Apariție editorială: Spiritualitatea Răsăriteană ca Trăire în Iisus Hristos

La începutul lunii octombrie a anului 2017, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a pus la dispoziţia publicului o nouă apariţiei editorială, ce aparţine dlui dr. în teologie Stelian Gomboş,  intitulată Spiritualitatea Răsăriteană ca Trăire în Iisus Hristos – Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături.

Beneficiind de un Cuvânt înainte al reputatului profesor de teologie pc preot prof. dr. George Remete, volumul de teologie se vrea a fi o sinteză a contribuţiei covârşitoare pe care Ortodoxia românească a adus-o teologiei creştine în general şi Ortodoxiei Universale în special.

Putem spune, fără a greşi, că acest Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral, acoperă porţiuni importante din ceea ce înseamnă teologie ortodoxă şi nu numai, având o bibliografie şi un aparat critic impresionante, precum şi un stil atractiv, academic şi foarte coerent.

Elemente importante de spiritualitate ortodoxă românească, Revelaţie, Eclesiologie şi dimensiunea comunitară a Liturghiei Ortodoxe, Sfinte Taine, Patrologie, dinamica vieţii bisericeşti în contextul contemporan, contribuţia părintelui Stăniloae Dumitru la dezvoltarea teologiei ortodoxe româneşti, consecinţele modus-ului vivendi al societăţii postmoderne şi contemporane ş.a. – toate acestea se regăsesc în cele 480 de pagini ale acestei cărţi ce nu trebuie să lipsească din biblioteca tuturor celor care iubesc teologia ortodoxă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.