Doina Enea – De Ziua bibliotecarului

Am cinstea să slujesc uneia dintre cele mai frumoase şi nobile profesii – cea de bibliotecar. Am cinstea să fiu unul din paznicii Lumii cunoştinţelor care încearcă să deschidă tuturor doritorilor poarta spre miracolul cuvântului scris. Am cinstea să locuiesc în universul magic al gândului, imaginaţiei, înţelepciunii şi al sufletului– biblioteca. Încăperi coridoare,rafturi cu cărţi, cataloage…Biblioteca. Truditori pe altarul cărţii…Bibliotecarii. Cărţile- subiecte asupra cărora vor zăbovi gândurile noastre, atribuindu-le tonuri şi valori aparte. Pentru că fiecare carte e o lume în sine, plină de substanţă, în care îţi găseşti sălaş, cantonându-ţi propriile gânduri , preţ de o lectură, între rândurile ei.

Cartea e izvorul cunoştinţelor, e focul veşnic şi ca orice foc trebuie întreţinut ca să nu se stingă. Biblioteca- un for de comunicare între cititori şi cei care creează sau pun cartea în circulaţie. Carte-bibliotecă-bibliotecar formează un tot inseparabil, un mecanism spre înţelepţire.

Meseria de bibliotecar nu este una de custode al unui fond de carte sau a unui funcţionar pasiv ce pune în circulaţie cartea şi o primeşte înapoi de la cititor. Bibliotecarul este liantul între cititor şi carte, un factor stimulator spre lectură, un îndrumător al cititorului începător care-şi poate modela gustul pentru lectură tocmai datorită sfaturilor oferite de acesta. Lectura şi cartea au o legătură de sânge cu biblioteca, bibliotecarul şi cititorul. În sufletele mari viaţa bate ca valurile în stâncă şi cei obtuzi înţeleg din ele numai nisipul ce cade – spunea Nicolae Iorga. Unii văd în noi doar nisipul – doar unii…Satisfacţia noastră cea mare vine de la cei ce ne trec pragul şi ne găsesc ca pe nişte stânci salvatoare şi rămânem , acolo, într-un colţ al sufletului lor. Şi ne sărbătoresc , pe noi cei ce aducem în viaţa lor lumina din cărţi…

Astfel, la zi de sărbătoare pentru noi bibliotecarii, Cercul de lectură Buchiniştii din Roman  şi-au propus ca în Marşul lecturii pe care îl vor efectua astăzi, un popas să fie şi la Biblioteca municipală. Împreună vom încerca să instigăm la lectură , marcând astfel cei 450 de ani de la naşterea lui William Shakespeare şi comemorarea lui Miguel de Cervantes, ambii reprezentanţi iluştri ai literaturii universale.

Şi cum a devenit o tradiţie ca de Ziua bibliotecarului să premiem cititorul-senior al Secţiei de împrumut carte pentru adulţi din cadrul Bibliotecii Roman, cu mândrie şi respect îi urăm doamnei Bădăluţă Ştefania încă mulţi ani de cărţi citite.
Tuturor celor ce-şi pun gândul să muncească şi dau bucurie şi lumină sufletului plecăciune , respect şi mulţi ani în slujba cărţii!

Ca un memento O bibliotecă fără bibliotecar şi cititor e una tristă şi rece…
În sufletele mari viaţa bate ca valurile în stâncă şi cei obtuzi înţeleg din ele numai nisipul ce cade – spunea Nicolae Iorga.

Sursa: http://www.marianagurza.ro/blog/2017/04/23/doina-enea-–-de-ziua-bibliotecarului/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s