Adunarea Baptistă din Câțcău (CJ)

George Danciu

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.Evanghelia MATEI, 18.20

prăznuieşte sărbătoarea Paştilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău.”    Deuteronom, 16.1

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”                                                                         Ieremia, 29.13

.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Și la Câțcău


CÂȚCĂU o comună la marginea de NV a județului Cluj, pe șoseaua națională Dej – Baia Mare, la 12 km de Dej

Comuna Câțcău se întinde pe o suprafață de 37 km2, având o populație de peste 2.400 de locuitori, dispuși în satul reședință de comună Câțcău și satele Muncel, Sălișca. Este situată la poalele de sud-vest ale Dealului Muncelu (Dealurile Ciceului),pe dreapta râului Someș, la 72 de km de Cluj-Napoca, în Culoarul Someșului și pe marginea Dealurilor Sălătrucului.

Localitatea Câțcău este atestată documentar începând cu 1348 sub denumirea de Kaczko, Muncel apare menționat din 1553, iar Sălișca din 1405. În timpul revoluției de la 1848 localitatea Câțcău a fost locul unor lupte dintre trupele generalului Józef Bem și trupele austriece.

Conform datelor înregistrate la recensământul populației din 2002, comuna Câțcău număra 2.486 locuitori. Menționăm că anul 1966 deține recordul de populație: 2958.

În zona Clujului și Dejului, localitatea Câțcău este renumită pentru un bun tratament al bătrânilor la Centrul de Îngrijire si Asistenţă al DGASPC – Câţcău. Centrul de îngrijire este situat pe str. Principală nr.90 și are o capacitate de  125 locuri in regim rezidential.

Servicii oferite: cazare, asistenta medicala si terapie compensatorie prin intermediul art – terapiei, meloterapiei, ergoterapiei, kinetoterapiei acordate persoanelor cu handicap sau in imposibilitatea de a se ingriji singuri. (Telefon 0264-225.306, 0264-225.106)

***

Adunarea Baptistă din Câțcău – o filială a Bisericii Baptiste din Dej

                 – la peste  70 de ani de la înființare –

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei, 16.18)

Isus a zis „Eu voi zidi Biserica Mea!”, de aceea ea stă în picioare și este în viață și aduce laudă (din toată inima) Domnullui și Mântuitorului ei.

(1) CASA MÂNZATPRIMA ADUNARE BAPTISTĂ (1941-1980)

La Câțcău, a luat ființă  încă din data de 28.06.1941 o Casă a Domnului, odată cu botezarea unei tinere familii, Nicolae și Iuliana MÂNZAT, „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”.

Data la care au fost botezați frați baptiști – în Câțcău:

Mânzat Nicolae și Iuliana, botezați la 28.06.1941

Șimon Gavril și Maria, botezați la 24.05.1952

Băran Pantilimon,  7.09.1932 la Negrilești (a locuit în Câțcău din 1947)

Socaciu Ioan, la 12 sept.1959, iar soția Elisabeta, la 15 aug.1948

Mânzat Ionel, la 20.07.1947, iar soția, Tudorica,  la 31.08.1958 (Bistrița)

Mânzat (căsătorită, Dican) Veronica în 1951

Mânzat Gavril,  la 28.09.1956

Mânzat Nicu,  în  1965

Mânzat Ana, în 9.06.1968

Mânzat Maria,  în 9.061968

Mânzat Petrică,  în 1971

Veja Gavril la 29.06.1944, iar soția, Rozalia la 16.07.1944

Veja Vasile și soția, Maria în 1950

Florica si Aurel Siles, în 28.09.1956

Hoza Gavril, în  29.08.1957

Hoza Maria (n.13.02.1913), la 29.07.1959

Maria  și Aurel VEJIA, botezați la 8.12.1968.

Rareș REPEDE, este reprezentantul noii generații, un tânăr de 29 de ani botezat la data de 1 Martie 2009, un creștin care îl mărturisește cu dăruire pe Domnul Isus, Mântuitorul care i-a salvat viața din felul deșert de trăire.

(2) CASA DE ADUNARE  – STR. LUȚĂRNIȘTE NR.73 (1980-2012)

În anul 1980 s-a cumpărat casa de pe str. Luțărniște nr. 73 pe care au renovat-o pentru a le servi ca și Casa de Rugăciune, 1980 – 2012.

Lucrătorii, prezbiteri si pastori,  care au împărțit Cuvântul Evangheliei și au oficiat actele de cult creștin baptist, împreună cu Dumnezeu,   au fost următorii:

Vasile Danciu (Gostila), Grigore Farcaș (Urișor), Gavril Săbădâș (Dej), Lorincz Ștefan (Ileanda)

Ionel Mânzat – pastor (Dej) a lucrat între 1965-2012

Beni Tănase – prezbiter (Dej) a lucrat în perioada 1998-2012

În prezent, responsabilul local al bisericii  este Fr. Aurel VEJIA.

***

ADUNARE DE SĂRBĂTOARE – Duminica de Paște 2012

Prin grația Domnului în Duminica din 15 Aprilie 2012 a avut loc adunarea de sărbătoare și celebrare a praznicului Paștilor Domnului după porunca lui Dumnezeu care a zis prin prorocul Său Moise:

prăznuieşte sărbătoarea Paştilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău.” 

TIMPUL DE ÎNCHINARE A ADUNĂRII DOMNULUI

1. Timpul de Rugăciune – Fr.Rareș Repede a vorbit din Ioan, 20.1-23

2. Timpul de închinare prin cântare – Fratele Aurel Veja a condus cântările de laudă

3. Timpul de părtășie și anunțuri – Fratele Aurel Veja L-a onorat pe Domnul vorbind din Ioan, 20.1-10 și a făcut anunțurile de rigoare

4. Timpul de vestire a Evangheliei – Fr. George Danciu a dat slavă Domnului vorbind din Evanghelia după Ioan, 20.1-18

DESCOPERIRI MAJORE din Cuvânt:         Ioan, 20.1-18

În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. (…) Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi. Apoi ucenicii s-au întors acasă.

Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, şi altul la picioare. „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.” Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!” „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.” (Ioan, 1-3; 6-18)

Etapele Mariei Magdalena, din dimineața învierii –

prin care i S-a descoperit Mântuitorul Isus –

  1. Maria privește la Mormânt

  2. Maria privește în Mormânt

  3. Maria privește de la Mormânt

  4. Maria (din mormântul ei spiritual) privește la Isus

(1) Maria Magdalena se prezintă la Mormântul lui Isus, plină de necredință, dorind doar să-I ungă cu miresme trupul (Marcu, 16.1). Încă se afla în întunerecul fizic și spiritual. Încă nu se făcuse bine ziuă și lumină în viața ei. Din ea scosese Isus 7 duhuri (draci). Destinația ei era greșită, ea căuta un mormânt și un mort. Era plină de tristețe, descurajare și durere.

(2)Apoi ea privește de-a dreptul în mormânt. Nu vede ceea ce căuta, doar ștergarul Domnului, care fusese pus pe capul lui Isus și nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur. Pentru evrei acest fapt indica ceva sigur, posesorul ștergarului ar spune, nu mi-am încheiat „masa”, mă întorc imediat. Ea era copleșită de stările ei, de depresie (de boală și crize economice, de problemele din familie), de singurătate, căci cei doi ucenici în loc să-i aducă mângâiere, ei au plecat imediat. Au lăsat-o singură cu întrebările ei fără răspuns.

(3) Când Maria începe să privească de la Mormânt, afară, împrejur, ea a intuit direcția în care se afla Isus, dar fiind foarte confuză și plină de prejudecată, nu L-a văzut. Pentru că Isus nu e acolo și nu e după cum credem sau am dori noi. Ea L-a confundat cu grădinarul. Și azi oamenii îl confundă cu un om, cu un proroc etc.. De ce? Pentru că nu cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu:Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei, 22.29) Le spusese Isus de nenumărate ori că va fi dat pe mâna mai marilor preoți că va fi omorât, dar și că a treia zi va învia, dar ei se pare că nu L-au luat în serios în tot ceea ce a spus, în tot ceea ce spune Cuvântul Său. De fapt Domnul Isus însuși ne întreabă: Pe cine cauți? Trebuie să-L cauți din toată inima și El se lasă găsit. Maria L-a găsit, în final.

(4) Pasul deznodământului fericit, este acela când Maria, în sfârșit, se uită țintă la Isus. Și atunci , L-a văzut. Când lași deoparte, în urmă, superstițiile cu care ai venit în drumul căutării tale, îl vei vedea fără îndoială, treptat-treptat. Vălul de pe ochii tăi începe să se dea la o parte, ceața care-ți împiedeca vederea se ridică tot mai mult și în fața ochilor spirituali îți apare Cel înviat. HRISTOS A ÎNVIAT!

Isus e un Mântuitor personal, care te cunoaște personal, un Mântuitor care te împacă cu Dumnezeu și care îți încredințează deîndată și ție mesajul învierii

du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.

Așa cum Femeia Samariteancă de la fântâna din Sihar, a fost un mesager al Domnului Isus,  și Maria Magdalena (care L-a căutat din toată inima), a fost o vestitoare a Domnului Înviat, celorlalți ucenici care încă nu crezuseră în învierea Sa. Toți cei care-L cunoaștem pe Domnul,  primim acest mandat al propovăduirii Evangheliei și vieții și lucrării lui Isus.

Paștele Domnului ne aduce întâlnirea cu Domnul Vieții și reînoirea mandatului de a-L vesti și altora.

Doamne ajută! Te rugăm, Doamne,  dă izbândă propovăduirii noastre, prin care să-Ți glorificăm Numele!

Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”(Filipeni, 2)

HRISTOS A ÎNVIAT!

One thought on “Adunarea Baptistă din Câțcău (CJ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.