Consfătuire zonală a Comunității Baptiste de Cluj – Chiuiești (CJ)

Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.”                                             FAPTE, 15.6

ISUS HRISTOS ESTE DOMNUL!

.

Localitatea Chiuieștidate de referință

Comuna Chiuiesti (CJ), este situata in partea de Nord a României. Pentru a merge de la Cluj Napoca la Chiuiesti, o faci pe  soseaua nationala Cluj-Dej-Baia Mare. Când vei rula prin comuna Cășeiu, la 6 km nord-vest de orasul Dej (65 km de Cluj Napoca), în drumul principal spre Baia Mare, o iei la un moment dat la dreapta, lasând drumul de Baia Mare si continuând a merge pe un drum pitoresc si asfaltat înca cca 15 km (trecând prin localitatile Rugășești și Sălătruc).

Localitatea Chiuiesti, situată la poalele Dealului Chiuiești care sunt frumos ornamentate de întinse pasuni si impunătoare paduri de foioase, care se întind de-o parte si de alta a soselei, lărgindu-se dintr-oadata acolo unde se împarte într-un manunchi de strazi strajuite de cladirile fanion ale comunei (edificii clasice de prima importanta, Gradinite, Scoali, Biserici de toate denominatiile, Caminul cultural, Primaria si Politia). Comuna, are în componenta sa satele Magoaja, Strâmbu, Huta, Valea lui Opris, Casiel, Dosul Bricii, cuprinzând o populatie de 2759 la 1170 de gospodarii.

Biserica Crestina Baptista din Chiuiesti – este situată într-o pozitie cental-laterala a comunei pe o straduta laterala, în spatele Școlii într-o zonă paralelă cu instituția de învățământ gimnazial.

Cladirea locasului de cult, un loc primitor asemeni oamenilor locului, modernizată, întregește în mod armonios complexul crestin, care pe lângă clădirea bisericii și casa pastorala, cuprinde și alte încaperi anexe, precum sala de mese, sala de conferinte si sala de studiu.

***

Consfătuirea bordului de conducere al Comunității Baptiste de Cluj  –  cu pastorii, prezbiterii și lucrătorii creștini din zona geografică Dej și împrejurimi

– Strategia primilor creștini din biserica primară, model peste veacuri –  

În ziua de vineri 27 Aprilie 2012 în localitatea Chiuiești (CJ) a avut loc o întâlnire de consfătuire a bordului de conducere al Comunității Baptiste de Cluj cu pastorii, prezbiterii și lucrătorii creștini din zona geografică Dej și limitrofă, participând reprezentanții de seamă ai bisericilor baptiste locale din localități precum: Dej, Gherla, Chiuiești, Câțcău, Cășeiu, Bunești, Rus (SJ), Căpâlna (SJ), Gostila (SJ), Cetan (CJ) etc, localități aparținâd județelor Cluj, Sălaș și Bistrița-Năsăud.

Iată pe cei câțiva membri ai bordului: Vasile Tămaș (presedintele Comunității de Cluj), Cornel Vereș, Marcel Bota, Teofil Mihuț, Aurel Bocșa, Avram Faur, Ionel Ardelean, Liviu Cioflică (secretar), Vasile Paul.

Pastorul Vasile Tămaș – președintele Comunității de Cluj, a avut un cuvânt de îmbărbătare din Fapte, 8.1-5

Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.” (FAPTE, 8.4-5)

Președintele comunității, Vasile Tămaș (originar din Chiuiești),  a remarcat seriozitatea înaitașilor noștri care au primit Cuvântul mântuitor,  căci L-au propovăduit cu bucurie, dar și cu responsabilitate asemeni celor împrăștiați de prigoana care a venit asupra bisericii primare.  Și părinții și bunicii noștri făceau la fel în timp ce mergeau la munca câmpului sau cu treabă în sat,  în timpul în care se întâlneau cu consătenii lor ei  nu scăpau nici un moment prielnic de a-L mărturisi pe Hristosul Înviat.

Mandatul nostru, al pastorilor și al tuturor creștinilor baptiști, nu este altul decât cel avut de primii creștini:

 1. Suntem chemați să propovăduim oamenilor de lângă noi, nu doar în biserici, Evanghelia lui Hristosului. Ceea ce lipsește azi – a spus plastic pastorul – este că ținem cumva Cuvântul într-o sticlă la cre i s-a pus dopul, și nu-l lăsăm să iasă afară, să lucreze. Noi trebuie să fim gura lui Dumnezeu (împreună lucrători cu El). Să învățăm membrii bisericilor noastre cum să-l mărturisească înafară pe Hristos și că trebuie să găsim și să folosim oportunitățile de vestire (în case, pe stradă etc.)

 2. Oamenii din biserica primară au acceptat sacrificiul (expunerea la prigoane). Însă azi căutăm confortul, protecția, bunăstarea. Ei nu au acceptat compromisul teologic, contaminarea cu păcatul.

 3. Oamenii din Biserica primară au fost la dispoziția lui Dumnezeu. Filip a ascultat deîndată porunca îngerului de a merge undeva departe, într-un loc pustiu, ca să vorbească unui singur om. Astăzi nu suntem gata să ascultăm șoapta Duhului Sfânt de a vorbi, de a merge în zone mai pustii ale orașelor și satelor noastre, motivând că nu e sectorul nostru, nu suntem în timpul de misiune etc. Trebuie să avem disponibilitatea necesară de a împlini orice oportunitate care ne-o înlesnește Domnul. Să fim la dispoziția Stăpânului nostru drag. Glorie Domnului!

Pastorul Vasile Paul – vicepreședintele Comunității de Cluj cu pastorala, a avut un cuvânt de îmbărbătare din   Romani, 1.16-17, 1 Tesaloniceni, 1.5; 2.3-4 și Daniel, 1.8

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani, 1.16-17)

Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.” (Daniel, 1.8)

Vasile Paul, pastor cu responsabilități pe linie de pastorală a subliniat prin ce anume s-au remarcat  primii creștini:

(a) Nu s-au aliniat cultural vremii în care au trăit. Ei au găsit că trebuie să se țină de Scriptură. Cultura trebuie să fie subordonată Scripturii- Cuvântului lui Dumnezeu.

(b) Standardul de valoare al unei biserici să fie Scriptura. Cei care nu aleg Cuvântul, vor alege cultura, iar paguba nu va întârzia să se arate. Azi se dă o bătălie, între Scriptură și cultură. Daniel, probabil fusese bine educat-învățat de părinții săi, căci auziseră de plecarea în robie, și el a ales să nu se spurce cu bucatele alese din cultura împăratului.

(c) Membri unei biserici care slujesc (cu) Scriptura, sunt oameni care merg cu ea și înafară.

(d) Membri unei biserici sănătoase, Scriptural, nealiniate cultural, știu să aștepte eliberarea, venirea Domnuluim Isus. Ei sunt verticali la lorice vârstă, mai ales dacă au învățat obiceiurile bune din tinerețea lor (rugăciunea, închinarea, lauda). Să nu ne lipsim de Scriptură, ci, eventual, de cultură.

(e) Slujitorul trebuie să fie un model pentru membrii bisericii (și lume). Când mesajul nu e primit de biserică și cei din lume, că nu are impact, e posibil să nu-l fi primit de la Domnul.

Un model trebuie să aibă:

  • convingeri puternice;

  • un om al curajului;

  • un om credincios (stă pe genunchi);

  • un om competent (organizare, pregătire-transmitere, relaționare)

Concluzia ideilor a fost aceea că pastorul (lucrătorul creștin) are o mare responsabilitate.

Cuvântul participanților.

***

Masa de dragoste organizată de Biserica baptistă din Chiuiești.

***

Întrunire a bordului de conducere a Comunității Baptiste de Cluj.

***

HRISTOS A ÎNVIAT!

Reporter: George Danciu


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.