Atenție, moaște proaspete !

În direct pe Facebook s-au dezgropat osemintele unui nou sfânt. În văzut tuturor, Mitropolitul Hrisostom al Patrasului a sărutat craniul proaspăt și umed al sfântului deshumat.

Treaba cu moaștele e ca și cum ți-ai deschide încă un hipermarket (unde singurul produs vândut este o minciună, o grozavă iluzie), ies bani de la săracii credincioși care în urma unor suferințe sunt disperați să găsească un răspuns. Doar că oamenilor nu li se spune că Singurul care primește rugăciunile noastre este Cristos – Singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om – , acesta este adevărul Biblic!

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi (1 Timotei 2:5,6)

3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
4. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6. şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
7. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.  (din Cele 10 porunci, EXOD 20: 3-7)

Îngerul care ședea în mormântul lui Isus după înviere le-a spus ucenicilor care priveau în el: “Pentru ce căutați între cei morți pe cel care este viu!” Noi nu căutăm între morți pe Cristos, noi nu ne închinăm la un “dumnezeu” reprezentat de un cadavru, nu e Biblic și nu e în acord cu credința învierii. Ușor, ușor ortodoxismul se transformă într-o credință a morților și nu a viilor, a Celui care este viu. Ce-mi e că mă închin la un stâlp idolesc, ce-mi e că mă închin la o vacă ca indienii sau la un mort ca ai noștri de prin România. E tot una.

Haideți să vă explic și mai bine. A te închina la un sfânt care a murit (sfânt care e în adormire ca toți ceilalți așteptând învierea), e ca și cum ai afirma despre un om că e Dummezeu, pentru că doar Dumnezeu este omniprezent (este peste tot și are capacitatea să asculte miliarde de oameni deodată), omnipotent (poate răspunde la miliarde de oameni deodată) și atoateștiutor (poate ști toate rugăciunile, situațiile de viață, gândurile și faptele omului). Numai Unul Singur – Dumnezeu – e Creatorul și Răscumpărătorul omului (de sub stăpânirea Diavolului), în El avem viața, ființa și mișcarea, de aceea e și vrednic de toată lauda, cinstirea și închinarea noastră – AMIN!

Şi [eu, apostolul Ioan] m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el [îngerul] mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)” (Apocalipsa 19:19)

Niciun om, indiferent cât de sfânt ar fi el, prin lucrarea Duhului Sfânt care l-a sfințit, nu i se cuvine închinarea. Un sfânt în viață, da, el se poate ruga și pentru mulțimi de oameni deodată, dar nu poate auzi deodată cererile tuturor, ci doar îi poate cere lui Dumnezeu să-i asculte, să mijlocească pentru ei.

23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Evanghelia lui Ioan 4: 23-24)

Așadar, citiți Biblia dragi români și nu îmbrățișați cultul morților și închinarea la morți care nu au nici în clin nici în mânecă cu Cristos și cu Biserica Sa. Nu fiți ieftini, nu fiți ușor de prostit, nu fiți naivi, cercetați și nu veți găsi în Scriptură nicio  învățătură de-a ne ruga astfel, în mod idolatru și păgubos.

Cu prețuire,
Toni Berbece

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.