ADRIAN BOTEZ: Străin neîntrebător

Adrian Botez

STRĂIN NEÎNTREBĂTOR
astrali copaci veghind minuni – străine
păsări târzii – vorbind cu zei – pe strune:
toţi aşteptăm – şi nici nu ştim de vine
cel ce-a cântat în epopei nebune Continue reading “ADRIAN BOTEZ: Străin neîntrebător”