Comunitatea academică salută apariția cărții „Capcanele Facebook-ului”

coperta-Capcanele-Facebookului

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat. Continue reading “Comunitatea academică salută apariția cărții „Capcanele Facebook-ului””

Advertisement

Un musulman a devenit creștin!

Imagine AninaDar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;  născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”

Evanghelia Ioan, 1.12-13

.

 “oricine crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu crede va fi osândit”

Marcu, 16.16

Duminică, 26 mai 2013, la finalul unei săptămâni de evanghelizare, Biserica Speranța din Anina a fost în sărbătoare împreună cu cele cinci persoane care au împlinit cuvântul Domnului și au primit prin credință botezul (prin scufundare în apă), adăugându-se la numărul celor mântuiți de păcate (conform învățăturii Domnului Isus din  Noul Testament). botez-anina

Bucuria a fost mare, mai ales că sora Silvia, originară din Macedonia, a devenit creștină după ce prin naștere a fost de religie musulmană. Nu am văzut de mult atâta bucurie pe fața unui om care se botează. L-a cunoscut pe Domnul și l-a ales ca și Mântuitor și Domn, iar împreună cu ceilalți candidați a avut o frumoasă mărturie.

Însă bucuria a fost specială  și pentru familia pastorului Beniamin Lup, deoarece singurul copil, Cristiana, l-a mărturisit pe Domnul. Serviciul a fost condus de fratele Remus Runcan – pastor coordonator, evanghelia a fost vestită de fratele Stroia Dumitru – misionar al Comunitații, iar botezul a fost oficiat de fratele Beniamin Lup – pastor cu misiunea și de fratele Schinteie Doru – prezbiterul bisericii Speranța din Anina.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care au devenit membrii ai bisericii și pe cei ce și-au predat viața Domnului, în această săptămână. Amin!

Sursa: http://crestintotal.ro