T. B. Șuțeanu: DE CE NU NE REVENIM

   În primul rând pentru că nu se vrea,  de către decidenți ! 

În al doilea rând pentru că nu se știe ce a fost experimentul marxist în România. (46 de pușcării, 72 lagăre de muncă forțată în care au fost vârâți cu parul în jur de 3.000.000 de români de frunte,  reprezentând atunci Elita Neamului, din care jumătate dintre ei n-au mai venit niciodată acasă)…   Apoi pentru că acum  interesul general  preocupă doar o infimă parte a neamu-lui, interesul cvasigeneral  este  banul, – materializat în salarii , pensii și aju-toare sociale -, care ocupă aproape tot programul zilnic al guvernului și al mass media românească, Aceasta, ca parte principală  a societății civile, este aproape nefastă pentru că se află într-un diletantism cutremurător,  deoarece în ea s-au vârât oameni cu mari carențe culturale, în special  privind istoria și cu precăde-re istoria națională, rămași nostalgici ai regimului de tristă amintire, în care ei ”s-au descurcat” de minune !…

Spațiul public este dominat de cei care au la ba-ză formația culturală marxist-leninistă numit în vreme ”curentul realismului socialist”  în care s-au afirmat  și  populează  și acum uniunea scriitorilor, (înființată  în 1949 sub denumirea expresă de ”uniunea scriitorilor comuniști”, indivizi care, în majoritatea lor covârșitoare de peste 3.000 de membri au rămas aceiași, grupați în jurul aceluiași președinte, pe care l-a apucat schimbarea din decembrie 1989 în aceiași funcție, rămas la fel de arogant și parcă și mai disprețuitor).

Până în 1947  scritorii și gazetarii neamului au fost Simțirea și Exprimarea națională, dar de la creearea noilor exprimători de partid și de stat în spiritul ”revoluției bolșevice” alte trăsnăi le-au ieșit, și încă le  ies din condei și pe gură, din care neamul rămâne năucit, iar despre ce am pățit și ce avem de făcut pentru a ne reveni, acestora ”le scapă” cu desăvârșire. Dăm, în continuare, numele  cele mai vehiculate în acești 28 de ani de ”tranziție”a oportruniștilor cei mai derapați: Primul ar fi acad. Răzvan Teodorescu, autorul sintagmei parșive ”oportunist de geniu”,(atibuire dată lui Arghezii și a celorlalți ca el), și care ” a mințit poporul cu televizorul”, când Iliescu i-a oferit funcția de director general al televiziunii unice, de stat .Vine apoi filozofitorul Andrei Pleșu, cel care a înființat ”curentul filozofic dilematic”, (care înseamnă îndoială de tot și de toate cele naționale și sfinte), urmat de Cristian Tudor Popescu, (zis el ca siglă CTP), ăl care tună și fulgeră încrâncenat către cei care ”îndrăsnesc” zice-rea adevărului despe Neam și Țară, fiindcă acest DREPT i-ar aparține doar lui, exclusiv!, cu desăvîrșire, ca fiu al unui ofițer politic ceaușist. (Din această nemernică infatuare, pentru deruta generală, a decretat sentențios: ”Nichita Stănescu este ”o făcătură” a partidului comunist, în timp ce despre Păunescu, (cel care doar asta a fost!), nu scoate o vorbă. El ce-o fi, măi oameni buni?!?  Urmează  marii ”trăncănitori incurabili” din gruparea celui mai malefic oportunist politic, Dan Voiculescu, (omul cu banii al securității), creatorul ziarului Naționalul, (în care nu este vorba de nimic privind națiunea română), și a posturilor de televiziune, numitele ANTENE, -fie că  sunt ele 1, 2 sau mai ale 3, cea plină de venin! Aici se  ”disting” derapații Mihai Gâdea și Mircea Badea, ( cel care s-a lansat în dilema: ”tot umblă unii cu dacii, cu geții… Cine o mai fi fost și Burebista ăla”??? Acolo e și  fratele ministrului de interne, (- păstoritorul mineriadelor , – Doru Curinel Unsu, cum i se zice în romanul despre așa zisa revoluție )-, devenit  filologistele Adrian Ursu și ”doamnele” acelea ”tovărășele” Camelia Stancu,  nepoata lui Zaharia Stancu, (căruia i-a purtat la vedere ”dintele acela proletar” al ”desculțului”  rânjit asupra burghezo-moșierimii), lângă ea Dana Grecu, dar, cu precădere, cea cu un comportament de vrăjitoare pe măturoi, sagacea  acră Andreea Crețulescu, fiica unui general de M.I, (ce și-a făcut televiziune proprie, fugind de aici), ca și ”mini-ponderatul”verbal , dar ”supra- ponderalul ”fizic numitul Bogdan Chireac, care este ”caprovarzistul” momentului istoric extraordinar de greu SPIRITUAL pe care încă îl traversăm.  Pe lângă ei se gudură țigănelul Victur Ciutacu, (cel când la antene, când la ”romunica TV”a Crețuleascăi, trăncănitor incitant și plin de ură ca și ea)…Urmează  secăturosul, larg la trup și leneș la vorbă, ”râmniceanul nesărat” Florin Condurățeanu, cel care ”ne-a întrebat”, cică ritoricești: ”nu vi se pare că ”Iarna pe uliță” a lui Coșbuc a devenit penibilă?” …  Și liota este incomensurabilă.

Ia de fă revenirea la Neam și Țară cu asemenea sapecimene!

Modalitatea stă tot în puterea noastră:  ȘCOALA, BISERICA, ARMATA dar mai ales ADMINISTRAȚIA, reprezentată de primării, sânt instituțiile  prin care putem reveni la ceea ce am fost mii de ani, până la 30 decembrfie 1947…Totul  depinde însă de ce forță politică se află dominantă în Parlament și în Senat și mai ales  din ce calitate de oameni se vor forma aceste instituții primordiale .

Căci numai cei din vâna noastră daco-getă ne pot deveni părinții, frații, fiii și nepoții din adevăratele noastre partide politice și doar ei ne vor ridica țara la ceea ce a ajuns în apropierea superlativului din scurta perioadă a ROMÂNIEI MARI, căruia îi vom sărbători la anul  PRIMUL său CENTENAR.

Dar…uitându-ne la viziunea difuză, spre aiurea, a celor care se află azi decidenți, avem strângerea de inimă că CENTENARUL se va sărbători cu șmechera vacanță de 4 zile, pe care a și anunțat-o guver-narea. Prostimea să fie la micii și berea creatorului Camil Petrescu din celebrul pamflet”Zeflemeaua”, în care se zice: ”Apocalipsa furtuno-asă/ Îi sperie pe pământeni/. Pe noi nu ne-o găsi acasă,/ Vom fi la meci sau la pomeni”… În fiecare dintre cei chemați să ne readucă Neamul și Țara la ceea ce au fost de mii de ani, aceștia trebuie să trăiască puternic și sincer sentimentul național, credința în Dumnezu, dragos-tea de pământ, ca proprietate, iubirea și respectul reciproc dintre noi , atribute care duc, mai ales, la  REAȘEZAREA IERARHIEI DE VALORI, a copilului față de părinte, a elevului față de profesor, a enoriașului față de preot, a cetățeanului față de administrator, a ignorantului față de savant, a alegătoru-lui față de cel ales, cu marea condiție ca toți care ne sunt superiori, să-și consacre viața , adică inteligența, munca, timpul și banii pentru realizarea marelui deziderat al momentului  istoric: ÎNTOARCEREA LA NOI  ÎNȘINE, la  DACIA lui Burebista și Decebal, refăcută acum o sută de ani  sub titlul suprem de ROMÂNIA MARE în vechile hotare! Luând în serios zicerea noastră srăbună: AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

  ”EDUCAȚIA  ESTE  O  URGENȚĂ !”

A  zis, – pe această temă -,  în seara zilei de 11 noiembrie 2017  în emisiunea ”Realitatea Românească” a postului de televiziune Realitatea TV, cel care s-a ridicat la rangul de purtător de cuvânt, din adâncuri, al neamului nostru mult-încercat, criticul literar Alex. Ștefănescu.

De ce îi supralicităm profesiunea?…

Pentru că aceasta a fost profesiunea care a radiologizat exact societatea, iar domnia sa este singurul dintre criticii literari în viață care și-a luat în serios menirea, deoarece ”marii făcători de istorii literare”, pline de scriitorii de partid din perioada nefastă a socialismuluii, -Nicolae Manolescu și Eugen Simion, – nu și-au putut depăși oportunismul. Primul a rămas cu meteahna infatuării dată de funcția de conducător de grup decizionar în zona spirituală a națiunii, care a făcut parte din tagma acelor mici dictatori locali prin care s-a execitat dictatura proletariatului, iar celălalt din frica ”țărănească” de a nu ”deranja” pe cel care l-a făcut academician apoi chiar președinte al Academiei, numitul ”satrap spiritual modernalist” Ion Ilici Iliescu, (cel care a lansat două slogane nefaste ”educația ateistă a tinerei generații” și ” naționalismuil este legionarism criminal”) pe care E.S. le știe și-i e frică să le depășească….În timp ce Alex Ștefănescu, acest om de mare cultură națională, – daco-român adevărat! -, a spus în gura mare că:  ”Pentru a ne fi revenit repede la ceea ce am fost, trebuia ca imediat din primele zile ale anului 1990 să ne fi întors la proprietate, la credință, la datini și obiceiuri și mai ales la monarhie. De aceea cred cu toată tăria că  ”EDUCAȚIA ESTE ASTĂZI O URGENȚĂ”!

La această primordială cerință venim să adăogăm mai explicit, –  ceea ce de fapt am arătat în prima parte a acestei intervenții naționale -, că și mai impor-tantă este CULTURA !

EDUCAȚIA este acea formă permanentă, începută în familie și continuată orgnizat în școală, prin care i se imprimă individului comportamentul în soci-etate dar mai ales exprimarea, prin învățarea permanentă a limbii naționale. CULTURA vine și ridică individul la rangul de om superior,om complet prin bagajul de cunoștionțe asupra lumii și societății, creind omul  bine informat.  Căci ”numai un om bine informat este un om bogat”, a zis la un moment dat fiul meu, inginer în aeronave și jurist cu facultatea de drept.

 REEDUCAREA  NAȚIUNII – MODALITATEA DE REVENIRE  

Pentru aceasta trebuie PROGRAM NAȚIONAL  prin care să capete urgent  audiență publică  și să vină în față cei care au…

     CEVA  DE  SPUS

Primul trebuie să fie  corpul  profesoral, apoi scriitorii și actorii, oamenii cei mai  calificați în exprimarea publică, odată cu întregul aparat al celor din ministerul învățământului și cu deosebire cel al culturii. Modalitatea trebuie să fie cea mai diversă, pornindu-se de la o zicere directă despre un subiect privid necesitățile imediate până la opere de artă care să zguduie prin ”trăiri” intense și ”ziceri” tranșan-te. Ministerului culturii să i se atribuie larga organizare în țară a acelor evenimente din care să urce la o tot mai mare lumină adevăru-rile ființei noastre naționale !Versurile vor trebui să-și ia locul de ba-ză, deoarece numai prin ele ne putem exprima direct și emoționant gândurile, simțirea, ideile și convingerile venite din credință și iubire de Neam și de Țară. Statul trebuie să redea comunităților locale dreptul sacru de a avea ceea ce s-a chemat CĂMIN CULTURAL, sub  forma nouă de CLUB  SĂTESC, în care talentele locale să iasă în față și să se exprime, sub directa îndrumare și pregătire a profesorilor de limba română și de istorie, revenind în public la zilele importante ”de peste an”, – laice și religioase -, cu spectacole care să reficte bucurii ale tuturor prin ridicări de inimi la mândria națională, creindu-se iarăși acea ”voioșie țărănească”, pe care domnul Alex Ștefănescu – și noi milioanele – am trăit-o în România Mare. În acest scop se pot folosi operele de căpătâi ale literaturii noastre naționale dar, mai ales noile creații ale unor anonimi de certă valoare, în limbajul și simțirea de azi, (cum este de pe acum al poetei naționale ELENA ANGHEL, membră a cenaclului literar-artistic ”Titanii” din capitală, cu al domniei sale poem de geniu ”Vatra românească”, care circulă în lume pe internet ca ”anonimă”, capodoperă care a depășit ”Doină” a lui Eminescu). Dar în același timp, – chiar prin forma de lege -,  trebuie ca…

NEOAMENII SĂ FIE REDUȘI LA TĂCERE

Fiindcă astăzi  o serie de indivizi fără respect și rușine, adică fără scrupule, și-au luat de la sine putere, (adică din împingerea din parti-dul descins din p.c.r.), dreptul să iasă, seară de seară, prin ecranele unor posturi de televiziune și să spună ”tot ce le vine la gură”, în scopul, – conștient,(adică dirijat ocult) sau nu -, menținerii stări de haos spiritual în masa celor analfabeți politic și social, clătinându-ne spiritual neamul.

Cel mai virulent dintre ei se menține Ginghis Hanul comunistoid Miron Cosma, vătaful minmerilor, cel care vine cu bâta și picamerul și înjură regele, personalitățile naționale, pe oricine atacă ”sălbatecii adâncului”, cum sunt percepuți încă amărâții de mineri, care încă nu știu ce-i cu ei pe lume. Dar sunt și minți ”mai școlite”, precum ”juristele” Bolcaș, (bodiguardul spiritual al lui Corneliu Vadim Tudor și sluga plecată a lui Dan Voiculescu, care le  menține spiritul activ și mereu exprimător, bâțâind din cap, tot zicând defăimări la adresa celor ce vin cu limpeziri spirituale.), urmat de acel medic pediatru, (fost el ”demn” ajutor al președintelui Emil Constantinescu), astăzi căzut în șanțul antenei 3, derapat în ură față de oricine , tulbură cumplit limpezirea și reașezarea neamului în formele lui tradiționale de existență, ”înarmat” cu slogane din ura proletară pe care o revarsă asupra celor care vor să reintrone-ze ordinea și decența în viața nostră spirituală, juridică și eco-nomică… Lista continuă să fie destul de mare, deoarece de 28 de ani se învârt în locurile decizionare tot acei care, – din același ”oportunism de geniu”-, s-au dat cu comuniștii în 1948 ca s-o ducă bine și se mențin în același sitem de relații între ei, culminând cu ”superlativul absolut al decăderii” la care a ridicat acest  repetent student, devenit inginer  de tractoare derizoriul și dubitativitatea în guvernare, printr-o exprimare publică aleatorie și ”mămoasă”, arătându-se ”complet dăruit oamenilor”, cu viză directă spre sărăcime, pe care a crescut-o numeric el și partidul în fruntea căruia s-a așezat,pentru a avea mereu ”votanți siguri”, pe care se bizuie, iacătă, demo-crația ”originală”, de tip iliescian. Lângă el stă o colegă de inginerie, doamna tovarășă Cati Andronescu, cea de două ori ministru al învățământului, pe care l-a dat complet peste cap: școala românească, creată de marele profesor și pedagog Spiru Haret, este acum într-un haos programatic de nesupor-tat. Inspectorii școlari, numiți și menținuți de aceasta, sunt micii dictatori locali de ieri în învățământul de azi. Nu se poate trece peste numele celor demni de interzis,- incertul intelectu-alist Niculicea, din Parlament și  maidanologul juridic Șerban Nicolae, din Senat, Băsescu și Udrea rămânând evazioniștii spirituali și cutrele pline de ură și șmecherism verbal, precum și umbrele lor ce stau ca țapii, gata să împungă, în postu-rile de televiziune, ale urii și dezbinării, antena 3 și români-caTV, numiți ei cu apelativele emblematice Dorel Vișan, Robert Turcescu, Monica Macovei, mai noile primărițe și ministrese  carismatice și inconștiente de ”hora nefastă” în care au intrat, trăncănitorul de serviciu, pisihologele cu peceată pe frunte, ( a la Gorbaciov), ”om însemnat”, cum spun bătrânele, ce duce în derizoriu știința psihologiei individului și a mase-lor, marșând pe ponegrirea valorilor reale, ridicând în slăvi nimicurile de conjunctură, pre numele său de veștejit în istorie Hanibal Dumitrașcu. . .  Iată că printre ei s-a vârât, – cu totul pe față și complet agresiv-, un fost ofițer de securitate, pre numele lui de  nepronunîat, unul Savu, securistoidul cu fălcile de hârciog mereu pline, din care ”mestecă” poncife menite să agraveze și mai mult nevoia de limpezire odată pentru totde-auna a neamului. În fruntea lor, de detractori și emanări de proletarisme stau ”vajnicii” condeielogari neromânul Sergiu Andon și fiul tovarășului secretar de partid și primare din Găgeștii de Vrancea, făcut de ai lui ”maistru”, (cu i, adică de fabrică și nu cu ”e”, adică de mare cultură), pe care ”rebolo-ția” l-a prins pe funcția de  redactor șef adjunct la oficina ute-ceului ”scânteia tineretului”, pre numele lui de sâsâit stropșitor Ion Cristoiu. Acesta atâta și-a luat-o-n cap că se pricepe la gazetărie ca nimeni altul încât și-a creat câteva expresii perso-nale, precum: ”atrag atenția!” și dacă nu este ascultat revine cu: ”încăodat’ ! Vă zic, cu dati, cu probi, câ ăla asta a făcut, ălâlaltu asta faci, iar io…nu știu, nu m-amestec, nu mă bag, dar doar asta este situația, reieșită dintre-o ”sștire”, ( se sâsâie stropșitor) căci ea iesti regina jurnalisticii și din ea pleacâ totu’”…

  Ia de mai  contrazice un ”maistru”!

Iar ălălaltul – Sergiu Andon – a-a-a… Are  stilul  lui, mai mult decât parșiv: o face pe juristul bine temperat, stă lat și mătăhălos în scaun, clipește des des din ochii puchinoși de viezure și vine cu o pleasnă, din stilul lui insinuant de fitiligiu, din care mulți și-au pierdut libertatea, după ce scria acet alogen incurabil ceva negativ despre câte un amărât de șefușor pe undeva în comunism, și poncifa aceea  apărea în ”scânteia”, unde ajunsese chiar redactor șef adjunct, după Dumitru Tinu. A doua zi pe nefericit îl și preluau procurorii sui generis, cum erau securiștii, și-l și da jos din funcție, dacă nu milițianul îl și ducea la Jilava. Să nu se uite că acest individ malefic a fost procuror, – chiar procuror șef !- în județele cele mai agricole din Bărăgan, de unde a trimis la Gherla zeci de țărani care nu admiteau obligația de a se înscrie în ceape…Și un asemene specimen este primit astăzi cu cafele la antene și romunicatv, unde-și dă și azi cu părerea, după cum i se năzare lui, din formația ”intelectualistă” marxist-leninistoidă.

În fruntea acestor  stricători de adevăruri stă cel cu ”capul gol”, și la peropriu, (că nu rare păr pe tivgă), dar mai ales la figurat, prin vocabularul limitat și agresivitatea proste-ască cu care se repede la oricine, din funcția lui de secretar doi al psd, cu sarcina expresă de a fi moț în ”dezbaterile” inci-tante și învăluitoare de la nefasta antenă 3. Are întradevăr nume de codru și de ștefan, – adică pidosnicele Codrin Ștefănescu, – dar dacă la noi ”codru era frate cu românul”, la acesta este sinonim cu hoțul de cai și caiafa  care vine din negura ”pădurii nebune” să tulbure și mai mult apele lacului pestilențial în care au transformat țara.

Iată de ce se impune ca asemenea specimene să nu mai aibe larghețea de a mai apărea în public să mai zică ceva despre noi și ale noastre cele  de azi. Aceștia vor fi și mai fără scrupule, vor invoca ”dreptul la cuvânt” al oricui și vor ame-nința cu adresarea  la Tribunalul de la Haga… N-au decât! Acest drept sfânt îl avem și noi DE A NU-I MAI PRIMI în locurile de exprimare publică care țin de reeducarea națiunii și limpezirea noastră după dezastrul adus de aceștia în nefastul și criminalul experiment marxist de 42 de ani.

prof. Traian Bădulescu Șuțeanu  

președinte fondator al asociației culturale ”Renașterea Neamului  Românesc” al Dacienilor

tel. 0774480131  email  traiansuteanu@yahoo.com

post  scriptum

 NOI  ȘI  EUROPA

După ce am incheiat această zicere despre nevoile noastre de acum, văd seara, pe ecranului postului de televiz-iune Digi 24 un scurt reportaj despre intoarcerea celor din satul Năieni din judetul Buzau la originea dacică, prin prezen-tarea unei familii îmbrăcată complet precum strămoșii, copilul de câteva luni botezat cu numele de Decebal, casa construită aproape numai din lemn, (de-o frumusețe de altar!) dar mai ales arătarea generală a satului care, toți cei ieșiți in maidan erau la fel imbrăcați, chiar cu acele cusme a la Decebal și Burebista. Mai mult decât atât: reportajul merge și ne arată scene de luptă ale dacilor cu romanii și petreceri in felul cum le făceau înaintașii nostri. După prezentarea chipului inițiato-rului acestui ”proiect”, -un tânăr ce se vedea a fi intelectual-, pe numele lui demn de Constantin Șolga,-  imediat „oficialită-țile” il aruncă în luptă pe  un „universitar”,(cu numele lui de veștejit – Ion Stanomir, bineînțeles că ”neromânesc”-, care „ia atitudine”  și zice: „dom’e,,,noi suntem europeni și uniunea”… Mai că era să zică „interzice așa ceva”; cum de fapt orice nu le convine foștilor aruncă pe „interzicerile” de la Bruxelles, (cum atribuie și acum răul din comunism pe ”ocupația sovietică”.

Și atunci s-a născut imediat acest subiect

   „NOI  ȘI  UNIUNEA EUROPEANĂ”…

Vom  incepe prin a spune  ca acest tratat este eminamente economic,(unde intră -implicit- justiția), in vreme ce partea militară ține de tratatul cu NATO…Cultura, spiritualitatea adică, nu are capitol !…Aici fiecare stat contractant rămâne in structura sa istorică, cu toate ale lui, care-i reprezintă ființa, credința, obiceiurile, adică spiritualitatea emblematică…Din cauza aceasta schimburile culturale sunt aproape inexistente, din această cauză nu știm astăzi nimic, sau aproape nimic, despre ce curente literare și culturale sunt acum in Europa de vest, dar și-n cea de est, ce mari personalități sunt acolo astăzi în cel mai cultural continent și ce zic ele…Nimic !…Ori a menține structurile anti-românesti ale lui Wietzel, (scornite de evreul ruso-bulgaresc Ion Ilici),de „frica” Europei, înseamnă că am rămas in faza de infantilism cultural și cu frica  de ce va zice secretarul cu propaganda al comitetului central, (ultima funcție de partid avută de „tovarasul Ilici”), ne arata limitele…

Susținem totuși, – cu toată tăria ! -, ceea ce a intreprins acest tânăr daco-român, Constantin Șolga  din Năieni, chiar dacă a facut-o pentru nevoile de a atrage turiști de pretutin-deni, fiindcă de așa ceva este, a fost, și va fi nevoie intotdeau-na…

De cine să ne temem în a vorbi de noi și ale noastre? … De prostime ? De politicianiști ? De pesederiști ?!? De Șerban Nicolae, creația malefică tocmai a lui Iliescu ???..

Niciodată !!!…

S-a dus vremea aceea….

Intoarcerea LA NOI INȘINE trebuie să devină un concept primordial  și o manifestație de masă în România anilor care vin! …

Al dumneavoastră  prof. T. B. Șuțeanu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.