Peter Costea: CEDO respinge cazul Familiei Bodnariu

Cu durere de inimă vă anunț că pe 17 decembrie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibilă acțiunea Familiei Bodnariu împotriva Norvegiei în cazul Barnevernetului.

[Decizia e disponibilă doar în engleză: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-206935%22]

CEDO și-a motivat decizia prin faptul că Familia Bodnariu nu a atacat Barnevernetul în tribunalele Norvegiei înainte de a acționa la CEDO, așa cum impun reglementările pentru admiterea cazurilor la CEDO.În opinia mea, CEDO a dat o decizie eronată.

Mi se pare suspicios că CEDO a emis această decizie scurtă, de doar 5 pagini, la mai mult de patru ani după ce Familia Bodnariu a deschis procesul împotriva Barnevernetului la CEDO, în octombrie 2016. Nu găsesc nicio explicație pentru o decizie atât de tardivă. Nu poate lua mai mult de o singură zi să redactezi o decizie atât de simplă (dar și simplistă) pentru respingerea petiției Familiei Bodnariu.

Nu se poate spune,însă, că Familia Bodnariu a „pierdut” cazul la CEDO. Se poate spune doar că CEDO a refuzat să accepte cazul și să dea o decizie de fond asupra controversei, deoarece Familia Bodnariu nu a încercat să-și rezolve disputele cu Barnevernetul la nivel intern prin tribunalele Norvegiei.

Motivația CEDO dovedește distanțare de realitate. Am fost personal în Norvegia și am căutat o firmă de avocați care să acționeze împotriva Barnevernetului în tribunalele Norvegiei din prisma încălcării drepturilor civile și constituționale. Mi s-a comunicat că această opțiune nu există în sistemul juridic norvegian.

În plus, mi se pare pueril pentru CEDO să solicite Familiei Bodnariu să acționeze în tribunalele Norvegiei, în anii 2016 ori 2017, având în vedere că Familia Bodnariu era urmărită penal în Norvegia, Ruth era însărcinată, iar familia și-a găsit refugiul în România.

Decizia CEDO dezamăgește. Ar fi fost o oportunitate unică și clara pentru forumul european să pedepsească cel mai crunt și inuman sistem de „protecție” a copiilor din Europa, și să eleveze la loc de cinste drepturile parentale și libertatea religioasă.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.