona vegetală ce eliberează oxigenul şi care are loc numai în prezența luminii.
Centura verde a planetei, ca de altfel toată vegetația, prin frunze consumă otrava noastră, oferindu-ne oxigenul atât de necesar vieții.
…..3.  A treia lumină este lumina de natură spirituală, iar această lumină este Domnul Isus – singura ființă care S-a autodefinit atunci când a zis „Eu sânt lumina lumii!”
.
 Cuvântul folosit de Biblie pentru luminăeste același și pentru lumina ochiului, adică întocmit.    Am ajuns pe lună, iar astăzi a fost simulată ajungerea pe Marte, dar nu am reușit să facem o picătură de sânge sau un ochi artificial.
   .
Ca omul să poată vedea lumina Dumnezeu, atunci când a creat omul, la  întocmirea ochiului, a trebuit să combine miliarde de funcții celulare şi mușchiulare care continuă să uimească şi astăzi pe toți cercetătorii. De fapt, tot organismul nostru este un microunivers, dar ochiul prin excelență este un univers de  necucerit.
    Sincronizarea este cuvântul cheie în toată creația lui Dumnezeu.
.
Ce valoare ar avea muzica sau simfonia astrelor sau cântecul pasărilor, cum spunea Flamarion,  dacă nu am avea simțul auzului? Ce valoare ar avea parfumul florilor dacă nu am avea miros? Ce valoare ar avea infinitele miresme ale plantelor sau gusturi ale legumelor şi ale fructelor dacă nu ne-am putea bucura de toate?
 .
   Şi fără lumina ochilor viața nu ar avea nici un sens sau nici un farmec pe pământ!
.
    Dumnezeu Și-a încoronat opera Sa universală, în ziua a șasea, atunci când a sincronizat tot ceea ce a creat cu omul – capodopera creațiunii Sale, apoi ne spune să intrăm în odihna Sa.
.
    După cele șase zile, care pot fi miliarde de ani de gânduri proiecte și fapte, ne spune: „Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. (1 Ioan 1:7)
    Dacă nu înțelegem toate cele trei aspecte ale luminii, vom rămâne veşnic în întuneric.
   .
Edison, cel ce a descoperit becul, a făcut 1000 de
încercări pentru a reda lumina artificială, lumină de care ne bucurăm atât de mult astăzi, dar și aceasta este totuși o minune pe care, deși o stăpânim, nu o putem defini.
.
    Marele filozof german Goethe, la moartea sa din 22 martie 1832 a zis: Licht, mehr Licht „Lumină, mai multă lumină.”, dar nu lumină de ceară – cum se practică acum, ci lumină divină.
.
    „Oricine crede în Mine, a spus Domnul Isus, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.