Seminar despre viață…!

George Danciu

Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis:

„Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”                                                                                                                                                                                       Matei, 19.16-17

Ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?

 În trecut se auzea o vorbă cu  care azi te întâlnești mai rar: meseria e brățară de aur. O brățară de aur e mâna omului care e iscusit în munca pe care o face, aducând propășire în viața personală  și a familiei. Asta chiar dacă  pe vremuri tinerii  învățau o meserie la o școala profesională sau de meserii, ori  ca ucenic lângă alți meseriași experimentați de la care  furau meseria. Însă nu oricine poate învăța orice, deoarece trebuie să ai har de la Dumnezeu, fiecare după valoare sa intrinsecă – primind unul sau mai mulți talanți, în dar de la Dumnezeu,  pe care omul înțelept îi va pune în negoț să aducă profit stăpânului (Dumnezeu), celui care l-a binecuvântat cu îndemânare la lucru fizic și/sau intelectual.

Cât de destoinici suntem în practica vieții,  cu darul primit, ne va califica sau nu pentru scopul vieții, acela de-a intra în viața veșnică pregătită de Dumnezeu, pentru cei care doresc aceasta!

***

Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.

Poruncile Domnului, în esența lor, sunt:

  • Ascultarea
  • Credința
  • Iubirea 

Pentru a avea viata veșnică, omul trebuie să aibă față de Dumnezeu o atitudine de asculatare și credință, și de dragoste atât  față de Dumnezeu cât și de aproapele său.

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica, 6.8)

 ***

SEMINAR DE VIAȚĂ!

Asta e condiția ființei: viața, nu durata vieții. (Ion Luca Caragiale)

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (…) Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Evanghelia Ioan, 14.6; 17.3)

Averea cea mai de preț este viața, și viața noastră, vă rog să mă credeți, nu atârnă decât de un fir de păr. (Alexandre Dumas)

Viața este muncă și numai munca îi dă omului dreptul la viață. (Ioan Gură de Aur)

Viața nu-i decât o suflare. (Katherine Beauvoir)

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Isus – Ioan, 5.24)

Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. (Isus – Ioan, 5.26)

După cum o zi bine întrebuințată ne dă un somn liniștit, tot astfel o viață bine folosită ne dă un sfârșit fericit. (Leonardo da Vinci)

Viața-i o glumă foarte serioasă. (Victor Hugo)

Ce-i viața, dacă nu umbra unui vis care fuge? (Umberto Eco)

Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.(Isus, Ioan.5.39)

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. (Isus – Ioan, 6.63)

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”(Isus – Ioan, 8.12)

Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. (Isus – Matei, 16.25)

Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. (Isus – Ioan, 12.25)

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Isus – Ioan, 20.30-31)

Totul se sfârșește pentru ca totul să reînceapă, totul moare pentru ca totul să trăiască. (Jean Henri Fabre)

Adevărata savoare a vieții se găsește înlăuntrul vostru. (Osho)

Spre a se bucura de viață, omul are de o mie de ori mai multă nevoie de o inimă plină și de un cuget bun, decât de un portofel tixit și de o trăsură de lux. (Friedrich Wilhelm Foerster)

O singură viață avem și ea ne este dată odată pentru totdeauna. (Ion Gavanescu)

O imensă dragoste de viață ți o puternică încredere în trumful ei spulberă orice neliniște în fața morții. (Ion Dodu Bălan)

Viața ia prea mult timp oamenilor. (Stanislaw Jerzy Lec)

Viața nu e oare de o sută de ori prea scurtă, pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi?(Friedrich Nietzsche)

A reflecta asupra vieții – asupra vieții în fața morții – nu înseamnă fără îndoială decât a ne aprofunda interogația. (Andre Malraux)

Nu există compasiune profundă pentru cei a căror viață nu are sens. Vieți închise. Lumea se reflectă deformat în ele, ca într-o oglindă strâmbă. (Andre Malraux)

Nu accepta viața așa cum ți-o propun oamenii. (…). Din ziua în care vei începe să înțelegi că nu Dumnezeu, ci oamenii sunt răspunzători de aproape toate nenorocirile vieții, nu te vei mai resemna. (Andre Gide)

O dată ce ai aflat ce reprezintă cu adevărat viața ta, nu mai poți șterge și ignora această cunoaștere. Dacă vei încerca să faci altceva cu viața ta, vei avea mereu senzația unui gol. (James Redfield)

Viața este o luptă, dar nu un război. (John Burroughs)

A trăi înseamnă să simți și să gândești, să suferi și să te bucuri. Orice altfel de viață înseamnă moarte. (Vissarion Grigoryevich Belinski)

Viața e scurtă dar, nevrednic folosită, scurtimea ei ar fi încă prea lungă, chiar dacă așezându-ne călare pe acul de ceasornic am opri viața în loc după oră. (William Shakespeare)

Viața nu e numai o contemplare înțelegătoare, plină de milă, față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în aceea a semenilor tăi. (Ion Agârbiceanu)

Viața-i o taină. (Ion Agârbiceanu)

Viața îți are farmecul ei, depinde numai cu ce ochii o privești. (Al. Dumas fiul)

Viața este o piatră de încercare a cuvintelor. (Alessandro Francesco Tommaso Manzoni)

Viața este o tragedie plină de bucurie. (Bernard Malamud)

Viața este un drum mare cu multe semne. (Bob Marley)

Viața este un voiaj spre acasă. (Herman Melville)

Viața ne obișnuiește cu moartea prin somn. Viața ne avertizează că există o altă viață prin vis.(Eliphas Levi)

Privesc viața precum un pasager important de pe Titanic: s-ar putea să nu ajung la destinație, dar măcar merg la clasa întâi. (Arthur Buchwald)

Viața e un risc. (Diane von Furstenberg)

În viață, dacă nu te mulțumești cu puțin, de regulă primești mai mult. (Somerset Maugham)

Viața este o aventură în iertare. (Norman Cousins)

Viața este ceea ce aș fi fost, de nu m-ar fi robit ispita nimicului. (Emil Cioran)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.