Comunitatea academică salută apariția cărții „Capcanele Facebook-ului”

coperta-Capcanele-Facebookului

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat.

Remarcăm în mod special inovația conceptuală a autorului prin lansarea termenului de facebookmanie. Conform studiilor de teren realizate aceasta reprezintă un tip specific de adicție, nu doar de mare actualitate, ci și extrem de consistentă prin efectele generate asupra celor afectați.

În concluzie, pentru acurateţea, consistenţa şi nivelul ştiinţific ridicat al întregului demers, pentru documentarea temeinică într-o bibliografie vastă şi foarte variată, pentru foarte interesanta analiză a consecințelor negative ale Facebook-ului, pentru foarte consistentele studii de teren efectuate, pentru designul metodologic cantitativ-calitativ utilizat, ca şi pentru fineţea interpretărilor şi elaborării concluziilor, recomandăm cu toată deschiderea lectura acestei cărți valoroase, elaborată cu multă implicare și strădanie de către domnul Remus RUNCAN, doctor în sociologie.

Bogdan NADOLU

Conferenţiar universitar doctor

Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara

***

Cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, scrisă de distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN impune, de la prima lectură, prin complexitatea și soliditatea documentării, discursul sociologic aplicat, viziunea axiologică și etică, potențialul creativ și reformator, precum și prin orientarea interdisciplinară.

Notabil este discursul moral consecvent creștin, up-datat printr-un „aggiornamente” original, la nivelul comunicării informaționale postmoderne. Stilistica adoptată de Remus RUNCAN are particularități singulare în literatura sociologică românească pentru că introduce o asociere inedită între limbajul academic instrumentalizat în analiza sociologică și accentele omiletice, rezultând o retorică elevată cu un plus de elocință și persuasiune.

Autorul formulează, în final, pe baze consecvent sociologice și etice un set de recomandări pentru utilizatori, un veritabil cod deontologic și pragmatic, precum și un întemeiat “early warning signal” pentru a preveni amenințătoarele trenduri deviante care se profilează tot mai amenințătoare în jurul acestui tip de comunicare. În esență, teologul Remus RUNCAN folosește și căile cercetării sociologice pentru a ne avertiza ca întreg acest edificiu de hipercomunicare mediat de calculator poate deveni un “Turn Babel” și un cerc vicios, dacă este decuplat de magistrala comunicării ontologice cu Dumnezeu.

Ultimul dar nu cel din urmă, cred că lectura acestei cărți de excelență nu este numai un exercițiu de epistemologie socială, ci și o oportunitate reflexivă de revalorizare morală a universului comunicațional și informațional emergent. De aceea, o recomand călduros și insistent, atât mediilor academice, cât și utilizatorilor cotidieni.

George Mircea BOTESCU

Conferențiar universitar doctor

Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

***

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro Comunitatea academică salută apariția cărții „Capcanele Facebook-ului” – Stiri Crestine.ro

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.